Blog 

Predstavte si, že navštevujete nejaký kurz, špecializačné štúdium alebo ste boli na konferencii. Šlo o jednorazovú záležitosť, resp. na kurze bol konkrétny lektor iba raz. Napriek tomu vás oslovil, radi by ste s ním boli v kontakte, máte otázky, prípadne sa chcete len poďakovať, no e-mail, ktorý ste mu zaslali sa vám vrátil späť. Je nesprávny a iný...

Posledné týždne priniesli viacero zaujímavých okamihov, resp. obohatení nielen mojej práce na psychiatrickom oddelení, ale aj mimo nej. Ako prvé prišlo oslovenie redaktorkou týždenníka Katolícke noviny ohľadom vyjadrenia k predvolebnej téme LGBTI+ (KN 37). Bol som zaskočený, pretože v minulosti som toto médium oslovil v súvislosti s propagáciou...

Redaktorka týždenníka Katolícke noviny Miroslava Gromanová ma poprosila o krátke vyjadrenie v čísle 37 k téme LGBTI pred voľbami. Pre lepšie pochopenie publikovaného posielam celé znenie môjho vyjadrenia:

V mesiaci pochodov hrdosti (Gay Pride) v rôznych mestách sa opäť viac zamýšľam nad homosexualitou. Moju pozornosť upútal text istého čitateľa na stránke vira.cz. Autor je v zložitej životnej situácii kreovanej vnútorným rozporom medzi náboženským presvedčením a sexualitou. Dovolím si na jeho dilemu reagovať aj ja, nakoľko oceňujem jej trefné...

Keď som zakladal tento web, resp. vstupoval do verejného priestoru, bol som mladý, neskúsený, ale plný snov, plánov, ilúzií. Nie všetko bolo pochopené tak, ako som si to želal, pretože text neprenáša obraz, emócie, skutočné vnútorné rozpoloženie autora a každý si priestor medzi riadkami doplní podľa svojho vnútorného nastavenia a skúseností s inými...

Je pravda, že sexuálna a vzťahová výchova nemala na slovenských školách desaťročia žiadne miesto. A hoci zmena je potrebná, zvlášť po druhom desaťročí 21. storočia, myslím si, že deti zahlcuje, mätie či sužuje nepodstatne viac tém ako ich sexualita. Nerozumiem tomu, prečo by sme z nich mali vyňať práve sexualitu a (partnerské) vzťahy. Myslím si, že...

rada by som sa opýtala na názor ohľadom združenia Signum - Duhoví kresťania. Hľadala som nejakú podporu pre rodinného známeho a našla som práve ich. Ich internetová stránka vyzerá zaujímavo, akoby naozaj ponúkali pomoc zraneným kresťanom alebo nenaplneným v cirkvi a hľadajúcim Boha. Zároveň však v iných častiach webu vystupujú ako inkvizítori,...

Problém má dva rozmery. Jednak z pohľadu cirkvi "bezpečné" napĺňanie sexuálnej potreby seminaristov so seminaristami, kňazov so seminaristami a kňazov s kňazmi, pretože to zostáva internou záležitosťou cirkvi. A potom je tu rozmer (cirkev zrejme navonok ohrozujúci), ktorý vťahuje laikov (v lepšom prípade dospelých, v horšom dospievajúcich) do...