Po čom túžime a čo potrebujeme v sexuálnom živote?


Po čom muži túžia v sexuálnom živote?

Mať sex častejšie.

Ideálne každý deň, no jedným dychom sa treba opýtať, či je to reálne a aké dlhé obdobie udržateľné. Potom sa treba opýtať, čím je moja túžba po sexe tak vygradovaná a či rozprávanie o mojom "sexuálnom nešťastí" v partii kamarátov alebo na sexzoznamke nie je len infantilným ospravedlňovaním vlastnej nezrelosti, sťažovaním sa či riešením problémov primitívnym spôsobom - zveličovaním, útekom, prehliadaním podstaty a odkladaním potreby zmeniť sa, pracovať na sebe.

Zažívať sex ako z porna.

"Nemohol som sa už pozerať na porno, vnímať, ako to robia strojene, odťažito, bez vášne, záujmu, iba mechanicky. Tak som prešiel na kybersex. Hovoril som si, že je to predsa len čosi iné a môžem sa zdokonaľovať v jazykoch. Nakoniec ma však prestalo baviť aj to a prešiel som na vyhľadávanie reálnych sexuálnych stretnutí, napriek tomu, že som už bol ženatý." Človek sa pri určitom vnútornom nastavení všetkého rýchlo nasýti a začne hľadať čosi iné. Dnešný maximálny zážitok z nejakého erotického videa už pre mňa bude o pár mesiacov niečo, čo až tak nevzrušuje. Ak si však mozog zvykne na rýchlu zmenu stimulov, začne si ju žiadať a bude žiadať zvyšovanie intenzity. V porno svete zažívam obrovskú dynamiku a okamžité zmeny, čo je nereálne zažiť v reálnom vzťahu s niekým iným, koho potrebujem vnímať komplexne. Duševné splynutie a sexuálne zladenie mi s ním môže trvať dlho, no vzdám to predčasne, nakoľko začnem mať inú predstavu o dynamike napĺňania svojich potrieb a o tom, čo všetko si zaslúžim, či o čo všetko som v aktuálnom vzťahu prišiel.

Mať z času na čas sex zahalený tajomstvom, zažívať explóziu vzrušenia z nového, nepoznaného či dávku adrenalínu z očakávania, prekvapenia, zo strachu z odhalenia.

Zakázané ovocie chutí najlepšie. Muž by nebol mužom bez adrenalínových aktivít, čím veľmi aktívne naznačuje, že ho nenapĺňa, ak sa sex robí roboticky a vždy plánovane, pretože to vzrušenie z dávno poznaného, predvídaného, ničím nespestreného, uzavretého pre nové nápady, opadá. Žiadne dieťa sa nevydrží hrať tú istú hru roky, pretože rastie a vyvíja sa, rovnako ako vzťah a dospelí ľudia v ňom a vzrušenie z dlhodobo poznaného postupne opadá. Muža potom začína viac lákať nielen pornografia, túži vyťažiť zo sexu viac, prahne po zmyselnom zážitku, ktorý už zažil aspoň v náznakoch a jednoducho mu chýba. Aj túto túžbu je ale potrebné si v sebe "učesať." Sú ľudia, ktorí majú/musia mať sexuálny kontakt s niekým novým, hoci si nie sú istí tým, či netrpia akoukoľvek nákazou prenášanou telesnými tekutinami, alebo vo vedomí, že tým zraňujú niekoho, kto im napriek problémom v partnerstve, manželstve dôveruje a miluje ich. Ohromné sebectvo a otupenie svedomia. Ak niekto riskuje svoje zdravie, zdravie iného aj stratu rodiny, len aby sa sexuálne uspokojil, to považujem za jeden zo znakov nezvládania samého seba, svojej sexuality alebo prejav sexuálnej závislosti. Riešením je okrem sebaovládania a sebareflexie tiež nenechať sa ovplyvňovať virtualitou, nebáť sa prenikať do podstaty sebou ospravedlňovaného či spoločnosťou už akceptovateľného správania, nebáť sa experimentovať v legitímnom vzťahu a neustále v ňom inovovať intímny kontakt.

Čo sa muži potrebujú naučiť v sexuálnom živote?

Uvedomiť si, že sexom sa neodpájam od svojej osobnosti a nepopieram jej kvality.

Sexom sa na tú polhodinu nemením na zviera ani inú bytosť. Je známe, že v mozgu sa pred blížiacim sa sexuálnym aktom dejú procesy podobné stavu závislého človeka, ktorý potrebuje dostať svoju dávku. Takisto rôzne biochemické procesy počas sexu, vrcholiace orgazmom. Tie napríklad majú za úlohu nerozptyľovať, upriamovať pozornosť iba na prebiehajúci akt, kumulovať sexuálnu energiu. A potom prichádza postkoitálna eufória a uvoľnenie. Všetko je to zložito regulované, ovplyvňované biochemizmom mozgu, čo my subjektívne vnímame ako neprekonateľné túžby či najpríjemnejšie pocity. Ideálne mimo týchto ťažko vôľou ovládateľných stavov je prínosné uvedomiť si aj stav vnútornej zrelosti, ktorý sa napríklad prejavuje aj v schopnosti byť zodpovedný a pripravenosti dávať. Dokonca vedomým prístupom k sexu, vlastnej intimite i intimite toho druhého vyjadrujem stav tejto zrelosti.

