Blog 

Sebareflexia

27.05.2024

Pred pár dňami som si položil túto otázku. Viem, kto som? Som, aký som bol? Mením sa? Ak áno, na základe čoho? Posúvam sa dopredu? Môžem byť na seba hrdý?

Dokázať zdravo fungovať mentálne, emocionálne, sociálne a spirituálne nie je samozrejmosť a už vôbec nie je jednoduché dosiahnuť a udržať si vnútornú rovnováhu. Hoci ľudia sú dispozične psychicky slabší alebo silnejší, každý z nich na "výbave" svojho pomyselného psychického batoha pracuje na svojej životnej ceste viac či menej celý život. Čím je...

Ak klameme, zriedka je skutočným dôvodom neublíženie tomu druhému. Najčastejšie nechceme spôsobiť to, že sa pravda otočí proti nám, že klesneme v očiach iného, že nás opustí, posunie to ďalej, bude nás chcieť ovládať, viac kontrolovať, alebo, aby sa ten druhý nezložil a nepridal nám na starostiach. Nie raz klamstvom chceme získať výhodu. Preto iba...

Predstavte si, že navštevujete nejaký kurz, špecializačné štúdium alebo ste boli na konferencii. Šlo o jednorazovú záležitosť, resp. na kurze bol konkrétny lektor iba raz. Napriek tomu vás oslovil, radi by ste s ním boli v kontakte, máte otázky, prípadne sa chcete len poďakovať, no e-mail, ktorý ste mu zaslali sa vám vrátil späť. Je nesprávny a iný...

Posledné týždne priniesli viacero zaujímavých okamihov, resp. obohatení nielen mojej práce na psychiatrickom oddelení, ale aj mimo nej. Ako prvé prišlo oslovenie redaktorkou týždenníka Katolícke noviny ohľadom vyjadrenia k predvolebnej téme LGBTI+ (KN 37). Bol som zaskočený, pretože v minulosti som toto médium oslovil v súvislosti s propagáciou...

Redaktorka týždenníka Katolícke noviny Miroslava Gromanová ma poprosila o krátke vyjadrenie v čísle 37 k téme LGBTI pred voľbami. Pre lepšie pochopenie publikovaného posielam celé znenie môjho vyjadrenia:

V mesiaci pochodov hrdosti (Gay Pride) v rôznych mestách sa opäť viac zamýšľam nad homosexualitou. Moju pozornosť upútal text istého čitateľa na stránke vira.cz. Autor je v zložitej životnej situácii kreovanej vnútorným rozporom medzi náboženským presvedčením a sexualitou. Dovolím si na jeho dilemu reagovať aj ja, nakoľko oceňujem jej trefné...