Blog 

Linky na dokumenty a články o homosexualite ako oficiálne stanoviská cirkvi sa na tomto alebo iných weboch už objavili, ale rozhodol som sa zhrnúť ich všetky v tomto článku. Určite som na niektorý zabudol, preto budem rád, ak mi to pripomeniete zaslaním linku.

Veľmi podnetné rozprávanie pre kresťanov, ktoré, viem si predstaviť, urobí mnohých smutnými. Pripomenulo mi to boháča z evanjelia, ktorý od Ježiša odišiel smutný, lebo mal veľký majetok a nedokázal k nemu zmeniť svoj vzťah. Tak už zrejme dnes mnoho kresťanov nedokáže zmeniť svoj vzťah k homosexualite, svoje myslenie a životnú prax. Zväčša zo...

V cirkvi sa nemáme apriori zaoberať kultúrnou vojnou (hon na kresťanov vs. hon na LGBT), lebo tá je už iba následkom. Máme sa v nej zaoberať nedostatkami cirkvi, zraneniami cirkvou, nespokojnosťou s cirkvou, nenapĺňaním cirkvou a nápravou tohto nepotešujúceho stavu či obrazu.

Tlak spoločnosti na cirkvi je nepopierateľne gigantický, v histórii existencie rôznych cirkví je dnes zrejme najväčší (nevyrovná sa mu ani ideologický tlak počas totalitného režimu). Je to až nátlak plný rafinovanosti, dezinterpretácií a výsmechu, ktorý už mnohé cirkvi v zahraničí neustáli, nezvládli. Vedeli totiž, že keby pri otázke homosexuálnych...