Vplyv sociálnych sietí na koncového spotrebiteľa

Žijeme v dobe, kedy mladí ľudia trávia čas vedľa seba bez zdieľania. Sú pohrúžení do diskusie na sociálnej sieti, s kamarátom na čete, do mobilnej hry či nejakej aplikácie, alebo počúvajú hudbu nie ako formu relaxu, ale ako formu úniku, spôsob ochrany seba, vyjadrenia nezáujmu, naznačenia ignorácie. Niekedy, ak rozoberú všetky povrchné témy, nemajú sa o čom rozprávať, a tak sú opäť nútení siahnuť po mobile. Iní sú už na mobile závislí; pohľadom ho hypnotizujú, aby zablikala kontrolka novej správy alebo ho počujú vibrovať aj vtedy, ak je ticho. Takto sa posilňuje individualizmus, duševná slepota až otupenosť, oslabuje sa sociálne cítenie, komunikačné zručnosti a kvalita partnerských vzťahov (nevieme načúvať a tolerovať rozdiely). Navodzujú sa nové, resp. málo poznané duševné problémy. Nezvládame život v reálnej skupine, nevieme kooperovať, cítime sa osamelo, nepochopene, často popierame seba s túžbou zapadnúť. Budujeme okolo seba múry a ak sa k nám niekto priblíži, vysielame signály na jeho odplašenie (najmä ak nie je fyzická príťažlivosť alebo si myslíme, že tento človek sa k nám jednoducho nehodí).

Už si neberieme príklad z osobne poznaných vzorov a autorít, ani s nimi nemusíme tráviť čas, lebo všetky odpovede si nájdeme na internete a môžeme sa inšpirovať tuctovými "celebritami," ako to dnes robí takmer každý (sleduje svet showbiznisu).

Ľudia vzťahovo a emocionálne zranení sa často uzatvárajú do seba, unikajú do svojho sveta a "chránia sa" bezpečnými kontaktmi vo svete virtuality a anonymity. Môže vzniknúť závislosť, človek, ktorý stráca reálny kontakt, sa duševne i emocionálne ochudobňuje a ohrozuje, oberá sa o reálny pohľad na seba i na svet okolo, prípadne oň prichádza. Z opakovanej frustrácie a sklamaní začína raniť seba a ubližovať aj ostatným, prestáva dôverovať ľuďom, otvárať sa svetu, zhoršuje sa jeho spracovávanie bolesti a krivdy, nedokáže autenticky vyjadrovať seba, stráca sa jeho sebaúcta, desí sa rizika sklamania v reálnom vzťahu aj zvládania konfliktov v reálnych vzťahoch, potreby robiť kompromis, nárokov toho druhého, stáva sa nedotklivý a podráždený, pretože sa cíti ohrozený, a podvedome sa túži vrátiť do bezpečia virtuality, v ktorej môže byť kým chce, a z ktorej sa môže kedykoľvek odhlásiť, ak niečo vnútorne nezvládne.

Dnešné sociálne siete vôbec neprispievajú k uzdravovaniu vzťahových a emocionálnych zranení z minulosti a človek sa len domnieva, že ľpením na nich niečo hľadá, relaxuje alebo sa tým chráni. Ba dokonca, mladí ľudia, ak už pár desiatok minút nemajú po ruke svoj mobil alebo pripojenie na internet, zažívajú niečo podobné ako abstinenčné príznaky.

