Výroky o láske

Život je boj, a láska tlmí pády, rýchlejšie zhojí údery... Láska je veľmi krehká, ale na ničom inom nezáleží viac...


Žiť len pre daný okamih znamená láskou zotrieť chyby minulosti, láske odovzdať celú budúcnosť a milovať tu a teraz.


Občas je k zrodu lásky potrebná iba nádej.


Každý má ten svoj čas, kedy zreje v poznávaní Božej lásky; preto nemôžeš zatracovať nikoho.


Otvorené srdce - základ čistej lásky, čistá láska - základ pevnej viery, pevná viera - základ nekonečného šťastia.


Nikdy neodmietaj tých, ktorí Ťa ľúbia a už vôbec nie preto, že Ty nemiluješ ich.


Pravá láska je len jedna, dokonalá láska je len jedna. Napriek tomu existuje množstvo jej druhov a podôb.


Nikdy nie je neskoro začať odznova, začať žiť srdcom; pretože srdce je tou najsprávnejšou mapou, s ktorou vždy trafíš do cieľa, ktoroukoľvek cestou sa vyberieš.


Si pre mňa Božím oknom, cez ktoré nazerám do neba.


Pre mňa slová: "mám ťa rád..." znamenajú prázdno dovtedy, kým ho nevyplnia skutky lásky.


Pre záchranu lásky je dôležité, aby sa ľudia snažili spoznávať sa navzájom a aby sa potom nemuseli zbytočne zraňovať na miestach, kde ich to bolí najviac.


Snáď najzvláštnejšia forma lásky je tá nevypovedaná a najzvláštnejšia forma priateľstva je tá, keď čakám, že raz ma ten druhý podrazí a aj keď mi je ten človek blízky, beriem ho s maximálnym počtom možných rezerv a udržiavam si nie príliš okatý odstup.


Chráň si svoje srdce, svoje city, úprimnosť v láske a buď vždy silný. Láska je to najcennejšie, čo máš a to jediné s čím sa môžeš často chváliť. Je jediné, čo ti nik nemôže vziať a jediné, čo ostane do konca.


Srdce nám občas zamotá hlavu, ale ktovie, či by nám rozum raz nevyčítal, keby tomu tak nebolo.


Láska lieči závažné ochorenia, ako problémy jednotlivca, rodiny a celej spoločnosti.


Najťažší údel je žiť život bez lásky.


Nie je možné milovať s odstupom.


Nie je možné milovať všetkých, ale je možné prijať každého s láskou.


Pravá láska nevidí len seba, pravá láska nerobí rozdiely.


Iba láska Ťa dokáže urobiť niekým.


Láska je tak silný a tak čistý cit, že sa nedá ničím nahradiť, ničím znetvoriť.


Láska nie je niečo za niečo, ale všetko za nič.


Kto veľmi miluje, nikdy neostáva sám.


Nikdy netrpíme kvôli pravej láske, ale znášame utrpenie preto, aby sme sa naučili skutočne milovať.


Život nie je o tom - prestať milovať - ale naučiť sa, aby nás neláska iných urobila čo najmenej zraniteľnými.


Boh je epicentrom lásky.


Čas, v ktorom zrejeme v chápaní pravej lásky, by sme mali venovať ľuďom, ktorých máme najradšej.


Na pravú lásku sa oplatí čakať a i napriek tomu príde vtedy, keď ju človek čaká najmenej.


Ľudia môžu byť akokoľvek rozdielni, dôležité je, či si chcú alebo nechcú prejavovať vzájomnú lásku, lebo rozdielnosť je v prípade vzájomnej lásky, úcty a rešpektu iba prínosom.


Mať radi môžeme každého, ale skutočne blízky nám môže byť iba niekto a nájsť toho niekoho spomedzi všetkých chce čas.


Tie najkrajšie veci (úsmev, milé slovo, iný prejav lásky) sú v živote zadarmo, vezmú nám pár sekúnd z dňa a nastolia hodiny vnútorného pokoja a radosti.


Je lepšie zomrieť pre niečo, ako žiť pre nič.


Nikto nie je dokonalý, kým sa do neho/nej nezamiluješ.