Blog 

Evanjelium z 3. adventnej nedele stručne opisuje pôsobenie Jána Krstiteľa. Ján bol jednou z najväčších biblických postáv. Okrem jeho nekompromisnej úprimnosti a asketického životného štýlu stojí za povšimnutie skutočnosť, že pozornosť zástupov neupriamoval na seba, ale na Ježiša. Pripravoval ich na Jeho príchod. Vyzýval ľudí na pokánie - teda na...

Blíži sa narodenie Ježiša, o čom svedčí aj text nedeľného evanjelia o veľkej biblickej postave, ktorou je Ján Krstiteľ. On pripravoval cestu Pánovi vtedy a pripravuje naše srdcia na jeho príchod i dnes.

Ďalší zo série apokalyptických textov, ktorý zároveň varuje, aby nás príliš nepohltili pozemské starosti, či skôr naháňanie sa za zabezpečovaním si vytúženého životného komfortu. Lebo hoci sa počas života možno ešte nedočkáme druhého príchodu Krista, určite sa dočkáme vlastnej smrti, ktorá môže prísť kedykoľvek. Samozrejme, náš život nemá byť plný...

12. 11. 2018 sme mohli na "Dvojke" vidieť diskusnú reláciu Silná zostava na tému Ako zvládnuť inakosť? Päť dám diskutovalo o téme emocionálne, horlivo..., jednoducho, ako to len ženy vedia. A medzi tým sa mohli popýšiť svojou úspešnosťou a "kvalifikovanosťou" vyjadrovať sa k homosexualite (po kliknutí na obrázok vás presmeruje na video s popisom...

Kresťania, homosexuálni i heterosexuálni, sa dnes čoraz viac zaoberajú otázkou, prečo by nemalo byť homosexuálne partnerstvo a pohlavný styk v rámci toho zväzku pred Bohom v poriadku. Keby sme teraz na Slovensku urobili prieskum a opýtali sa iba mladých kresťanov, možno veľká časť z nich by odpovedala, že je v poriadku, pokiaľ je homosexuálny sex v...

Zaujímavý a na prvý pohľad jednoduchý dialóg medzi Ježišom a Pilátom. Ježiš bol iným kráľom, ako mnohí dúfali. Nemal politické ambície, prišiel osloviť človeka. Hoci vedel, že toto oslovovanie a premena človeka bude postupný proces, trvajúci ešte mnoho rokov a generácií po jeho odchode, predsa chcel spasiť človeka a naplniť Boží plán. Dokonca i...

Diskutovaný nedeľný text je o druhom slávnom príchode Ježiša na túto zem. Sú dve možnosti, ako sa kresťan stretne na konci svojho života s Bohom - buď príde pred Boha po vlastnej smrti, alebo si pre neho a pre ostatných príde Boh a pričlení ho k svojim vyvoleným.

Relatívne trvalá nedobrovoľná erotická a emocionálna náklonnosť k rovnakému pohlaviu. Nemá nič spoločné s pedofíliou a nie je ani transsexualitou či transvestizmom, za ktoré je mylne zamieňaná. Homosexualita ako stav nie je výmysel, amorálny atak na väčšinu ani súbor neetických požiadaviek či praktík LGBTI aktivistov, ako ich poznáme (samozrejme,...

V evanjeliu si môžeme všimnúť zaujímavé, na prvý pohľad paradoxné vyjadrenie Ježiša. Zástupom odporúča, aby sa varovali zákonníkov. Majú sa teda vyhýbať ľuďom, ktorí, okrem iného, poznajú Písmo, dlho sa modlia a v synagógach (alebo kostoloch) sedia vpredu. Nie je to zvláštne? Verím tomu, že Ježiš nekritizoval priamo vyššie spomenuté činnosti. Na...

Dodržiavanie prikázania lásky by malo byť pre nás kresťanov čosi samozrejmé. Otázka znie, či sa človek môže naučiť milovať. Autentická láska vytryskuje zvnútra duše, nemôže byť hraná, hoci aj zo šľachetného dôvodu ("veď raz sa mi to vráti," "veď som kresťan"). Dar lásky má v sebe vpísaný do srdca každý Bohom, ale mnohí ho potrebujú očistiť,...