Kto môže byť drogovo závislý?

Kto je človek závislý na droge?

Ten, kto sa nechal strhnúť partiou, do ktorej sa dostal, ale i ten, kto nedokázal zvládnuť záťažovú situáciu inak, resp. k jej zvládnutiu nemal vytvorené vhodné podmienky.

Sú ľudia závislí na drogách "vagabundi," spodina?

Príslušnosť k nižšej spoločenskej vrstve nie je pravidlom. Tento problém sa môže objaviť v každej spoločenskej vrstve a v akejkoľvek rodine. Niekto si môže dovoliť iba solvenciá (najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva), iný zasa alkohol či tvrdé drogy. Pre drogovo silno závislého človeka už nie sú peniaze žiadnym problémom. Drogy získa za akúkoľvek cenu, aj keby ho to malo stáť život.

Sú aj citovo a osobnostne silní ľudia, tzv. "silné osobnosti," ohrození rizikom závislosti?

Kým emočne slabšie osobnosti siahajú po drogách v dôsledku nezvládania problémov, ktoré riešia únikom z reality; svojím spôsobom rezignácie, tí, emočne silnejší, sú naopak odvážnejší, viac experimentujú a svojím aktívnym spôsobom života doslova priťahujú problémy.

Pomáha droga človeku odstrániť problémy (depresiu, únavu, znížený výkon, nájsť riešenie)?

Nie, žiadna. Nech by sme to poňali akokoľvek, žiadna droga nie je riešením a žiadna dávka nie je limitom.

Ak niekto z rodiny užíva drogy, zvyšuje sa pravdepodobnosť závislosti u ďalších členov rodiny?

Čo sa týka alkoholizmu rodiča, dieťa ho môže brať ako výstrahu, ale i ako možný spôsob riešenia vlastných problémov v budúcnosti. Čo sa týka závislosti súrodenca, pravdepodobnosť je ešte vyššia.

Prečo je užívanie drogy osobitne nebezpečné pre mladých ľudí?

Aj keď sa ich organizmus rýchlejšie zotaví z rôznych úrazov a prekoná mnohé problémy, mladý organizmus sa ešte len vyvíja, môže sa skôr poškodiť, a to natrvalo, rýchlo si zvyká na jednotlivé dávky, čím stále vyžaduje dávky väčšie.

Aké sú varovné príznaky závislosti?

Strata sebaovládania, sebakontroly, nervozita, úzkosť, strach, napätie, depresie a i.

Aké ďalšie problémy vznikajú, ak je niekto z rodiny závislý?

Zmena správania sa ostatných členov rodiny; obrátenie sa chrbtom, odsudzovanie, opovrhovanie. Aby to všetko závislý pocítil (aj keď o to neraz sám žiada), je prípustné. Nestačí pomoc len ponúknuť, ale treba naliehať a zdôrazňovať potrebu odborného liečenia. Nasilu nič nedosiahnete, závislý musí chcieť sám. Ak vás hoci aj stokrát poníži, ale potom vás raz požiada o pomoc, neodmietajte ho, posilňujte jeho slabú vôľu, zamestnajte ho jeho predošlými koníčkami a eliminujte všetko, čo by ho mohlo k drogám znovu pritiahnuť. Buďte stále s ním, až kým nepominie prvotná kríza, no ani neskôr ho neopúšťajte.

Je užitočné tajiť problémy s drogami pred ľuďmi, snažiť sa všetko "ututlávať?"

Nezáleží na tom, čo povedia iní, záleží na tom, či sa z toho milovaná osoba dostane alebo nie. Každý člen rodiny musí zmobilizovať všetky svoje sily, ale na druhej strane trpezlivo čakať na odozvu.

Existuje veľa rodín, ktoré majú problémy najmä s alkoholom?

Veľmi veľa, len sa o tom nehovorí.