Môže pornografia spôsobiť závislosť a ničiť integritu človeka?

Jednoduchá odpoveď - Môže.

Zarážajúci argument na otázku - Prečo pozerať porno? Lebo to robí každý. Lebo je to normálne. Lebo je to zdravé.

Nie, nie je.

A navyše nikdy nevieme dopredu povedať, koho to ako zasiahne, hoci pri pozeraní porna od detského veku je riziko ohrozenia duševného zdravia, porúch vzťahového a sexuálneho života v dospelosti nesmierne veľké. A nakoľko je toto správanie normalizované, akékoľvek problémy s tým spojené môžu byť vlečúce sa, pomaly progredujúce, ťažko odhaliteľné dovtedy, kým sa situácia nevyhrotí skratovým konaním alebo nedôjde k spojeniu s inou závislosťou.

Častý argument - Ja nie som závislý. Prečo potom nevieš prestať? Nie nechceš, nevieš! Mozog ti zakázal chcieť prestať. Hľadá dôvody, prečo je dobré pokračovať. Posunul ti kritické myslenie a reálny kompas do obdobia detskej nevedomosti a naivity. S tým rozdielom, že teraz chceš, aby ti nikto neotváral oči.

Alarmujúce zistenie - závislosť začína v detstve, čo úplne mení pohľad dospievajúceho na iného človeka, na seba na sex. Dieťa začne pozerať porno skôr, ako vôbec pochopí podstatu sexu a sex v kontexte vzťahu.

Dieťa nechápe, že v porne sa sex prezentuje čisto technickým, konzumným spôsobom, mimo rámec vzťahu, emocionálnej väzby. Vyzerá to lákavo ako vzrušujúca výzva, norma, o ktorej sa nehovorí. 

V puberte nadväzuje nutkavé pozeranie porna na závislosť na virtualite z detstva. Pozor! Dieťa potrebuje byť zamestnávané inak, inak stimulované, mať iný denný režim. Nestavajme mu základ pre akúkoľvek nelátkovú závislosť! Pozor tiež na pocit osamelosti, nepochopenosti, nehodnosti, nepotrebnosti dieťaťa, na nezdravé vzťahy v rodine, nevhodnú partiu atď.

Dospievajúci si cez porno neustále posúvajú hranice a do dovŕšenia dospelosti zažívajú niekoľkokrát vážny vnútorný chaos nielen v sexualite, zmätok a pochybnosti o svojej sexuálnej orientácii, ale aj vo svojej integrite. Vnútorný konflikt, v ktorom nakoniec rezignujú a nechávajú sa unášať prúdom. Lebo spoločenská tolerancia problému je príliš vysoká.

Porno je pôrodnica neheterosexuálnych predstáv a neštandardných, zväčša škodlivých heterosexuálnych praktík (škodlivých tak pre telo, ako aj pre dušu).

Nejde len o závislosť ako takú, kde každý má inú predispozíciu, je inak náchylný na jej vznik a inak úspešný pri jej uvedomovaní si a v boji proti nej. Problém nie je len nadužívanie pornografie, ale je ním pomalé, nenápadné posúvanie hraníc, vnútorné znecitlivenie až patologické myslenie. A toto sa dá najúspešnejšie riešiť iba v zárodku. Dokážu to s dospievajúcimi osobami úspešne riešiť iba ľudia, ktorí s nimi pestujú hlboký vzťah a až potom môžu byť úspešné rôzne hnutia a aktivity v spoločnosti či spoločnosť ako celok.

Nejde len o násilie v porne, ale ide o pestré obrazy rôznych praktík, rýchlo sa striedajúce objekty žiadostivosti, zabíjanie intimity, normalizovanie deviácií.

V anamnéze jednotlivca sa stupňuje frekvencia, predlžuje sa čas sledovania porna a mení sa obsah porna, aby to bolo pre mozog zaujímavejšie, nakoľko to "opozerané" už prestáva vzrušovať.

Túžba po alkohole nie je prirodzená túžba. Ak už nechcete piť, nikdy si nekúpite alkohol. Ale sexuálna túžba vo vás je niečo prirodzené, chcete mať zdravý sexuálny život, no každý sexuálny akt či sexuálny vizuálny motív môže byť spúšťačom.

Prognosticky veľmi nepriaznivým signálom je, ak dospievajúci, nielen dospelý, sa stáva producentom vlastného pornografického materiálu (zdieľanie videozáznamu z vlastnej masturbácie, sexuálnej aktivity s niekým iným - domáce pornovideá, fotky...), ktorý nemusí slúžiť len na pochválenie sa vlastným telom či vonkajšími orgánmi, ale často slúži ako "reklama," pozvanie na sex cez internet alebo reálny sex. Niekedy sa nevinná zábava či pútanie pozornosti vplyvom hormónov, osamelosti, zlozvyku, nevhodným riešením osobných, vzťahových problémov... mení na nočnú moru, pokiaľ sa fotografie či videá dostanú do nesprávnych rúk.

Riešenie?

Sexuálna výchova, nie však výchova k "bezpečnému" sexu, ale vedenie k morálke, triezvemu pohľadu na veci a ich vnímaniu v kontexte, účinný filter všetkého, čo atakuje dušu dieťaťa, otvorený vzťah rodičov a detí, učitelia, vychovávatelia, ktorí dokážu citlivo viesť k láskyplným vzťahom a sprevádzať sexualitou kladením dôrazu na intimitu, vnútorný svet dieťaťa a záujem oň. Kľúčovými "manažérmi" v tejto problematike sú hlavne v našich sociálno-právnych a kultúrnych podmienkach rodičia, ich včasná, trefná a opakovaná intervencia - nie jednorazové poučenie, ale skutočná komplexná výchova (morálka, vzťahy, sebareflexia, sebakontrola, zdravý náhľad na veci, informovanosť, sebavedomie, sebaistota, osobná integrita, hrdosť na to, čomu ako rodina veríme a za čím si ideme, spolupatričnosť, ochota zdieľať, otvárať aj citlivé témy...), vedenie naprieč celým detstvom a dospievaním dieťaťa. 

Ak v dospelosti venujeme pornografii a sexuálnym aktivitám vrátane erotického četu týždenne niekoľko hodín času, myšlienky na ne nám v hlave zaberajú významný priestor, vnímame, že sa zhoršuje kvalita nášho života a naše vzťahy, potrebujeme to začať riešiť. Ideálna je kombinácia psychoterapie, farmakoterapie a podpornej skupiny. U nás existujú anonymní sexholici, ku ktorým je možné pripojiť sa aj pomocou otvorených mítingov (zoom) každý mesiac alebo sa stretávať osobne, a to v BA, BB a ZA. Majú aj svoju webstránku, kde je viac informácií vrátane kontaktu. Neskôr (keď si osoba prejde niekoľko mesačným základným programom, uvedomením sa, vytriezvie vnútorne a získa akési "know how"), a jedná sa o muža, ktorý chce riešiť podstatu problémov a samého seba, môže sa zúčastniť aj programu OrareM, ktorý 12-krokový program už ďalej rozvíja.    


Myšlienky čerpané aj z diskusnej relácie Do kríža: Porno - skrytá pandémia