Význam komunikácie rodičov a detí s homosexuálnymi sklonmi

Zrejme pri tejto téme by som odpovede adresoval rodičom až po rozdelení na dve dvojice. Prvá dvojica - rodičia pre-homosexuálneho dieťaťa (do konca obdobia puberty) a homosexuálneho dieťaťa (od obdobia adolescencie). Druhá dvojica - kresťania a nekresťania (ateisti, nepraktizujúci kresťania). Prístup rodičov v kresťanských i nekresťanských rodinách by mal byť voči dieťaťu rovnako nezraňujúci, čo neznamená bezbrehú slobodu, príležitostné hranice a pri sexualite výchovu ulice (či skôr internetu).

Viac v prílohe...