Užívať si alebo budovať seba a spriaznenosť duší?

Dnešné nepísané pravidlá sa nám usilujú nahovoriť, že obsahom života človeka medzi pätnástym a dvadsiatym piatym rokom života má byť mimo času plnenia si rôznych povinností najmä sex a nespútaná zábava. Do kategórie "zábavné" sa zahŕňajú aj "manifesty" mylného chápania a prapodivného vyjadrovania osobnej slobody ako užívanie návykových látok, právo byť nelátkovo závislý, vedomie toho, že môžem čokoľvek smerom ku komukoľvek, zneužívanie anonymity, budovanie si odlišnej virtuálnej a reálnej identity, zraňujúce prejavy ega, ignorovanie iného človeka podľa aktuálneho stavu a pocitu, nezodpovednosť, ignorovanie pocitu viny či potreby ospravedlniť sa, nedodržanie slova. S tým ide ruka v ruke nutkavá túžba mať pekné telo a baženie od výmyslu sveta, napríklad, túžba po peniazoch, sláve, moci, vlastniť čo najviac alebo čo najlepšie, pohybovať sa v tých správnych kruhoch ľudí a kopírovať ich.

Málokto z mladých ľudí má najvyšší cieľ chápavé láskavé srdce, ktorému vládne zrelá slobodná myseľ produkujúca nevšedné postoje.

Vždy, keď dnes vidím pätnásťročných spútaných sexom a ponorených do takých sexuálnych aktivít a experimentov, cez ktoré sa potom hrdo identifikujú, o ktorých človek bežne bez porna (vrátane domáceho pornografického materiálu zdieľaného na internete) ani len nechyruje, a ktoré vo mne aj ako v dospelom vyvolávajú rôzne pocity, je mi to nesmierne ľúto.

Som nesmierne vďačný za to, že som vyrastal v dobe i v rodine, kedy a v ktorej sa kládol dôraz na duchovné hodnoty, cnosti, sebareflexiu a slovo chlapa... a kde vyžadovanie, prísnosť, ale i pokora a hanba mali svoje miesto.

Čas mi umožnil pochopiť, že sex nie je vhodné mať kedykoľvek, akokoľvek a s kýmkoľvek. Samozrejme, predtým som sa musel naučiť, že sexom s niekým nespôsobím traumu sebe ani svojmu okoliu. Ale mal som aspoň čas premýšľať nad tým, čo je vlastne pre mňa sex, aký ho chcem mať, či ho chcem, kedy a s kým. Nemusel som v sexe najprv konať a potom myslieť, ospravedlňovať svoje skutky základnými potrebami, zvyknúť si na sex ako na nevinnú zábavu alebo hľadať hranice toho, čo už sex je a čo ešte nie je.

Dalo mi to veľa, najmä uvedomenie si toho, aký som už pre mnohých nezaujímavý, ak odmietam sex a alkohol a že čím viac sexu v kritickom období života mladí ľudia majú, tým prejavujú i dostávajú menej lásky a úcty, tým menej sa vyzdvihuje hodnota človeka a klesá túžba po poznaní podstaty, jadra toho, s kým sa chcem intímne fyzicky spojiť. A ako nezrelí či zranenejší, i keby sme už chceli nejaký vzťah posunúť na vyššiu úroveň, vnímať ho ako perspektívny, tým rýchlejšie troskotá často nevhodne volenými spôsobmi rozchodu. Rozmohli sa nám ignorovania a úniky navonok kvôli iným, no v skutočnosti kvôli nepoznaniu seba, pre svoj vlastný nezrelý, ale tak milovaný obraz seba.

Nedarí sa nám vzájomne si obohacovať dušu, nájsť si svoju polovičku, lebo "Ja chcem" sa stáva patologickým a bytostne ovládajúcim aj mimo sexuálnej túžby.