Som presvedčený o tom, že tvorcovia sociálnych sietí ich vytvárali s úmyslom spájať priateľov a členov rodiny, ktorých od seba delia kilometre a rôzne povinnosti, pomôcť mladým ľuďom, ktorí majú problém či nedostatok času a príležitostí zoznámiť sa s niekým a priori v realite. Nepočítali ale s tým, že mnohí začnú virtualitu zneužívať na posilňovanie a šírenie osobnej temnoty, posilňovať svoje zranenia a zraňovať iných nielen nedodržiavaním zásad netikety. Stali sme sa inteligentnými strojmi pracujúcimi predovšetkým v prospech seba a zároveň na vlastnej deštrukcii. Na realizovanie tohto plánu najlepšie slúži virtualita. Kiež by sme sa v nej túžili vyrozprávať sa, pravdivo vyjadriť seba a svoje pocity či vypočuť, pozdvihnúť iného. Častejšie potrebujeme vypustiť "zviera v sebe" (vybiť si na niekom zlosť, hnev, sklamanie, frustráciu, vyzdvihnúť seba, zaplaviť iného sebou, vyzúriť sa na inom pre niečo, čím dlhodobo trpíme alebo kvôli niekomu inému), nakaziť iných svojím negativizmom, ponížiť ich, manipulovať nimi, učiniť ich zodpovedných za náš vnútorný stav, zaväzovať ich k niečomu, vnucovať im svoje predstavy, prenasledovať ich či stiahnuť ich so sebou.

Pokiaľ je cez reálny kontakt ako-tak napĺňaná potreba sociálneho kontaktu, lásky, pozornosti, sebarealizácie, ocenenia, uznania, pochopenia, dotyčný netrpí citlivým či spoločensky tabuizovaným problémom, je podporovaný v otvorenosti, môže sa slobodne vyjadriť bez pocitu ohrozenia, má možnosť prijímať spätnú väzbu, oslabuje sa jeho sklon zotrvávať vo virtualite a pristupovať k nej ako k náhrade reálneho uspokojovania vyšších potrieb.

Reálne kontakty, ich dynamiku a nepredvídateľnosť, najlepšie zvládajú osobnostne silní a emocionálne bohatí a vyrovnaní ľudia, ktorí dokážu pracovať so svojimi emóciami a rešpektovať individualitu, potreby a emócie iných ľudí bez toho, aby to vzťahovali na seba. Ostatní potrebujú v reálnych vzťahoch viac pochopenia, citlivejší prístup a mali by sa vyhýbať sociálnym sieťam v kontexte náhrady alebo si stanoviť jasné hranice. Nevľúdne a neosobné prostredie im spolu s neradostnou osobnou situáciou bránia prezentovať sa autenticky a ponúkajú veľmi skreslenú spätnú väzbu, ktorou sa nemožno riadiť. A to už nehovorím o falošných nádejach, nových sklamaniach a zraneniach, ktoré môžu spôsobiť to, že sa emocionálne zablokujú a zatvoria sa pred svetom (prestanú dôverovať iným ľuďom a ich sebaúcta i sebavedomie klesnú ešte viac).

Vzťahové a emocionálne zranenia sa nesmú riešiť budovaním virtuálnych vzťahov či kontaktov! Riešia sa reálne a najlepšie pri profesionálovi, nie pri inej podobne zranenej osobe (ktorá to v sebe ešte nemá vyriešené), osobe, ktorá je na tom morálne či hodnotovo úplne inak atď. Osobné priateľstvá sú pre vlastný osobnostný rast, pocit naplnenia a prijatie seba nenahraditeľné. Otázna je však kvalita bežných súčasných priateľstiev, ktoré sú podceňované alebo nahrádzané virtuálnymi kontaktmi, ktoré nevyžadujú toľko energie a osobnej zaangažovanosti, potreby či výzvy popracovať na sebe samom, popasovať sa s potrebami a úskaliami osobného vzťahu, podieľať sa na šťastí toho druhého, vydržať s človekom, ktorý práve zažíva zostup a ja nemám chuť ho tu a teraz počúvať, lebo mám pocit, že z toho viní aj mňa. Bohužiaľ (vďakabohu) neexistujú priateľstvá bez záruk, ale ak aj omyly a spätnú väzbu v nich nebudeme používať na vlastné budovanie i poučenie sa, nikto nám nebude dosť dobrý, budeme ho ohrozovať vlastnými nárokmi a znechucovať svojou prítomnosťou.


