Desatoro partnerstva

1. Neúspech alebo sklamanie v láske znamená veľmi rýchle uspokojenie sa s priateľstvom s výhodami. Preto neúspech a sklamanie nemajú byť dôvodom posilňovania pudov, znetvorovania čistej lásky a potláčania či nahrádzania prirodzenej túžby milovať. Budem musieť vybrať ten najkrajší drahokam z kopy bahna a štrku. Dá to veľa práce, ale výsledok stojí za to. Počas hľadania mám zrieť i ja sám, nie stagnovať či degradovať. Začína to netrpezlivosťou, rezignáciou a vnútornou slepotou. Nemusí to skončiť nechuťou a morálnym otupením.

2. Netrénovanie sa vo vernosti, ak dôvod nie je znamená hľadanie mileneckého vzťahu, ak dôvod je. Súložiť sa dá aj bez lásky, ale ak niekoho milujem čisto, nedokážem súložiť s iným, hoci je to bez lásky. S láskou som pevne spojený, nech sa nachádzam kdekoľvek. Okúsením pravej lásky sa mením už navždy. Vidina pravej lásky by ma zmenila na mesiace až roky a vždy len kvôli tomu druhému. Mením sa iba kvôli sebe a skôr, ako nečinnosťou, ľahostajnosťou či otáľaním niekomu ublížim. Zrada, klamstvo, neúprimnosť nahlodáva každý vzťah. Nevera ho vnútorne rozloží, hoci forma zostane zachovaná. Pýtal sa ma niekedy niekto, či ma môže zraniť? Napriek tomu nebudem raniť iných, budem si vedomý toho, že každý má právo sa do mňa zamilovať a ja by som nemal utekať, ale ani klamať v citoch. Nikdy nemám lásku predstierať, ale lásku hľadať, lásku žiť.

3. S polovičkou mi sú pridelení aj ľudia, ktorých ona miluje. Prijať ich nemôže byť povinnosť ani povrchné gesto. I k nim si treba vybudovať úprimný vzťah a to nemusí byť jednoduché. Nestane sa tak okamžite, ani bez ochoty a času oboch strán.

4. Mal by som byť sám sebou vždy a všade a nezdieľať rôzne postoje, názory len preto, že sú väčšinové. Je potrebné zbaviť sa túžby splynúť s davom (zbaviť sa vlastných predsudkov a očakávaní iných a nikdy nestratiť pokoru).

5. Tak, ako sa dieťa učí rozprávať, dospelý by sa mal naučiť komunikovať a aktívne počúvať. Mal by som vyjadrovať všetky svoje pocity a to isté vyžadovať aj od svojho partnera. Obaja by sme mali mať priestor realizovať sa a čas vzájomne sa "očisťovať." Mal by som chápať i nepochopiteľné, pretože človek, ktorý mi to predostiera svojimi slovami alebo správaním pre mňa znamená veľa. I pre neho znamená veľa, ak vo mne nájde oporu a nepredstierané prijatie.

6. "Nedá sa" vo vzťahu neexistuje! V opačnom prípade neexistuje kvalitný vzťah. Vzťah je sloboda (nikto a nič by ma v ňom nemal/o držať), spontánna opora a ľahkosť (nie napätie). Vždy je riešenie, len chýba ochota. Sme v tom spolu! Viac hláv, viac rozumu!

7. Vzťah bez kompromisov je ako experiment bez výsledkov. Kompromismi ukazujeme, že nám na tom druhom naozaj záleží, hoci je iný ako my. Protiklady sa stretávajú vo vzájomnej úcte, rešpekte a v snahe učiť sa jeden od druhého.

8. Závislosť na sexe existuje a ak sa to stane mne, nebude to vtipné. Mňa sa väčšinou pravá závislosť na sexe netýka, ale musím sa naučiť ovládať svoje telo i myseľ, mať mieru a dbať aj na vzťahy okolo seba, vlastný morálny kredit, na city toho druhého. Libido, nech je akékoľvek, by malo zachovať moju hrdosť i dôstojnosť iných.

9. Vnútorná nevyrovnanosť, nespokojnosť, traumy z minulosti. Je potrebné zaoberať sa a tak spoznať vlastný vnútorný svet (v prípade partnerského spolužitia aj vnútorný svet partnera), predvídať, predpokladať, byť zdravo sebakritický, poznať realitu a nebáť sa zmeny. Ak sa bojím sklamania, ono aj tak príde. Možno je to signál k tomu, že niečo nie je v poriadku (možno nedokážem žiť sám so sebou). Bude na mne, či správne odhadnem, kto si druhú šancu zaslúži a kto nie. Byť silný..., byť šťastný sám so sebou. Ak si každý sám nesie do spoločného vzťahu vlastný batôžtek šťastia, šťastie sa spojí a vždy odniekiaľ vzbĺkne nové. Heslo kvalitného vzťahu a sexu je: Poznaj telo, poznaj dušu a miluj ich také, aké sú!

10. Umením je byť popri plánovaní aj spontánny. Prílišné plánovanie i prílišná spontánnosť neobstojí. Umením je každý deň priložiť ruku k dielu nášho vzťahu; zažiť rovnováhu v prijímaní i dávaní na oboch stranách.

Žeby jedenásta rada?

Uvedomiť si prirodzené rozdiely medzi mužom a ženou, ktoré ich majú obohacovať, nie rozdeľovať. Pudovosť muža uprednostňuje potrebu kvalitného sexu vo vzťahu, citovosť ženy zasa lásku. Obaja však očakávajú aj úprimnosť, dôveru, precítenie - empatiu, duchaplnú nenútenú komunikáciu, rešpekt, pravdu, vernosť, otvorenosť, vyrovnanú osobnosť, toleranciu, schopnosť robiť kompromisy...