Úvod do rodinnej terapie

Prednáška pre rodinných príslušníkov a životných partnerov (nielen) o závislosti a o najvhodnejších prístupoch k závislej osobe s príkladmi asertívnej komunikácie.