Odporúčané weby a odkazy


Pomoc závislým, chorým a ľuďom na okraji spoločnosti

 • www.hivaids.sk (internetová poradňa)
 • Zelená linka AIDS pomoci Domu svetla Slovensko - 0800 666 777 (Dom svetla Slovensko otvoril 9. 11. 2017 prvý slovenský HIV check point - miesto, kde je možné sa prísť bezplatne a úplne anonymne, bez asistencie poisťovní, poradiť a zároveň otestovať na HIV. Kde? V zdravotnom stredisku na Babuškovej ulici 2, číslo dverí 8, v Bratislave každý štvrtok od 16:00 do 19:00 hod. Viac informácií: www.hiv-testovanie.sk)
 • komunita Cenacolo (pomoc závislým)
 • podporné skupiny AA (anonymní alkoholici) pre tých, ktorí si uvedomujú problém a jeho riešenie im nie je ľahostajné - www.alkoholici-anonymni.sk
 • slovensko-česká internetová skupina AA - www.triezvypriestor.net/Anonymni-alkoholici.htm
 • nádej pre rodiny a priateľov alkoholikov - www.alanonslovensko.sk
 • osoby bojujúce so závislosťou na drogách a iných návykových látkach - www.anonymninarkomani.sk
 • Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce (pomoc ľuďom bez domova, závislým, bývalým väzňom, odchovancom DD, RS, hendikepovaným a týraným ženám s deťmi)
 • uzdravovanie pre ľudí, ktorí nie sú schopní budovať zdravé vzťahy či prezentovať sa v nich zdravo - https://skupinacoda.blogspot.sk
 • pre ľudí, ktorí majú ťažkosti zvládať svoj život i emócie - https://12krokovyprogram-ea.webnode.sk

Pre ženy

 • aktivity v rámci Fóra života
 • Poradňa pre ženy a dievčatá (poradenstvo týkajúce sa najmä nečakaného tehotenstva a následkov potratu) - Alexis
 • pre ženy a matky s deťmi v núdzi (vrátane obetí domáceho násilia) - www.zachranmezivoty.sk
 • pro-life iniciatíva študentov (vrátane medikov) bratislavského UPeCe - www.4life.sk

Pre mužov

 • informácie a aktivity pre otcov a synov - www.otcasy.sk
 • Chlapskí chlapi (muži hľadajúci Boha) - aktivity pre mužov, ženy, otcov a matky s deťmi a ďalších - www.chlapi.club
 • Liga otevřených mužů - LOM
 • o chlapoch a pre chlapov, ktorí chcú (i spoločne) pracovať na osobnostnom raste a raste v mužskosti - www.chlapom.sk
 • mužské témy Daniela Mareka - www.cestamuza.sk
 • Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii (SPKHP) - www.spkhp.sk

Pre kresťanov a ľudí hľadajúcich naplnenie v nemateriálnych hodnotách

 • zoznam kresťanských podujatí - www.vyveska.sk
 • magazín s hodnotami - www.cestaplus.sk
 • magazín pre manželov, rodičov, rodiny a spoločnosť - www.zastolom.sk
 • multifunkčné stredisko v Bratislave nielen pre kresťanov - Dom Quo Vadis
 • pre rozvedených katolíkov - www.rozvedenikatolici.sk
 • kresťanský web o rôznych témach podaných s láskou - www.bezhranicna.sk
 • centrá pre rodinu a univerzitné pastoračné centrá vo vašej blízkosti (ich weby či adresy) nájdete cez webové prehliadače alebo sa informujte vo farnosti daného mesta

Pre osoby s homosexuálnou preferenciou (orientáciou)

 • občianske združenie Priestor prijatia na podporu a duchovné sprevádzanie osôb, ktorých sa rôznym spôsobom týka homosexuálna problematika - www.priestorprijatia.sk
 • blog mladého muža, ktorý sa usiluje vniesť do virtuálnych a reálnych homosexuálnych komunít viac pravdivého svetla a morálky - https://duhovymimozemstan.blogspot.sk
 • komunita - www.chlapom.sk

Ďalšie weby


Pokiaľ už niečo z uvedeného neexistuje, nefunguje odkaz alebo viete o inej iniciatíve, webe, prosím, kontaktujte ma, aby som mohol aktualizovať tento zoznam. Ďakujem.