Pozitíva sociálnych sietí

  • sú nástrojom pre nadväzovanie nových a udržanie už existujúcich kontaktov
  • osoba sa môže vďaka sociálnym sieťam realizovať, zviditeľniť, poukázať na niečo, propagovať vlastný názor (môcť sa vyjadriť alebo len pozorovať), akcie, aktivity, rozširuje si poznanie, je informovaná, môže motivovať seba i iných, spoznáva svojich priateľov aj cez ich prezentáciu, záujmy, názory, vyjadrovania mimo vzájomného vzťahu a sledovaním konkrétnych stránok či aktivít
  • vďaka nim môže byť poukázaný na vážny problém jednotlivca, skupiny či spoločnosti (laická polícia) a môže sa predchádzať negatívnym javom alebo sa zníži ich rozsah a dopad (vyvíja sa tlak na zodpovednejšie konanie, robenie nápravy), zlepšovať kvalita života i medziľudské vzťahy
  • spájajú blogy, čety, e-maily, zdieľanie dokumentov, obrázkov, videí, odkazov, poskytujú užitočné mobilné aplikácie

Negatíva sociálnych sietí

  • požierajú čas a energiu, ktoré je možné využiť kvalitnejšie pre seba i pre iných (venovanie sa sebe a svojmu vnútornému rastu i cez osobný a intenzívny vzťah aj s inými osobami ako partnermi, čas fyzickej blízkosti s inými a napĺňanie ich potrieb, ochota učiť sa načúvať, všímať si iného osobne, chcieť počuť jeho spätnú väzbu, nech bude akákoľvek, rozvíjanie komunikačných zručností, rozvoj empatie a vhľadu, striedanie hlbokých a hodnotných dialógov s akýmkoľvek druhom relaxu, slušnej zábavy, alebo byť spolu aj bez slov, a predsa zúčastnene - vedieť odložiť mobil, počítač, prácu, ktorá môže počkať...)
  • znižuje sa koncentrácia a zvyšuje nutkanie sledovať sociálne siete a prepínať medzi nimi, stalking, nutkanie na seba upozorňovať
  • nie sú vhodným materiálom na budovanie seba, neposkytujú správny pohľad na seba a život okolo, zahlcujú myseľ balastom, ktorý často preceňujeme a považujeme za mienkotvorný
  • nevhodné pre ľudí, ktorí majú nízky vhľad, nedokážu sa odosobniť, nie sú ukotvení v zdravých vzťahoch
  • hrozí poškodenie imidžu a strata súkromia
  • riziko vzniku závislosti, šikany (medzi mladistvými) a akejkoľvek formy zneužitia

www.pokec.sk

pozitíva: nebráni sa úpravám a vylepšeniam, možnosť napísania hromadného príspevku, inteligentný individuálny čet, väčšia ochrana súkromia ako na Facebook-u...

negatíva: ľudia ho prestali používať na hľadanie nových kamarátov (hoci na to bol pôvodne založený), veľmi sa na ňom zneužíva anonymita, kradne sa identita ľudí, absolútne sa nedodržiavajú zásady netikety, dominujú erotické služby, zúfalstvo z osamelosti či nepochopenia, amorálne verejne dostupné návrhy, šliapanie po ľudských právach a dôstojnosti, netolerancia, nerešpektovanie individuality a odlišnosti človeka, tlaky na popretie seba, pokiaľ doteraz autenticky sa prezentujúca osoba nebola úspešná, chce zotrvať na stránke a mať kamarátov z četu, veľká koncentrácia osôb na jednom mieste, ktoré potrebujú morálnu a/alebo psychickú pomoc...


www.facebook.com

pozitíva: možnosť byť v úzkom kontakte s priateľmi, nastavenie ochrany súkromia, väčšia kontrola zneužívania identity, možnosť skupinového četu, zakladať skupiny a stránky...

negatíva: ohrozenie súkromia (pokiaľ si používateľ neupraví nastavenia, všetky príspevky sú verejné alebo len pre priateľov, ktorí v skutočnosti nie sú priateľmi), osoby sa musia ako-tak poznať - nehrozí nadväzovanie nových kontaktov, možnosť stalkingu...


