Blog 

V evanjeliu nachádzame popis nezvyčajných udalostí, ktoré sprevádzali príchod Jána Krstiteľa na svet. Ľudia sa divili, dokonca sa ich zmocnil strach. Nie je na tom nič zvláštne, aj my máme tendenciu reagovať podobne, keď rôzne udalosti neprebiehajú podľa našich očakávaní. Napriek tomu, že nie všetkému rozumieme, dôležité je nestrácať dôveru v Boha....

Veľkoleposť Božieho kráľovstva sa snáď ani nedá opísať slovami, čo je určite jedným z dôvodov, prečo Ježiš zvykol tak často hovoriť zástupom o nebeských veciach práve v podobenstvách. Na viacerých miestach nachádzame Ježiša pripodobňovať nebeské kráľovstvo ku kráse alebo poriadku stvorenstva. Ako to spomína aj sv. Pavol v liste Rimanom, Boha je...

V nedeľnom evanjeliu sa stretávame s Ježišom, ktorý povyšuje ľudské vnímanie a cítenie nad literu zákona. Veď koľko aj my dnes máme zákonov, vyhlášok, nariadení. Mnohé majú svoje osobitné postavenie, no nájdu sa aj také, ktoré iba strpčujú život a vytvárajú byrokraciu.

Možno sa to už stalo aj tebe, že si sa nadchol pre výbornú vec. Mal si plán, nadšenie, odhodlanie... a vtom do toho prišla pochybnosť, ktorá vniesla do tvojho plánu neistotu.

V nedeľu oslavujeme nádherný sviatok - Zoslanie Ducha Svätého. Hoci tento sviatok má rôzne názvy - Turíce, Päťdesiatnica, Zelené sviatky, ide stále o to isté; o naplnenie Ježišovho prisľúbenia, že príde Duch pravdy, čiže Duch Svätý.

V evanjeliu sa Ježiš modlí za apoštolov a za nás, aby sme boli jedno. Neprosí o to, aby sme boli uchránení od utrpenia, od vlastných nedostatkov, ale aby sme boli jedno. Chápem to tak, že Ježišovi veľmi záleží na tom, aby bola Jeho Cirkev jednotná. Často hovorí, aby sme sa navzájom milovali, aby sme si navzájom pomáhali niesť kríže a...

Ježiš hovorieval o láske a o večnom živote. O takej láske, ktorá má byť vstupenkou do večného života a permanentkou do fitness centra pre dušu. O láske, ktorá z nás má a môže urobiť iného človeka. Ježiš spája lásku s mravnou čistotou a neobchádzaním prirodzených a Božích zákonov. Tiež zdôrazňuje lásku skutkovú, prinášajúcu ovocie, nie lásku...

Boh - pravý zdroj hodnôt, životodarný kmeň (vinič), do ktorého sme boli vštepení a podľa plodov ktorého sme mali byť identifikovaní ako kresťania, keby sme neodumierali.