Mladý človek je človek zvlášť zraniteľný a dnes aj asi najviac zranený, preto všetky výdobytky doby a formy zneužívania slobody sa pre takého človeka stávajú potenciálnymi zbraňami na ničenie seba, ľudí okolo, ktorých stiahne so sebou a napokon dávajú aj jasný kurz celej spoločnosti. Veď médiá dnes tvoria prevažne mladí ľudia a médiá so známymi osobnosťami určujú hodnotové rebríčky, bez hlbšieho zamyslenia sa ponúkajú publiku nové definície normálneho správania, myslenia. V skutočnosti však robia reklamu novej uniformite, ktorá, čím je vernejším opakom minulých noriem, tým je ospevovanejšia.

Som hrdý na to, že pre mňa je sex iba potvrdením toho, čo už dávno viem - že s týmto človekom chcem stráviť zvyšok života, čo nie je o pocite ani o očarení ešte dokonale nepoznaným obrazom toho druhého či o milovaní jeho masky, ale realita podložená dlhoročnými skúsenosťami v podobe skutkov "v každom počasí." Zároveň je to pre mňa záväzok pracovať na sebe a zodpovednosť za spoločné dobro. Som hrdý na to, že nemusím hľadať hranice nevery ako aj na to, že nemusím nenazývať sexom to, čo ním bolo zo zábavy či v stave opitosti. Totiž každý, kto tvrdí, že sex je jedna vec a láska druhá ospravedlňuje svoju nezrelosť a neschopnosť ovládať svoju sexualitu. Každý, kto dnes tvrdí, že sex je základná potreba chce skôr povedať - Nestarajte sa do môjho sexuálneho života, lebo iba ja mám vedieť to, že sa necítim byť milovaný a ani môj sexuálny život nie je v poriadku, ani ten neviazaný či búrlivý mi nevie dať ani nahradiť to, čo naozaj potrebujem, ani cez neho sa neviem dopracovať k napĺňaniu autentických potrieb a už vôbec mi nedáva priestor vyjadriť autentické emócie. Koľko masiek si dnes človek potrebuje nasadiť, aby udržal vzťah na kvalitnom sexe?

Skúsenosť iných ma utvrdila v tom, že nie všetky druhy sexuálnych aktivít sú nevyhnutne nezraňujúce dušu, identitu človeka či jeho dôstojnosť a že v mojom prípade si musím dobre premyslieť, s ktorým pohlavím by som chcel mať sex, zdravo sa zamýšľať nad tým, čo sa skrýva aj za mojimi sexuálnymi túžbami a prečo som nie vždy schopný či ochotný ich kontrolovať či požiadať o pomoc niekoho iného. Najjednoduchšie je oddať sa širokej palete sexuálnej túžob a ponúk bez hlbšieho premýšľania. Neignorovať šepot duše, dať svojim túžbam meno a činnostiam hlbší zmysel je oveľa náročnejšie, no zároveň nesmierne oslobodzujúce, obohacujúce, formujúce.

Život ma naučil aj to, že ak ma niekto zraní alebo ak tých zranení sa nakopí viac, prestanem sa zaujímať nielen o daného človeka, s ktorým mi začne byť aj sex odporný, ale môže to narušiť aj moje sympatie ku konkrétnemu pohlaviu. Že neexistuje všeobecný návod na vzťahový a sexuálny život, ale postupnosť, triezvosť, ratio, reflexia a sebareflexia v nich nikdy nie sú navyše. Nie menej dôležité je nestratiť sny ani schopnosť milovať čistou bezhraničnou láskou dieťaťa zbavenej egoizmu i po tom, čo mnoho ľudí po nás pošliape, vysmeje to čisté, vrúcne, nevšedné v nás. Nehovoriac o tom, že moje erotické túženie malo aj prípravnú, pre-erotickú fázu, ktorá ma vnútorne uschopnila vôbec cítiť niečo konkrétne aj sexuálne.

Viac ako nespútaný sex je pre mňa nespútaná láska a keby mi niekto ponúkal takúto lásku za cenu obetovania sexu, hoci sexuálna sila je sila, ktorá má najviac ovláda (aj vďaka vzťahovým zraneniam, neobyčajnej vnímavosti, intenzívnemu prežívaniu konfliktov, stresových situácií či osobnej duševnej nepohody), neváham ani sekundu. Pretože viem, čo je skutočne dobrá "investícia."