Výroky pre mladých

Odkaz pre sexuálne zotročeného priateľa: Postupne si splníš všetky sny, len teraz to nie si Ty, ale nespracované zážitky v Tebe. Raz vyjde Slnko, ak mu dovolíš vyjsť a ono bude svietiť, ak nedovolíš, aby znova zapadlo.


To, že som schopný sexu, ešte neznamená, že dokážem milovať.


Mnoho ľudí masturbuje veľmi často nie preto, že ide o relax, ale preto, že v skutočnosti nežijú nielen že kvalitným sexuálnym, ale ani uspokojivým osobným či profesijným životom. "Nestihli," nemohli, alebo si nevedeli vybudovať kvalitné vzťahy s ľuďmi a nepocítili tak dotyk pravej lásky a pravého záujmu vo "večnom" (zdravom, perspektívnom, dlhotrvajúcom) vzťahu (akomkoľvek), ktorého kvalita by rokmi stúpala, nie klesala. Mohli sa stratiť v sebe i vo svete, v ktorom žijú.


Sexualita nie je lacný tovar, ale vzácny poklad.


Sexualita je poklad, darovaný v pravej láske.


Bez pravého poznania niet ani pravej lásky.


Za každý poklad treba ďakovať. Nielen za jeho vlastníctvo, ale aj vlastnú kompetentnosť odovzdať ho ďalej.


Pravá láska sa nerodí sexom, ale začína priateľstvom.


Som tvrdým zástancom toho, aby sa deťom o sexualite rozprávalo veľa, podotýkam VEĽA a pravdivo. Naše deti sú totiž vždy zrelé najprv fyzicky a až potom duševne a my dospelí sme tým chýbajúcim článkom (skúsenosť a vedenie) do dosiahnutia ich plnej zrelosti.


Kvalitný vzťah nedosiahneme zmenou toho druhého, ale dokonalou harmóniou dvoch prirodzeností.


Buď nevieme, čo robíme, alebo robíme, čo nevieme.


Telo je na celý život iba moje. Môžem sa oň starať a ono sa mi odvďačí, alebo sa nestarať a potom ho znenávidieť. Starať sa o telo znamená zdravo sa stravovať a cvičiť, chodiť do spoločnosti upravený. Starostlivosť o telo sa dá prehnať i zanedbať.


Telu ubližujem akoukoľvek závislosťou, intímnym životom bez záväzku ho ohrozujem.


Ľudské telo a duša k sebe jednoducho patria, vzájomne sa ovplyvňujú. Pohoda na tele i na duši je do značnej miery v mojich rukách.