Sexuálny harašment vs. pravé poslanie muža

Chýba nám osobný kontakt, ale nechýba nám kontakt sexuálny. Chýba nám priateľstvo s nepošliapanou hodnotou, ale nechýba nám sex. Chýba nám dobrosrdečnosť a empatia, ale radi sme nástrojom využívania a ignorancie. Chýba nám úcta, ale nenecháme si ujsť príležitosť niekým opovrhnúť. Chýbajú nám skutky lásky, ale nechýbajú nám silácke reči a prázdne slová.

Sex môžeme mať s kýmkoľvek, kto dobre vyzerá. Máme priateľky, manželky, ale nám to nestačí - my chceme viac - my máme od prírody na viac - my chceme dobrodružstvo. Slová priateľstvo, láska, vernosť zostali symbolmi dávnych hrdinov a my dokonalí nie sme.

"Ahoj slečna, ponúkaš služby? Koľko berieš? Mám chuť sa s tebou diskrétne a nezáväzne stretnúť. Máš chuť na 'sexík'? Dievča na 'fajku,' dobre zaplatím. Chceš si zarobiť? Som sympatický solventný pán, ktorý hľadá spoločníčku na pracovné večere, cesty a obedňajšie prestávky. Ktorá mi ho ohodnotí? Som zadaný, len diskrétne, najlepšie tiež zadaná."

Predstavme si, že sme žena, ktorá napíše do "sexzoznamky" túto vetu: "Je tu niekto sexuálne závislý?" V priebehu jednej minúty sa nám ozve viac ako 50 mužov vo veku od 17 do 50 rokov. Muži nám odpovedajú rôznymi reakciami, no každá z nich smeruje k jedinému cieľu - sexuálne dobrodružstvo; nový objav, nová trofej, nové uspokojenie.

Radi sa prirovnávame k dominantným samcom, ktorí chcú byť v (celoživotnom) období ruje rovnako úspešní ako oni, avšak neradi by sme mali najväčšie parožie.

Ako muž by som mal byť vrcholom stvorenia (spoločne so ženou), no som len bábkou v rukách svojich pudov. Nemôžem byť α dominantný samec, lebo nie som zviera. Mám byť sám sebou. Ak však moje slovo neplatí, lebo klamem a zahrávam sa s inými, nie som mužom, lež človekom bez cti, hrdosti, pravej odvahy, lásky, obety a trpezlivosti. Každý muž, ktorý nedokáže byť verný jedinej žene, je zbabelý úbožiak. Chce s ňou raz spečatiť svoj život, ale už dnes vie, že ona mu stačiť nebude, pretože ho neuspokojuje. "Potom s tým prestanem!" Avšak potom neexistuje - existuje len teraz!

Ja ako muž musím byť odvážnym a trpezlivým nielen pred svetom, ale aj pred sebou samým. I napriek svojej pudovosti je zásadový, zodpovedný, ale predsa dynamický muž s pevnou vôľou symbolom vernosti. Záletník, klamár, muž stagnujúci a chvíľkový vzorom duchovnej nezrelosti a zbabelosti.

Ako muž nemôžem byť vášnivý dobyvateľ ženského srdca len dovtedy, kým ju "neulovím." Pravá láska niky nezostarne, nezovšednie. V každej etape života sa síce môže meniť, formovať, dopĺňať jej skutkový prejav, jej sila sa však už nikdy nezmenší. Ak niekoho milujem, nemilujem ho do času, ale milujem ho na veky. Jej radosť sa stáva mojou radosťou, jej bolesť mojou bolesťou. Aká to musí byť bolesť, keď jej ju spôsobím ja sám? Neopísateľná. Ak naozaj milujem, nedokážem podviesť. Ak nemilujem, podvádzam už len tým, že nemilujem. Každý má právo urobiť pri výbere partnera chybu, ale nikto nemá právo ubližovať pri uskutočňovaní jej nápravy. Preto si vždy musím dobre premyslieť, ako chcem pristupovať k láske a ako dlho chcem žiť v omyle. Ak je láska vzájomná, ak je opätovaná, nie je dôvod nechať ju zomrieť, a predsa mnoho "lások" zomiera. Falošnú, klamlivú a dočasnú lásku, lásku nepostavenú na skutočných hodnotách pochovajme skôr, než stihneme splodiť potomstvo. Pochovajme ju skôr, než ona pochová nás v našich deťoch, ktorým sme dokázali ukázať len chybný obraz lásky. Ak neodhalíme a neodsúdime falošnú lásku zavčasu, ona odhalí a odsúdi nás. Láska sa buduje a budujú ju len dvaja. Iba oni sú zodpovední za to, či výsledné dielo bude veľkolepý chrám alebo slamená chatrč. Lásku nám nebude nik tretí "polievať." Skôr naopak - mnohí sa budú usilovať ohroziť ju a občas sa pokušenie zrodí aj v našej hlave. Všetci robíme chyby, ale ak nám nezáleží ani na láske, nezáleží nám už na ničom. Láska tu nie je preto, aby sme nezostali sami, ale preto, aby sme sa naučili milovať. Kto raz okúsi pravú lásku, nedokáže sa s ňou zahrávať. Pravá láska je ako ruža. Je krásna, krehká, prináša radosť i bolesť. Ak sa odtrhne a vloží do vázy, jej život sa skracuje. Najväčšiu krásu jej dáva sloboda (voľnosť a nedotknuteľnosť) a ak ju obaja partneri nenosia len vo svojom srdci, ale pravidelne a bez pripomenutia sa o ňu starajú. Polievajú ju preto, lebo im obom prináša nekonečnú a najväčšiu radosť v živote. Ak máme pri sebe takýto poklad, koľko pochabosti potrebujeme nato, aby sme ho zničili?

Ako my muži máme svoje potreby, tak majú svoje potreby aj všetky živé bytosti na zemi, i zvieratá. Ale ak dokáže byť verné zviera, potom múdry človek pri ňom musí zmierať hanbou.

Láska je v našich chlapských rukách tým najsilnejším a zároveň najkrehkejším pokladom. Iba on nás dokáže zlomiť alebo premeniť. Naše skutky nám ale môžu titul chlapa aj vziať, pretože každý chlap je povolaný k tomu, aby hľadal pravú lásku; aby v láske rástol, nechal sa premieňať a chránil ju až do konca.

Ak sa nerozhodnem pre lásku, ale pre živočíšnosť, ak dám prednosť pudom pred silou rozumu, sformuje ma presne to, pre čo som sa dobrovoľne rozhodol. A rozhodol som sa pre ľahšiu cestu s neistým cieľom.

Možno už viem, čo je láska. Možno už viem, čo musím urobiť pre lásku. Už jej isto chcem dovoliť, nech ma premieňa a tuším i to, prečo sa mám vyhnúť nepravej láske. Veď akékoľvek dobrodružstvo či zotrvanie v nepravej láske ma nenapĺňa šťastím a ja sa postupne pripravujem o možnosť zažiť raj na Zemi...