Blog 

Žijeme pomerne krátky časový úsek histórie Zeme. História každého z nás sa píše necelé storočie. Naším poslaním, hoci krátkym, je pretvárať seba a nechať sa pretvárať v nové (duchovné) stvorenie, pretvoriť, prežiariť láskou, nádejou a dobrom aj životy iných ľudí, nenásilne a autenticky ponúkať iným ľuďom obraz o skutočnej veľkosti a láske Boha.

Evanjelium nám približuje známy príbeh svätej rodiny. Opisuje nám sviatočné dni, ktoré Ježiš ako 12-ročný strávil spolu s Jozefom a Máriou v Jeruzaleme. Ježišova návšteva Jeruzalema bola vyjadrením mimoriadnej zbožnosti, keďže Mojžišovým zákonom boli chlapci viazaní až od 13. roku života (viď poznámky). Všimnime si, ako na Ježiša reagovali...

Evanjelium z 3. adventnej nedele stručne opisuje pôsobenie Jána Krstiteľa. Ján bol jednou z najväčších biblických postáv. Okrem jeho nekompromisnej úprimnosti a asketického životného štýlu stojí za povšimnutie skutočnosť, že pozornosť zástupov neupriamoval na seba, ale na Ježiša. Pripravoval ich na Jeho príchod. Vyzýval ľudí na pokánie - teda na...

Blíži sa narodenie Ježiša, o čom svedčí aj text nedeľného evanjelia o veľkej biblickej postave, ktorou je Ján Krstiteľ. On pripravoval cestu Pánovi vtedy a pripravuje naše srdcia na jeho príchod i dnes.

Ďalší zo série apokalyptických textov, ktorý zároveň varuje, aby nás príliš nepohltili pozemské starosti, či skôr naháňanie sa za zabezpečovaním si vytúženého životného komfortu. Lebo hoci sa počas života možno ešte nedočkáme druhého príchodu Krista, určite sa dočkáme vlastnej smrti, ktorá môže prísť kedykoľvek. Samozrejme, náš život nemá byť plný...

12. 11. 2018 sme mohli na "Dvojke" vidieť diskusnú reláciu Silná zostava na tému Ako zvládnuť inakosť? Päť dám diskutovalo o téme emocionálne, horlivo..., jednoducho, ako to len ženy vedia. A medzi tým sa mohli popýšiť svojou úspešnosťou a "kvalifikovanosťou" vyjadrovať sa k homosexualite (po kliknutí na obrázok vás presmeruje na video s popisom...

Kresťania, homosexuálni i heterosexuálni, sa dnes čoraz viac zaoberajú otázkou, prečo by nemalo byť homosexuálne partnerstvo a pohlavný styk v rámci toho zväzku pred Bohom v poriadku. Keby sme teraz na Slovensku urobili prieskum a opýtali sa iba mladých kresťanov, možno veľká časť z nich by odpovedala, že je v poriadku, pokiaľ je homosexuálny sex v...

Zaujímavý a na prvý pohľad jednoduchý dialóg medzi Ježišom a Pilátom. Ježiš bol iným kráľom, ako mnohí dúfali. Nemal politické ambície, prišiel osloviť človeka. Hoci vedel, že toto oslovovanie a premena človeka bude postupný proces, trvajúci ešte mnoho rokov a generácií po jeho odchode, predsa chcel spasiť človeka a naplniť Boží plán. Dokonca i...