Blog 

Na konci 11. kapitoly Matúšovho evanjelia sa dočítame, že máme na seba vziať Ježišovo jarmo a učiť sa od neho, lebo je tichý a pokorný srdcom; a nájdeme odpočinok pre svoju dušu. Ježišovo jarmo je totiž príjemné a jeho bremeno ľahké.

Český dokument V sieti (2020) je o virtuálnom sexuálnom harašmente namierenom proti dievčatkám, sexuálnom obťažovaní, ohrozovaní morálnej výchovy, zneužívaní minimálne v štádiu pokusu, traumatizovaní a vydieraní.

Niekto si povie, že to bolo dávno, že ty si mal byť iným a nestalo by sa to... alebo že odstrkovanie a žarty z iného sú vlastne ničím dôležitým, treba sa cez to preniesť.

Som katolík. Chodievam do kostola aj na spovede a niekedy sa ma kňaz po vyznaní hriechov opýta, či som slobodný alebo ženatý. Viem, prečo sa ma na to pýta, ale zatiaľ som nenabral odvahu povedať mu: "Budem slobodný do smrti a možno do smrti bojujúci s tými istými hriechmi." Boh ma miluje viac, ako sa milujem ja sám. Dal mi...