Blog 

Problém má dva rozmery. Jednak z pohľadu cirkvi "bezpečné" napĺňanie sexuálnej potreby seminaristov so seminaristami, kňazov so seminaristami a kňazov s kňazmi, pretože to zostáva internou záležitosťou cirkvi. A potom je tu rozmer (cirkev zrejme navonok ohrozujúci), ktorý vťahuje laikov (v lepšom prípade dospelých, v horšom dospievajúcich) do...

Kresťanské rodiny aj kresťanské komunity si dnes môžu uvedomiť možno náročný fakt, ale predsa len fakt - tlačiť osoby s homosexuálnou preferenciou do zákazu až démonizovania homosexuálneho partnerstva a prezentácie sexuálnej abstinencie ako nevyhnutnej obety, "ktorá sa dá prežiť," je zraňujúce. Skôr na psychiatrii uvidíme takých pacientov, ako...

Vyzerá to tak, že v prístupe k homosexuálnym partnerstvám rozlišujeme dve skupiny kresťanov (alebo žeby tri?).

Homosexualita je už stáročia z pohľadu kresťana iregulárna životná situácia, ktorú sa každý usiluje uchopiť spôsobom jemu vlastným. Najmenej problematický býva proces hľadania s otvorenými možnosťami a zasa najviac výsledok rozhodnutia sa. A tak problém môže nastať tak pri užívaní si homosexuality naplno a prispôsobovaní jej celého svojho života,...