Blog 

Zo skúseností vieme, že v našom živote často nastávajú situácie, v ktorých vlastnými silami nič nezmôžeme. Potrebujeme Ježiša. Práve vďaka tomuto vedomiu našej ohraničenosti Ho často o niečo prosíme. Vieme, že niektoré veci bez Neho nikdy nedosiahneme. Nie vždy sme však v našich prosbách vytrvalí. Keď niečo nedostaneme hneď, máme tendenciu na vieru...

Audio rozhovor (v češtine) s klinickým psychológom a kresťanom Marekom Macákom (pochádzajúcim zo Slovenska) o homosexualite, resp. o tom, ako máme vnímať osoby s homosexuálnymi sklonmi a pristupovať k homosexualite v kresťanských spoločenstvách.

Často túžime po tom, aby sa na nás ostatní ľudia pozerali ako na silných, inteligentných a úspešných. Možno si to niekedy nepripúšťame, ale iste nám dobre padne, keď nám ľudia vyjadria svoj obdiv, alebo nás minimálne vnímajú v dobrom svetle. Hoci by sme sa o to nemali usilovať kvôli obdivu, určite je dobré pracovať na sebe a stať sa...

16. 10. 2018 sa uskutočnila "minikonferencia" evanjelikov v Bratislave, v Starom meste. Prednášali, Ondrej Prostredník, Michal Patarák, Mária Patakyová a Lars Müller-Marienburg. Konferenciu otvárala Anna Polcková. V publiku bolo pri poslednom vstupe pred diskusiou asi 25 ľudí, väčšinou podporovatelia Ondreja Prostredníka a Márie Patakyovej. Prišli...

V evanjeliu vidíme muža, ktorý prichádza za Ježišom s otázkou: "Čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?" Hoci plnil prikázania, necítil sa byť naplnený. Uvedomoval si, že mu v živote ešte niečo chýba a hľadal, čo by to mohlo byť. Možno niekde počul Ježiša vyučovať, alebo sa k nemu dostali chýry o jeho múdrosti, a tak sa rozhodol, že...

Pristúpili farizeji a pokúšali Ježiša. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku. On im odpovedal: "Čo vám prikázal Mojžiš?" Oni vraveli: "Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť." Ježiš im povedal: "Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.

Apoštol Ján mal starosť, keď videl, že niekto, kto nebol z kruhu učeníkov, koná skutky v Ježišovom mene. Ježiš ho však upokojil slovami: "Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás!" (Mk 9, 39-40)

Ako učeníkom, tak aj nám je niekedy ťažké pochopiť, čo nám Boh chce povedať. Hovorí nám o sebe, hovorí nám o nás a našich životoch, ukazuje nám smer, cestu k šťastnému a plnohodnotnému životu. Boh k nám prehovára cez svoje slovo, v modlitbe, cez kňazov, ľudí, životné okolnosti, no my, hoci to vnímame, nerozumieme tomu. Opýtať sa bojíme alebo si...