Týka sa to nielen prijatia dieťaťa ako "následku," ale aj vnímania sexuálneho partnera komplexnejšie. Mám svoj podiel na smerovaní každého, s kým pôjdem do postele, nakoľko sex bez citov je len mýtus. Niektoré veci sa jednoducho sexom "nespravia," iné sa môžu skomplikovať, najmä ak sa jedná o úlet či milenecký vzťah. Sex je veľa, ale nie všetko. Pokiaľ niekto nadobudne dojem, že sex je všetko a nemôže ho mať taký, aký by chcel, vtedy, kedy by chcel a s kým by chcel, má pocit, že je vo svojom živote ukrátený o niečo, čo ho môže robiť šťastným najviac na svete. To však, že je vnútorne vyprázdnený, nenaplnený či neschopný zažívať, budovať niečo hlboké, bude ignorovať tak dlho, ako sa to len bude dať. Niekedy si cez svoj nezriadený či neuspokojený sexuálny život môžem uvedomiť svoje vzťahové a emocionálne zranenia z blízkej či vzdialenejšej minulosti, kedy som napríklad ešte sexuálne vôbec nežil, nakoľko sexualitu nemôžem odrezať od zvyšku svojho JA.

Vyvrcholenie nie je všetko.

Týka sa to muža ako manžela, ale aj života slobodného muža. Ako mladý slobodný muž si môžem uvedomiť, že do intímneho vzťahu s niekým sa vstupuje cez priateľstvo, nie kamarátstvo s "výhodami." A v priateľstve s niekým sa nepotrebujem sexuálne dráždiť, ani v partnerstve, zvlášť, ak je náš spoločný život v jednej domácnosti v nedohľadne. Ako ženatý muž sa môžem naučiť brať aj sexuálne zlyhanie s nadhľadom a netlačiť na seba v tom, že alfou a omegou erotiky je dokonalá erekcia a načasovaný orgazmus.

Byť spokojný s tým, čo je a urobiť viac, ako sa očakáva.

To znamená aj nezrádzať sexuálnymi hrami s inými ľuďmi, ktoré pôsobia nevinne a dajú sa ľahko ospravedlniť, netúžiť po dokonalosti a usilovať sa budovať vzťah každý deň. V sexe neexistuje zlý žiak, iba trpezlivý a dobrý učiteľ. A ním sú obaja partneri so všetkým chcením, chybami i prednosťami. Ak robím vo vzťahu a pre vzťah viac, ako sa očakáva, povzbudzujem polovičku k trpezlivosti so mnou a v snahe riešiť každý problém spoločne, ba čo viac - nevnímať to ako problém. Dosiahnem tak nielen viac pochopenia, ale aj kompromisov a nebudem musieť hľadať čosi nové a kdesi inde s niekým iným. Pretože nikto iný mi nedá toľko pochopenia, slobody a dôvery, ako tá moja polovička. Každý muž túži po tom, aby jeho žena vedela byť občas tak trochu blázon i dieťa; vedela sa smiať, robiť bláznovstvá, zvádzať a byť aj odviazaná, nie však nasilu vtipná či primitívna.

Po čom ženy túžia v sexuálnom živote?

Byť pre muža viac ako sexuálny objekt, ale zároveň zostať príťažlivou.

Byť v manželstve naplnená aj inak ako sexuálne. Vnímať muža ako oporu môcť si pred ním odhaľovať dušu a zažívať pocit blízkosti. Byť ocenená vo svojich osobnostných a profesijných kvalitách, ale i vo veciach, ktoré zvláda v domácnosti, podporovaná vo svojich túžbach, vypočutá a braná vážne. Žiadna žena svojho muža k tomu nedonúti tým, že sa o seba prestane starať, lebo už splnila svoju úlohu a žije len pre deti. Každá žena potrebuje byť atraktívna kvôli sebe, nie kvôli niekomu inému. Pokiaľ to už takto necíti, alebo si myslí, že zanedbaním seba či rezignovaním so sebou sa nezraňuje, niečo nie je v poriadku.

Aby muž nemyslel najmä na seba a svoje uspokojenie.

Ak si chceme urobiť romantický večer, potrebujeme chcieť spolupracovať už od rána, najmä s organizáciou domácich povinností a starostlivosti o deti. Ale aj dokázať sa zmieriť s nečakanou zmenou programu. Keď počas dňa prakticky svojej polovičke ukazujem, že som na ňu hrdý, trpezlivý a pomáham jej byť menej unavená, obnovovať duševnú rovnováhu, viesť k novým aktivitám či dosiahnuť úspech v tých zabehnutých, po ktorom túži asi každý, v sexe tomu nebude inak.