www.partnernaurovni.sk, www.edarling.cz

pozitíva: psychologický matching, platená služba, ktorá znižuje výskyt neprispôsobivých užívateľov s rôznymi komplexmi a duševnou nepohodou až poruchou, minimalizácia zneužitia...

negatíva: menej užívateľov ako na neplatených sociálnych sieťach, hľadanie partnerov, nie priateľov, popis bez fotky veľa nenapovie o vzájomných sympatiách, niekedy chýbajú podstatné veci (napríklad váha užívateľa bez fotky a s uvedenou výškou)...


www.iboys.cz, aplikácia Grindr, www.nakluky.cz, www.planetromeo.com

pozitíva: komunita ľudí, ktorí sa môžu navzájom chápať, držať sa a podporovať...

negatíva: vysoké percento vnútorne zranených ľudí a ľudí, ktorí potrebujú brať, ale ešte nie sú pripravení dávať, egocentrizmus, zúfalstvo, podporovanie a šírenie amorálnosti, zneužívanie citlivej problematiky, slabosti až sexuálnej závislosti užívateľov, kolektívne formovanie dokonalého modelu muža a mužskosti a jeho zbožšťovanie, podpora neautentickosti (klamstiev, inej identity), odmietanie budovať kamarátske vzťahy, podceňovanie až dehonestácia nesexuálneho priateľstva a hodnôt, propagácia neviazaného sexu a normalizácia úchylností, výskyt pubescentov a adolescentov, ktorí sa učia ponúkanému zvrátenému obrazu o človekovi a jeho potrebách a riadia sa ním (množstvo negatívnych vzorov pre mladých), nekvalitné osobné vzťahy a dlhší pobyt na zoznamkách pre gayov, ktoré dotyčný berie vážne, môže spôsobiť citovú a morálnu otupenosť a psychosomatické problémy, zhoršiť negatívny postoj k sebe a k iným ľuďom, (seba)dôveru atď.


www.birdz.sk, instagram, snapchat, www.ask.fm

pozitíva: portál pre pubescentov a adolescentov s diskusným fórom a možnosťou prispievať článkami, aplikácie so statusmi, obrázkami a videami (četom, videohovorom) pre priateľov alebo pre všetkých užívateľov, portál, kde môže dotyčnému každý položiť nejakú otázku a on odpovie slovne, krátkym videom alebo gifom, možnosť prezentovať sa alebo upozorniť na osobné problémy, zdieľať, nájsť si nových priateľov a prejsť s nimi do reality...

negatíva: primitívne, bezcitné a vulgárne vyjadrovanie, osočovanie v tom najcitlivejšom období formovania osobnosti, rozvoj narcizmu, šírenie negativizmu, nenávistných odkazov, poplašných správ, ohováranie, vysielanie falošných sexuálnych signálov, úmyselné dráždenie, flirtovanie zadaných, pokec z nudy, skoré sexuálne prebudenie, predčasné dospievanie, napodobňovanie negatívnych vzorov, davová psychóza, spamovanie...


www.omegle.com

pozitíva: možnosť prezentovať sa autenticky, urýchlenie zoznámenia cez webkameru, pravdivejší a komplexnejší obraz o tom druhom...

negatíva: čet bez webkamery často zneužívaný na klamstvá a hry, možnosť rýchleho odmietnutia, nenávratná strata kontaktu, stalking, vznik, živenie a rozvoj sexuálnej úchylky a osobnostných porúch, nebezpečenstvo najmä pre maloletých, emocionálne nezrelých a duševne nevyrovnaných ľudí, zneužitie súkromia, využitie stavu človeka, ktorý sa cíti osamelo, zranene, deprimovane...


