Zamyslenia o mužoch nielen pre mužov

Musí byť krása tela a duše toho istého človeka v nepriamej úmere? Nemusí! Muži, veľa si o sebe myslíme a zabúdame sa vžívať do kože iných! Chceme mať pekné telo? Majme ešte krajšiu dušu! Nebuďme krásni a prázdni, ale pravdivo skromní a duševne plní. Buďme zrelí!

Od žien by sme chceli, aby vyzerali ako top modelky a my vyzeráme ako priemerní muži v zrkadle vidiaci modela. Keď si krásny, nechaj si to pre seba a nesúď iných podľa výzoru.

Uč sa prežívať trápenia iných a nezľahčuj ich svojou nevedomosťou a povrchnosťou, inak budeš trápny ty sám.

Liekom na mnohé problémy duše je dialóg. Čas mlčania by mal byť v partnerstve výnimočným stavom. Bohužiaľ sa často mlčí nie preto, aby sa premýšľalo o pravde, ale preto, aby sa pravda utajila. Kto žije v klamstve, nemôže bojovať za pravdu a klamstvo ho zničí.

Chceme iných meniť svojím správaním, postojmi? Možno je to pekné, ale ozaj to chceme? Čo ak takto ľudí "nútime" robiť veci preto, aby sa v porovnaní s nami necítili horší. Čo ak takto ľudia okolo nás nadobudnú pocit, že nás musia dobehnúť, alebo že nás nie sú hodni?

Máme čo doháňať v kategóriách ako úcta, viera, vyrovnanosť, stálosť, zodpovednosť, rešpekt, hrdosť, vnútorná sila, sloboda, nestrannosť, túžba ochraňovať, bojovať za pravdu...

Sme impulzívni, urážliví, nedotkliví, pomstychtiví, bazírujúci na nepodstatných veciach, nenároční v tom podstatnom, slepí, hluchí, nemí, pokiaľ nejde o nás, kritickí k iným, nedávame druhé šance, neodpúšťame zo srdca, nemáme čas, náladu... a takto chceme vychovať aj svojich synov?

V našej (a nielen našej spoločnosti) naplno platia vzory mužského rodu pri opise mužov ako takých. Sme chlapi, ktorí sú hrdinami slova a nie raz nevhodných skutkov, prevrátených hodnôt..., tvrdí ako duby (chladní ako ľad), naprogramovaní ako stroje. Čo tak pochváliť iných, viac ďakovať, nájsť si čas prejaviť úctu, záujem, nehanbiť sa za slzy, v dobrom vybočiť zo stereotypu?

Vŕtajú nám v hlave názory a postoje kamarátov a božechráň, aby sme vytŕčali zo stáda!

"Masturboval som a bolo mi fajn. Potom som masturboval pri porne a bolo mi ešte lepšie. Opäť som sa chcel vrátiť k masturbácii bez porna, ale už to nebolo ono. Mal som sex s jednou ženou a konečne som sa posunul do reality. Chcel som ale skúsiť aj niečo iné. Dnes ma už sex s jednou osobou nebaví a neviem, kde sa stala chyba. Alebo je mi to jedno? Sám neviem."

My v ženách hľadáme stelesnené božstvo. Čo tak hľadať charakternú krehkú ľudskú bytosť, ktorá bude pre nás a naše deti anjelom? Keby nás ženy vnímali tak prízemne, ako ich neraz vnímame my, tak v závislosti od temperamentu plačeme niekde v kúte alebo začíname vraždiť.

Ako civilizovaní ľudia chceme jesť civilizovane. Už keď hovoríme o sexe, to je niečo iné, s radosťou sa odvoláme na spoločných predkov so zvieratami. Prečo, keď jeme ako ľudia a jesť inak je nám odporné, nesúložíme ako ľudia a nevera sa nám nehnusí?

Ľudia zistili, že čím presvedčivejšie sa budú hrať na iných, dobrých, lepších..., tým jednoduchšie získajú to, čo si zaumienili. Máme toľko masiek, že v nich sami strácame prehľad.

Odkaz, ktorý som si našiel po rozhovore s istým mužom: "Musím pracovať na svojom egocentrizme, všímať si viac pocity ľudí okolo, neblázniť sa za ženami kvôli plným guliam, prejaviť im vďaku a neodmietať spoločnosť tých, ktoré nie sú v mojich očiach až také krásne."

Možno sa hanbíme vyznať svoju vieru a celkovo sa hanbíme robiť správne veci. Radšej zahundreme: "Kde bol Boh, keď dieťa umieralo?" Chlapi, kde bol človek, keď bolo dieťa hladné po pokrme alebo po láske? Kde sme boli, keď nás iný potreboval?

Najkrajšie a najsilnejšie väzby vznikajú práve cez priateľstvo, nie cez fyzickú príťažlivosť a posteľ.

Muž je vraj najspokojnejší vtedy, ak má plné brucho a prázdne vajcia. Väčšinou má ale prázdne reči a plnú hlavu sprostostí. Preto muž zreje ako víno. Čím je fľaša staršia, tým má vnútro lepšiu kvalitu.

Svet potrebuje silných ľudí s čistým a úprimným srdcom, ktorí ešte dokážu niesť iných na rukách. A to sme práve my chlapi.