Mať porovnateľný pôžitok zo sexu ako muž.

Toto si vyžaduje jednak riešiť ťažkosti, ktoré pri sexe pár má (nakoľko sa stávajú jedným telom), aktívne hľadať príčiny minimálnej radosti zo sexu a chcieť sa učiť takému sexu, ktorý bude oboch partnerov napĺňať viac. Z čoho predsa mám radosť, na to sa dokážem naladiť aj v čase, ktorý mi veľmi nepraje. V opačnom prípade to ženy núti predstierať, odkladať sex, pristupovať k nemu ako k povinnosti, aby nezranili muža a nekompromitovali seba. Riešenie si neraz vyžaduje pomoc reálneho a skúseného odborníka, nie aplikovať rady "Dr. Google" do manželskej intimity, nakoľko každý jednotlivec, vzťah i problémy sú jedinečné.

Čo sa ženy potrebujú naučiť v sexuálnom živote?

V sexe sa aj experimentuje a i ja môžem prísť s nápadom ako prvá.

V sexe sa aj prekvapuje, aby mohol byť vždy zaujímavý a pestrý inak. Nielen muž potrebuje, aby žena objavovala jeho intímny svet, ale aj žena sama potrebuje objavovať seba v role dobrej milenky. Ani jedna sexuálna praktika by nemala vnútorne zraňovať toho druhého alebo ho nútiť niečo hrať kvôli spokojnosti partnera. Niektoré sexuálne praktiky ale nie sú vykonávané viac-menej kvôli predsudkom, nedostatku informácií alebo informácií mylných. V sexe však platí zásada trpezlivosti vo vedení, neísť proti sebe a svojmu vnútornému presvedčeniu, netlačiť na veci, ktorými bol niekto traumatizovaný a riešiť bolesť (sex nemá bolieť). Nevhodnosť tej-ktorej sexuálnej praktiky sa dá odkonzultovať s lekárom, nakoľko na internete väčšinou nachádzame o sexuálnych praktikách neobjektívne informácie (napr. o análnom sexe).

Nemusím sa obetovať kvôli tomu, že som žena. Mám mať zo sexu rovnakú radosť a po sexe podobnú túžbu ako muž.

Žena nepotrebuje predstierať. Potrebuje si nájsť spôsob, ako si sex zamilovať, ako riešiť problém tak, aby to nikoho nezraňovalo ani nefrustrovalo, identifikovať a prekonať predsudky, resp. uvedomiť si, že sú vôbec zlé a škodia jej osobnému životu a intímnemu vzťahu s niekým iným.

Ak potrebujem potrestať muža, nerobím to odopretím sexu.

Tým len ukazujem, aký vzťah k sexu mám a kvôli čomu ho mám. Dokazujem, aký vzťah mám vôbec k manželovi, že k nemu pristupujem ako k dieťaťu, ktorému za trest vezmem jeho hračku, nakoľko sa domnievam, že dialóg s ním by nepriniesol očakávané ovocie. To naozaj chcem žiť s niekým v takom vzťahu, v ktorom s ním potrebujem zaobchádzať ponižujúco alebo žiť s človekom, o ktorom mám takú nízku mienku? Uvedomujem si, aký dopad to môže mať aj na naše deti?

Nevnímať sex ako honbu za potomkom.

Muž nie je inseminátor a navyše každé zlyhanie pri precíznej príprave a enormnom snažení ženy, prežíva veľmi ťažko. Nehovoriac o tom, že to dokáže otráviť každého muža a vziať mu radosť zo sexu, ktorý musí byť od istého času iba podľa pravidiel a jediným cieľom a akceptovateľným úspechom je počatie dieťaťa.

...a obe pohlavia potrebujú vedieť o prirodzených rozdieloch medzi mužmi a ženami a naučiť sa s nimi žiť.

Ženy si tak môžu uvedomiť, že ich muž nie je povrchný sukničkár. Jednoducho je pudovejší a reaguje na pekné ženské telo takmer okamžite, čo neznamená, že každé musí mať. A takisto nie je schopný čítať žene myšlienky. Aj on má svoje dni a ak chce byť teraz sám, zrejme to myslí vážne. Niekedy, tak ako žena sa potrebuje naučiť byť vášnivejšia a užívať si sex, tak muž sa potrebuje naučiť krotiť svoje túžby a myslieť aj na iných či mať na pamäti dobro veci a prosperitu už existujúceho vzťahu, vedieť aj čosi obetovať zo svojho pohodlia, byť pozornejším a emocionálnejším. Muži sa môžu naučiť, že žena potrebuje zdieľať a "nehádže to" na svojho muža ako výčitky, nechce, aby to riešil, nevníma to ako mužovo zlyhanie. Ženy potrebujú dávať mužom slobodu, ukazovať im ich hodnotu a nesnažiť sa na nich opravovať nič, čo nie je nutné.