Sexualita - edukačné prezentácie pre rodičov a deti

Ako rodičia sa mnohí domnievame, že sexuálna výchova je o objasnení erekcie, polúcie, menštruácie a o prezentácii základov počatia dieťaťa a možností antikoncepcie. K tomu pridáme niečo o hygiene a pár zákazov či zbožných želaní.

Áno, nemôžeme bagatelizovať ani takéto rozhovory a spoliehať sa na to, že to s naším dieťaťom preberie niekto iný. Ale tu ide o čosi viac; o hlbšie veci a súvislosti v rámci výchovného procesu (vzájomných interakcií), ktorý začína oveľa skôr, ako krátko pred pubertou.

Podstatou prezentácií je pozvanie k tomu, aby sme sa na sexualitu dívali v širšom kontexte, teda tak, ako si to táto téma naozaj zaslúži.

Hneď na začiatku puberty dieťaťa si potrebujeme uvedomiť, že naše dieťa nastúpilo na cestu dospievania a je čas, aby sme svoj prístup k nemu posunuli na vyšší level, nevyhýbali sa citlivým témam, neposúvali rozhovory o sexualite, intimite na neskôr. 

Často zabúdame na to, že psychosexuálny vývin dieťaťa sa začal už dávno pred tým, ako sme dieťaťu začali vysvetľovať "pikošky," pri ktorých nás už neraz predbehol internet či kolektív dieťaťa. Zabúdame na podstatu vývinu sexuality, ktorá ide ruka v ruke s kvalitou vzťahu, ktorý s dieťaťom máme.

Je, samozrejme, potrebné dieťaťu pred pubertou (to znamená už okolo desiateho roku života) vysvetliť aj základnú anatómiu a fyziológiu pohlavných orgánov, ale pri tom to nemôže ostať. Sústreďme sa predovšetkým na to, čo naše dieťa nemá šancu nájsť ani na internete a čo je oveľa dôležitejšie ako jednorazová informácia o erekcii, menarché či nechránenom koite. Nezabúdajme na vnútorný svet dieťaťa, ktorý začíname formovať možno ešte pred jeho narodením. Nezabúdajme urobiť pre tento vývin maximum vrátane obdobia, v ktorom naše dieťa bude riešiť prvé lásky, prvé erotické túžby (možno aj tie neštandardné) či bojovať s pornografiou. No už vtedy môže disponovať základom, ktorý ho povedie tým správnym smerom, hoci sa dopustí aj chýb.

V tomto pre dieťa veľmi búrlivom a zároveň veľmi citlivom období puberty mu ako rodičia potrebujeme zabezpečiť dostatok súkromia, priestoru na vlastný názor a zároveň ho pozývať do otvorených rozhovorov, naučiť sa brať pocity dieťaťa vážne a jeho postoje či presvedčenia predsa len s rezervou a korigovať ich vhodným, nenásilným, uvedomelým a trpezlivým prístupom.

Do prezentácií sa nezmestilo všetko, ale je v nich základ, na ktorom sa môže stavať. Prezentácia pre rodičov je vhodná najmä pre tých rodičov, ktorí sa ešte len chystajú počať svoje prvé dieťa. Prezentácia pre deti je vhodná na začiatku puberty s tým, že odprezentovať by ju mal rodič alebo učiteľ, ktorý vníma všetky tieto veci v kontexte a jeho názory na jednotlivé problematiky sú sformované, sformované správne so schopnosťou ich sformulovať tak, aby dieťa pochopilo a malo priestor sa pýtať (rodič či učiteľ musí byť pripravený na otázky dieťaťa, preto obaja potrebujú vedieť viac aj o tých témach, ktoré sú v prezentáciách iba načrtnuté).

Pre potreby konzultácie neváhajte kontaktovať zakladateľa webu citlivetemy.sk (v rámci toho, čo je nejasné v prezentáciách). Sú to tak intímne veci, že len rodič vie, kedy je ten správny čas, hlavne však dovoľujte dieťaťu pýtať sa, pripomínajte mu túto možnosť, buďte otvorení a keď už je čas, sami od seba mu k tomu povedzte aspoň pár viet - ak bude dieťa, ktoré bežne vedie či dokáže viesť otvorený dialóg s rodičom, naďalej ticho, mysliac si, že ono už má tie správne odpovede, ktorých sa chce držať. Rodič by mal chcieť neuspokojovať sa s nevypovedaným a nežiť v omyle (mylnom obraze o tom, ako dieťa myslí, čo robí a čo ho trápi).

Autor prezentácií bude tiež vďačný za vaše postrehy, skúsenosti a pripomienky k prezentáciám, na základe ktorých by ešte mohlo dôjsť ku korekcii textu.