Ani dospelá žena, a ani dospelý muž by sa nemali správať ako výstavné kusy, ale mali by byť použiteľní na všetko. Dnes pribúda ľudí, ktorým extrémne záleží na kráse; chcú byť čo najdlhšie mladí, zachovalí a ubúda tých, ktorí sa bez reptania či odporu chopia akejkoľvek roboty, nezdráhajú sa obetovať pre rodinu a pre iných ľudí, pretože im nechýba trpezlivosť a nezištná láska. Inými slovami pribúdajú narcisi a miss-ky, ubúda praktickosť, zabúda sa na pravé poslanie muža a ženy, strácajú sa "charaktery" a hodnoty.

Muž, ktorý hovorí o svojej kráse, pre mňa nie je mužom. Ako narcistického hedonistu by ho mali zavrieť do výkladu medzi umelé figuríny, aby si užil odstup, obdiv a relax. Taký muž musí oklamať a ponížiť mnohých i sám seba, aby napokon dospel k vlastnej a trvalej premene.

Mnohí muži majú problém vyjadriť pokoru tak, aby si ju nemýlili s ponižovaním seba či nepredstierali ju. A pritom pokora je tak kľúčová v každom vzťahu.

Niektorí muži by nemali byť partnermi ani otcami. Dvojnásobne to platí pri násilníkoch a manipulátoroch.

Hrdinstvo muža spočíva vo veľkosti jeho srdca a v správnych rozhodnutiach. Z muža nemá ubúdať hrdosť a sila. Má sa len poľudštiť v láske a odpustení. Spravodlivosť sa nerovná krutosť. Prísnosť sa nerovná odstup. Hrdinstvo sa nerovná zištnosť, ale konanie dobra napriek tlakom a väčšinovému prúdu.

Človek získava sebavedomie vďaka zdravým vzťahom s ľuďmi. Nedôvera voči sebe, neistota a nestálosť muža sú ako lavína, ktorá strháva vzťahy s inými ľuďmi, rozvracia vzťah muža a ženy, hlboko naštrbuje vzťah otca a syna a značí jeho budúcnosť.

Muž má dve hlavné povinnosti. 1. Robiť také opatrenia, aby sa nestal na ničom závislý. 2. Uvedomiť si, že vždy má čo robiť, aby sa stal pravým mužom. Žena by sa zasa 1. Nemala stať závislá na nikom a 2. Musí sa naučiť prijať aj nie pravého muža, s ktorým však nemá povinnosť viazať sa.

Sme neradi úprimní (neraz sa vnútorne trápime, nechceme sa zdôveriť), aby sme nestratili ani kúsok zo statusu silného muža (ktorý sa nesťažuje a vie si pomôcť sám). Skôr sa zdôveríme ženám (keď je už toho na nás priveľa), pretože sami medzi sebou súťažíme, prifarbujeme veci a hráme divadlo. Sila muža nespočíva v tom, že trpí potichu. Spočíva v tom, že vie pomenovať to, čo sa v ňom deje a vie aj to, čo, ako, kedy a komu to môže povedať. Vie, že to urobiť musí, aby sa vnútorne očistil. Rozlíšiť hlúposť od vážnej veci je pre nás umením. Niekedy stačí len nebedákať, nelamentovať a pokúsiť sa zdôveriť so všetkým, čo nás trápi.

Krátke zamyslenie sa 28-ročného muža nad sebou samým:

"Prečo som vlastne na čete? Kvôli túžbe byť v kontakte so ženami. S chlapmi si tu nepíšem, ignorujem ich. Písanie so ženami ma teší, dvíha mi ego (a nielen ego), cítim sa ako chlap, keď mi ženy lichotia a páči sa mi flirtovať s nimi. Tu sa môžem pohrať a kedykoľvek to stopnúť. V realite je to iné. Tam sa nestáva, aby som vôbec nejakú ženu balil, lebo zvyčajne má nedostatky, cez ktoré sa nedokážem preniesť. S dievčatami vychádzam veľmi dobre, viem, čo mám kedy povedať. Ženy milujú, keď si občas nasypem popol na hlavu, priznám si chybu, vyzdvihnem nejakú vlastnosť nežného pohlavia, pochválim ho, zavtipkujem. Máločo z toho myslím vážne a už keď nejakej napíšem, že nie som až taký pekný, že jej nie som hoden, vtedy ju dostávam do kolien a i mne sa na oplátku dostanú zaujímavé lichôtky. Je to hra, ktorej som úplne podľahol a ktorej niekedy aj sám uverím. Tie, čo ma spoznali a sú mi viac ako známe, chcú byť v mojej spoločnosti a majú ma rady. Milujem ten pocit, keď žena túži mať so mnou styk. Premýšľal a došiel som k záveru, že ešte nechcem mať nový vzťah. Stále nie som dostatočne materiálne zabezpečený a rôzne nedostatky na ženách ma skôr či neskôr nútia rezignovať. Moje nároky sú veľké. Mal som dlhodobý vzťah, takže už viem, že vybudovať si niečo také bude stáť neskutočnú námahu, úprimnosť a čas. Neviem, či to chcem obetovať.

Baby tu vidia nastajlovaného chlapa, čo sa odfotí pri nejakej príležitosti a idú za tým. Zistia, že má aj čosi v hlave, nevyspal sa s každou a vtedy ich láka ešte viac. Potom sú už slepé. Takej ženskej napíšem, že som bol v trojke a že neviem, či som urobil dobre, no jej je to jedno. Je šťastná, že si píše s mužom, ako som ja. Som opálený, vyšportovaný, šarmantný so zvodným úsmevom a osvedčenými gestami. Sála zo mňa sexappeal a ženy to milujú."