Blog 

Vyzerá to tak, že v prístupe k homosexuálnym partnerstvám rozlišujeme dve skupiny kresťanov (alebo žeby tri?).

Homosexualita je už stáročia z pohľadu kresťana iregulárna životná situácia, ktorú sa každý usiluje uchopiť spôsobom jemu vlastným. Najmenej problematický býva proces hľadania s otvorenými možnosťami a zasa najviac výsledok rozhodnutia sa. A tak problém môže nastať tak pri užívaní si homosexuality naplno a prispôsobovaní jej celého svojho života,...

Dnes už vieme, že pedofília (parafília) je sexuálna orientácia rovnako ako homosexualita. Ochota ľudí prijať to je, žiaľ, mizivá, hoci odborná obec na Slovensku to už jasne pomenováva. Avšak verejná mienka sa v tomto bude meniť oveľa pomalšie, ako sa menila pri homosexualite. Dnes laici vedia, že homosexuála, ktorý spácha trestný čin treba...

Určite dnes máme na spoločenskom stole dôležitejšie veci a určite sú prioritnejšie reformy, ale v čase Gay Pride pochodov si môžeme znovu pripomenúť podstatu, ktorú nemusíme oslavovať, stačí o nej rozprávať a keď už rozprávame, môžeme to robiť distingvovane, bez kvetnatých, príliš emotívnych rečí či zbytočného teátra. Tak teda pozývam rovno k veci...

Keď mi 24-ročný pacient, ktorý desať rokov žije v Amerike, hovoril o tom, ako funguje drogová scéna v Amerike a celkové nastavenie spoločnosti, nútilo ma to zamyslieť sa nad tým, kam ako spoločnosť smerujeme v tejto, ale aj v iných oblastiach.