Novodobé závislosti

Edukačná prednáška pre stredoškolákov, rodičov, vychovávateľov, (potenciálne) závislé osoby a ich blízkych.