Napísať zakladateľovi webu

citlivetemy@citlivetemy.sk

len po písomnom kontakte

preferujem osobné stretnutie

Bratislava, Košice

obe strany sú viazané mlčanlivosťou (neposkytovaním súkromných a citlivých informácií tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby)