Výroky o rodine

Hodinoví rodičia komplikujú a ničia oveľa viac, ako si myslíme.


Matka je ako ruža. Keď ju máš pri sebe, si šťastný, aj keď ti niekedy prekážajú jej tŕne. Ale ak zvädne a ty ju stratíš, aj tie ti zrazu začnú chýbať a naplno si uvedomíš ich význam.


Dialóg je lekár duše.


Manželstvo je proces stavania stavby dvoma staviteľmi.


Nie je najväčší chlap ten, kto je dokonalý klamár, opilec, fajčiar, zhýralec či znalec žien, ale ten, kto vie povedať svojmu dieťaťu prepáč a ďakujem.

Láska a pozornosť venované dieťaťu s ním urobia zázraky v dospelosti. Láska, neha a srdce tlčúce pre iných nevychová slabocha, ale skutočného hrdinu.


So súrodencom ťa spája večné puto. Obaja nosíte vo svojich srdciach vzájomné obrazy svojho pravého ja, ktoré sa ničím nezatrú. Dajú sa len domaľovať farbou čistej lásky.

Ak si dieťa má ctiť svojich rodičov, musí vidieť ich lásku, ktorou zahŕňajú svojich starnúcich rodičov a dostávať pravú lásku, úctu a pochopenie.


Súdržnosť rodiny sa rovná súčtu sily lásky medzi všetkými jej členmi.


V každom vzťahu jeden druhému ublížime, ale iba v pravých vzťahoch to okamžite napravíme a nečakáme na prvý krok toho druhého.