Blog 

Nakoľko už toho bolo o homosexualite napísané dosť (najmä v knihe Homosexualita bez farieb dúhy), rád by som túto svoju "misiu" načas (alebo aj natrvalo) ukončil myšlienkami z českého kresťanského časopisu, ktorý mi dnes veľmi ochotne poslala redakcia. Jedná sa o 4. číslo Rodinného života (2019), ktoré bolo venované homosexualite.

Myšlienky Národného pochodu za život 2019 hodnotím veľmi pozitívne. Ochrana ľudského života by mala byť samozrejmá aj bez zásahov akejkoľvek cirkvi. Pokiaľ sú legislatívou chránené ohrozené živočíšne druhy vrátane ich zárodkov, nevidím dôvod na to, prečo by smrť ľudského embrya mala nastávať po rozhodnutí jedného človeka, ktorý presvedčí aj...

Sexualita človeka je predovšetkým psychická. Sexuálny akt je už len vyvrcholením túžob, emócií, komplexnej náklonnosti, očakávaní, predstáv ovplyvnených vzťahom k sebe i k obom pohlaviam, naplnenosťou vo vlastnom pohlaví, sebavedomím, sebadôverou, vzťahovými a sexuálnymi skúsenosťami, traumami a sklamaniami z minulosti, ukotvenosťou osoby v tom,...

Pražský katolícky kňaz Tomáš Halík je už dlhšie známy ako zástanca homosexuálov. Netají sa tým, že Katolícka cirkev by postupne mala zmeniť svoj postoj k homosexuálnym párom na základe biologických teórií vzniku a rozvoja homosexuálnej preferencie, ktorých sám je zástancom a pripúšťa, že za určitých okolností by sa mohli stať aj adoptívnymi...