Z listu priateľovi

Nikdy ti nevezmem pravdu o tom, aký je sex dôležitý a aká je to sila, lebo je to pravda. ALE, ak si skutočne emočne zrelý, dokážeš sa skutočne zamilovať a keď to dokážeš, je ti s tým človekom tak dobre, že ak si s ním, si v siedmom nebi. Ak pri ňom nemyslíš na nič iné ako na sex, je to viac-menej živočíšne, nie citové a skoro to vyprchá. K sexu sa ide cez to siedme nebo v blízkosti milovanej osoby, splynutie s ktorou je len úžasne sladkým potvrdením toho, že ju už nikdy nechceš stratiť, lebo jej blízkosť ti spôsobuje nekonečnú radosť.

Isteže, existuje veľa žien hodnotiacich muža podľa sexu na prvom rande, teda vyhodnocujú správnosť uhlov prieniku, frekvencie vniku, časovú výdrž a celkový výkon, ale sú i ženy, ktoré k sexu pristupujú s vedomím, že partnera už dostatočne poznajú a že celkový sexuálny zážitok bude rovný súčtu veľkosti prispenia ich oboch. V opačnom prípade je sex trochu trápny - buď si jeden užíva a druhý tŕpne od strachu alebo sú spolu tak krátko, že sa absolútne nevedia zohrať. Potom je to viac o strese ako o sexe. Sex je rozkošou súhry dvoch ľudí. Myslím si, že dvaja ľudia, ktorí sa skutočne milujú, majú celý život na to, aby si rôznymi experimentmi našli to svoje siedme nebo.

Vyvaruj sa sexu bez lásky. Je to jedno z najhorších rozhodnutí muža. Načo ti je taký sex, ktorý je úplne o ničom? Iba pre egoistický zámer získať novú skúsenosť? Či skôr rozkoš bez lásky a teda aj zodpovednosti. Skutočná láska lieči každé zranenie, určite nie sex na prvom, druhom či treťom rande. Skutočná láska je široký pojem a môžeš ju praktizovať všade a v každej sekunde svojho života. Nechceš sa stať človekom, ktorý dokáže neuveriteľne milovať? Až potom by na teba ľudia začali ukazovať prstom a začalo by sa tvoje skutočné osobné peklo. To dokáže znášať iba človek, ktorý odniekiaľ tú lásku aj čerpá. Nedokáže to zbabelec, ktorý nechce poznať svoje chyby a nechce sa zmeniť. Dokáže to hrdina, ktorý spočiatku ide hlavou proti múru, no všetci sa čudujú, keď ten múr svojou vytrvalosťou napokon prerazí. Zapamätaj si, že láska veľmi bolí, ale je to najkrajší a najlepší zmysel života. Láska vo vzťahu, k blízkym, priateľom, cudzím... to je jedno aká, len nech je skutočná. Odmietnutie tvojej nezištnej lásky ti spôsobí bolesť, ale tá nikdy neprenikne úžasný pocit slobody v darovaní sa druhému. Lebo ty si to vykonal nie z povinnosti, ale z lásky. Toto bolo, je a vždy bude poslaním veriacich ľudí, ktorí túto lásku čerpajú z Boha (mnohí z nich ho skutočne neprijali) a k tejto láske sú pozvaní všetci ľudia na svete. Keby sa zem naplnila takto milujúcimi ľuďmi, svet by bol nádherný. Ty máš v sebe veľa lásky, len ju treba správne použiť. Ak si ju necháš len pre seba, zadusíš ju a ak ju takú ešte nedokážeš svetu dať, pretože si vnútorne zranený, musíš sa vnútorne znovuzrodiť, uzdraviť. Raz, keď sa dokážeš ponoriť do tajomstva lásky, ak sa z neho naučíš čerpať, získaš nielen že skutočných priateľov, ale aj spriaznenú dušu. Ty ju touto láskou pritiahneš k sebe, podobne ako Boh priťahuje k sebe svojou láskou všetkých ľudí. Vieš, keď niekoho miluješ, miluješ ho každou bunkou svojho tela, telom aj dušou. Ak je priateľstvo medzi ľuďmi a vzťah medzi mužom a ženou založený na skutočnej láske, neskutočne mení, ovplyvňuje obe zúčastnené strany. Dotyk lásky mení aj toho najväčšieho egoistu i najtvrdšieho ateistu. Skutočný pôvod tejto lásky nikto nikdy nepochopí, tak ako nikto nikdy nepochopí Boha. Je totiž tak úžasná a tajomná ako on sám. K schopnosti dokázať skutočne milovať sa nedá dospieť hneď a neprivedie ťa k nej ani dobrý sex. Táto schopnosť sa rodí v maličkostiach a sex už maličkosťou nie je. Nemôžeš zrazu robiť veľké veci, kým si ešte nedokonalý v maličkostiach. Tebe chýba skutočný dotyk lásky a osobná skúsenosť s ňou, podobne aj s pravým priateľstvom. A za to môže to, čo si prežil od svojho detstva doteraz, čo si videl a počul a automaticky prijal za správne. Ani veriacim ľuďom nezabezpečí šťastie to, že veria. To je ešte málo. Každého robí šťastným samotná túžba, alebo už prvé kroky v dosahovaní schopnosti odovzdať a prijať skutočnú lásku. Všetci sme poslaní plniť v živote špecifický plán, ktorý by mal napokon spočinúť v jedinom univerzálnom cieli, ktorým je láska. Ľudia potrebujú tvoju lásku, tak muži ako aj ženy. Potrebujú tvoj úsmev, tvoje povzbudenie, milé slovo. Každý človek s vnímavým srdcom na svete si zamiluje tvoju schopnosť milovať a najmä s takým si budeš rozumieť aj ty sám, pretože v tvojom srdci je ukryté ešte veľké množstvo neobjavenej lásky, zastretej tvojím utrpením. Chce to však zapojenie celej mysle i tela do boja za reparáciu vlastného vnútra, ktoré treba prestavať od základov.

Skutočná láska pramení zo samého dna duše a nekladie ŽIADNE podmienky. Asi potrvá roky, kým to človek naozaj pochopí, ale je dobré, keď to aspoň vie. Láska nie je niečo, čo sa dá jednoducho opísať. Potom by to nebola láska. Málokto z nás už zažil dotyk skutočnej a teda spaľujúcej lásky. Teraz vôbec nemám na mysli sex. Láska má obrovskú moc, dokáže liečiť, dokáže rozosmiať, dokáže usmerniť, dokáže odpustiť, dokáže zabudnúť, dokáže pretrpieť a nič za to nežiada. Ak by bola láska taká povrchná ako ju vnímame my, nebola by láskou. Bohužiaľ, mnohí ľudia dneška sú schopní iba takejto povrchnej lásky.

Premýšľaj nad týmto textom, premýšľaj nad pravou podstatou lásky, premýšľaj nad tým, či ju takú naozaj poznáš a či ju takú vieš podať ďalej. Podobné je to i so skutočným priateľstvom. Keďže je skutočné, nikdy sa neskončí, rovnako ako skutočná láska. Zažil si už také priateľstvo? Zažil si takýto dotyk lásky?