Najčastejšie typy závislostí a návykového konania

Drogové závislosti sa delia podľa užívaného typu drogy:

1. alkohol

2. barbituráty

3. opiáty

4. amfetamíny

5. halucinogény

6. solvenciá

7. drogy kanabisového typu

8. kokaín

9. nikotín

10. kofeín

11. kombinácie vyššie uvedených

Návykové konanie je rôznorodá opakovaná činnosť, ktorá rozvracia vnútorný svet človeka, vyradzuje ho z bežného osobného, rodinného, pracovného života, ničí vzťahy. S dobou pribúdajú nové a nové spôsoby, "vylepšenia" pôvodných chorobných návykov, vznikajú tiež chorobné návyky nové. Vo všeobecnosti ide o:

1. gambling (dnes najmä počítačový, mobilový)

2. sexuálna závislosť vrátane závislosti na porne, masturbácii (sexholizmus)

3. workoholizmus

4. patologické používanie internetu (závislosť od četov a sociálnych sietí, nutkavé správanie na internete)

5. gaming

6. oniománia (shopoholizmus)

7. ortorexia, tanorexia...

8. konanie v závislosti na sektách, hnutiach a extrémistických skupinách

9. návykové konanie v spojení s psychickou nepohodou a psychickými poruchami (bežne kompulziou - reakciou na obsesiu a i.)