Blog 

Najprv by som sa veľmi rád poďakoval všetkým zdravotníkom, ktorí trpezlivo znášajú aj rôzne nálady a nevhodné správanie pacientov, kolegov, nadriadených a vrtochy tých na ministerstve. Táto práca sa pre vás stala poslaním za každého počasia. Sála z vás pokoj a profesionalita. A to je presne to, čo nášmu zdravotníctvu chýba viac ako peniaze. Klobúk...

V podstate celé Sväté písmo je pretkané textami o tom, že ak sa človek spoľahne na Boha, Boh mu dá čosi lepšie, viac (napr. Iz 56, 4 - 6). Podmienkou je milovať Boha takého, aký je, zostať mu verný, nech by sa v živote človeka dialo čokoľvek (kniha Jób) a neprestupovať Jeho zákony. Dokonca Ježiš to ešte umocnil slovami: "Poďte...