Čo je priateľstvo?

Priateľstvo je jedinečný vzťah, ktorý nemusí poznať podmienky, aj keď môže poznať hranice. V každej historickej dobe, v súčasnosti, na rôznych miestach a medzi rôznymi ľuďmi existovalo a existuje toto nenahraditeľné spojenie. Niekedy sa rodí ľahko, inokedy ťažko; vzniká spontánne i kuriózne. Trvá večne alebo zíde z očí, zíde z mysle. Možno je otázne, čo nie je priateľstvo, ale je isté, čo ním je.

Skutočného priateľa si nesmierne vážim, prijímam ho aj s jeho chybami. Pravé priateľstvo nie je limitované časom ani fyzickom prítomnosťou. Je slobodné a predsa úžasné. Úprimné priateľstvo je balzam na dušu, pomocná ruka, dvíhajúca padlého. Priateľ ma vidí vo svetle reality, a i napriek tomu ma zbožňuje. Priateľstvo nevyčíta, nezávidí, nie je slepé. Je pulzujúcou energiou spriaznených duší, uzdravuje neduhy, odľahčuje bremeno vín z neuváženosti. Opak svedčí len o jeho atrape. Človek človeku dokáže prostredníctvom priateľstva toľko dať; ľahostajnosťou, vypočítavosťou, neúprimnosťou - jeho znetvoreninou, toľko vziať. Priateľstvo nevie, čo je egoizmus, ale vie, čo je láska.

Byť priateľom a nedokázať sa vložiť do tohto vzťahu, nie je ono. Byť priateľom a nezažívať radosť z tohto spojenia, je málo. Najľahším krokom je prvý krok, chcieť byť niečím priateľom, najťažšie sú ďalšie kroky, byť dobrým priateľom. Pretože len byť priateľom ešte nestačí. A aj keď nás na prvý pohľad nemá čo spájať, chcieť a budovať živý dynamický vzťah bez predsudkov, pravidiel a záväzkov, iba z jediného dôvodu - lebo sa potrebujeme, dopĺňame a podržíme navzájom, je zázrak, ktorý sa realizuje iba v priateľstve. 

Smutná skutočnosť o neskutočných priateľoch

Nie je nič horšie, ako zanedbávať priateľa. Do života človeka príde choroba a musí počítať i so smrťou blízkych. To všetko príde a prídu aj iné tragédie, problémy. Priatelia sú tu vždy; či svieti slnko, alebo sa schyľuje k búrke. Nie sú to hocijakí ľudia. Priatelia sú anjeli bez krídel. Človek, ktorému je ľahostajná vaša bolesť, ktorý vám závidí vašu radosť, je všetko iné, len nie priateľ a už vôbec nie anjel.

Nie je nič horšie ako zrada priateľa. Keď priateľ hovorí, ako vás má veľmi rád a aký je s vami šťastný a o nejaký čas, keď k nemu vystierate svoju ruku, odníme ju slovami - Nerozumieme si, radšej sa už nestretávajme.

Nie je nič horšie ako falošný priateľ, ktorý sa na vás usmieva a vo vašej neprítomnosti všetkým naokolo ukazuje vaše chyby, často nafúknuté alebo domyslené.

Nie je nič horšie ako priateľ, ktorý vás necháva v lži, poníži vás alebo vám rád vyrozpráva vaše chyby a všetko zlé, čo o vás kto kedy povedal, a už ani nie priateľ je ten, kto sa vás nikdy nezastane.

Ako veľmi vás zabolelo, keď ste sa raz obzreli okolo seba a nenašli ste skutočného priateľa?

Aspoň vy sa usilujte byť dobrými priateľmi. Ak viete, že je to potrebné, vojdite oknom namiesto dverí; neopúšťajte človeka, ktorí vás potrebuje, iba kvôli vlastnej hrdosti či slabosti, a nikdy ho neponížte, hoci on ponížil vás. Ak sa vám to predsa len podarí, nenechajte to tak, ale proste o odpustenie. Dobrý priateľ nepotrebuje vaše ospravedlnenie, pretože vám odpustil skôr, ako ste ho o to požiadali. Vy buďte priateľmi, akých ste sami nikdy nezažili.

Priateľstvo je umenie narábať svojím srdcom, milovať srdce toho druhého. Výsledkom je zrelé, trvanlivé, oživujúce a osviežujúce ovocie. Priateľstvo vždy viac dáva ako berie a nikdy za to nič nepýta.

Bojíte sa budovať nové priateľstvá? Z egoizmu, zo strachu, sklamania alebo preto, že ho degradujete? Je zvláštne, koľké poklady sme schopní nevidieť alebo ich odhodiť do koša. Nech vás od teplého kontaktu človeka s človekom neodrádzajú ani nové, ani staré sklamania a pamätajte, že od priateľstva je len krok k láske. Skúste sa však nepriateliť iba preto, lebo vám unikne podstata priateľstva; stane sa len čímsi prechodným, čím človek bude chcieť rýchlo preletieť, aby sa dostal ďalej. Priateľstvo je nádherné také, aké je a iba také môže ostať večné. My ho však podceňujeme alebo si ho nevážime. Pravé priateľstvo je silné; nechradne, hoci prežíva krízy. Líši sa od partnerstva iba absenciou intímnych prejavov...