Chcem prispieť

Ak sú pre vás webová stránka a jej projekty užitočné a chcete ich podporiť, môžete prispieť na chod a rozvoj webovej stránky (predĺženie domény, zväčšenie priestoru), existujúcich i nových projektov (dcérsky projekt "Chlapom.sk" s jeho aktivitami). Ďakujem.

BANKOVÉ SPOJENIE

Kód banky: 0900

IBAN: SK5209000000005181379779

BIC: GIBASKBX

V správe pre príjemcu uveďte, prosím, svoje krstné meno s prvým písmenom priezviska (napr. Ján P., Mária K.), aby som túto informáciu mohol zverejniť na stránke spolu s darovanou sumou. Každý cent pôjde na chod webu, financovanie projektov, prípadne ich s vaším dovolením zašlem tam, kde to bude potrebné, ak sa to bude týkať niečoho, čomu verím a za čo bojujem. Aj vy môžete navrhnúť, čo by bolo potrebné a správne finančne podporiť.

Ďakujem za to, že mnohí z vás ešte nestratili chuť pomáhať, za dôveru a za to, že s vami môžem počítať aj do budúcna. Želám zdravie, osobné i pracovné úspechy a veľa podnetných postrehov.


Prispeli:

Lubo S.

20 €

Jan M.

620 €

Darina V.

990 €

Pavol S.

50 €

Lubos R.

600 €

Jana C.

10 €

Maria P.

50 €

Pavol M.

300 €

Z dobrovoľných príspevkov za knihu

200 €

                             Všetkým darcom srdečná vďaka!

Príspevky SPOLU:

2840,00 €

Výdavky SPOLU:

2310,50 €

Aktuálny stav:

529,50 €


Rozpis výdavkov od roku 2010 do roku 2026:

  • registrácia domény hmsx.sk v roku 2010 na 5 rokov (platná do 5. 11. 2015, potom sa projekt transformoval na citlivetemy.sk) = 174,95 eur
  • minimálny priestor na disku a mesačný prenos dát na 5 rokov (hmsx.sk a neskôr citlivetemy.sk) = 117,55 eur
  • registrácia domény citlivetemy.sk v roku 2014 na 5 rokov (platná do 2. 3. 2019) = 107,75 eur
  • za priestor na disku a mesačný prenos dát (transfer prebehol v marci 2015, prostriedky za zvyšok obdobia používania minimálneho priestoru sa odčítali od novej platby za štandardný priestor) pre Citlivé témy sa doplatilo 94,15 eur
  • prechod na nový editor (ktorý je drahší, ale kompatibilnejší s mobilnými zariadeniami) plus väčší priestor na disku a mesačný prenos dát pre Citlivé témy na 7 rokov (do 24. 6. 2022, po odrátaní 94,15 eur) = 320,15 eur
  • koncom roka 2016 sa web citlivetemy.sk stal preplneným a neprehľadným, vzrástla potreba vytvoriť dcérsky a samostatný web: dcérska doména v novom editore (platná do 16. 2. 2022) so štandardným priestorom na disku a mesačným prenosom dát (využiteľnými do 21. 2. 2022), zriadená vo februári 2017 = 125,95 eur + 356,85 eur = 482,80 eur
  • predĺženie registrácie domény citlivetemy.sk v roku 2019 na dva roky (do 25. 2. 2021) = 61,40 eur
  • v septembri 2019 sa investovalo do tlače knihy Homosexualita bez farieb dúhy (spolu 210 kusov) = 886,74 eur, z toho 600 eur bolo zaslaných výhradne na tento účel, 200 eur sa stiahlo z podporných príspevkov z webu citlivetemy.sk a zvyšok doplatil hlavný autor knihy (pozn.: 200 eur sa po návrate výdavkov vložilo späť)
  • predĺženie registrácie domény citlivetemy.sk v roku 2021 na ďalších 5 rokov (do 25. 2. 2026) = 151,75 eur