Kultúra konzumu je v Európe oveľa ničivejšia ako v Amerike, pretože my nie sme zvyknutí akceptovať rôznorodosť. Nám stačia akékoľvek vzory, za ktorými idú masy ľudí, aby sme ich mohli bez rozmyslu napodobňovať. Vytvorili sme si mnohé modely dokonalosti a zvrátených hodnôt, ktoré chceme presadiť za dobré a potrebné, preto sa nám to kazí v medziľudských vzťahoch v realite a ešte viac vo virtualite a anonymite na rôznych četoch a zoznamovacích portáloch. Na ne sa preto sústreďuje jeden typ človeka, ktorý tam aj vydrží a priťahuje ďalších podobných. Je to človek, ktorý stráca sebakritiku, sebakontrolu, kašle na pravidlá morálky a slušného správania, nepotrebuje sa v anonymite ovládať a prezentuje sa najmä cez svoje negatíva, ktoré ho charakterizujú viac ako čokoľvek iné (napr. žiadostivosť, nedotklivosť, egocentrizmus, podozrievavosť, domýšľavosť, negativizmus a i.). To, že sa v minulosti často stretával s odmietnutím, neláskou a nespravodlivosťou, že musel často mlčať alebo nehovoriť pravdu, bol ponížený za to, čo cítil naozaj, ho posunulo do štádia, v ktorom ešte viac šliape po sebe a možno prestáva mať zábrany šliapať i po iných ľuďoch, lebo si to podľa neho bez výnimky zaslúžia. Ľuďom dneška chýba pokora, odpustenie, vytrvalosť v dobrom a viera v to, že práve nedostatkové duchovné hodnoty prinášajú najkvalitnejšie uspokojenie. Strácajú kontakt s realitou i potrebu reálneho ľudského kontaktu, ktorý je potrebné živiť (časom, vôľou, obetou, kompromisom, úprimnosťou a láskou). Každý reálny vzťah totiž vyžaduje - vyjsť zo seba a niečo zo seba ponúknuť bez nároku na "odmenu" a bez ohľadu na to, čo (ne)robia iní. Zrelého človeka prijatá kritika vlastnej osoby nijako neohrozí, preto pred ňou nemusí utekať. Jednoducho ju použije na svoje budovanie, alebo na ňu po vypočutí zabudne.


Príklad ojedinelého formačného vplyvu sociálnych sietí

Pekné a vlastné myšlienky, inteligentný humor, príbehy, úvahy zamerané na duševný a duchovný rozvoj sú na sociálnych sieťach skôr raritou alebo reklamou (vábidlom), ako realitou danej osoby. Svedčí to o tom, ako biedne je na tom osobnostne i duchovne naša mládež. Anonymita nedokáže byť využívaná na šírenie dobra, pretože to dobro v nás postupne vyhasína (prestávame v neho veriť, hoci všetci potrebujeme prijímať i odovzdávať dobro ako soľ). Zabúdame kŕmiť svoju dušu a zvlášť mladí ľudia sú na duševný hlad veľmi citliví.

Z jedného portálu pre homosexuálov:

"Baví mě číst, jak hledáte lásku, upřímnost a pocit štěstí. Ale přitom by jste ojeli i koně na Václaváku...

Live for NOTHING or die for SOMETHING.

HEEEJ, TY! :)

Ano, ty. Přestaň být ze sebe nešťastný. Jsi dokonalý. Přestaň si přát být někým jiným, nebo si přát, aby tě měli lidé rádi. Přestaň se dožadovat pozornosti od těch, kteří ti ublížili. Přestaň nenávidět svoje tělo, svojí tvář, svojí osobnost nebo svoje zvyky. Miluj je. Bez těch věcí by si to už nebyl ty. Proč chceš být někým jiným? Smiř se s tím, kým jsi. Usměj se, a pokud tě někdo nemá rád jen proto, že si sám sebou, nech ho jít. Moje štěstí nezávisí od druhých, jsem šťastný, protože miluji sám sebe a pokud se chci měnit, chci to sám od sebe a pro sebe. Zatím i moje chyby dělají mě mnou a moje "JÁ" je úplně úžasné!

Nejtěžší je udržet ve věcech rovnováhu, nějakou míru. Protože ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno, a kdo chce od života moc málo, nemusí dostat vůbec nic.

Život měříme příliš jednostranně - podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti..."


Život je síce vzácny dar bez záručného listu, ale musí sa žiť medzi reálnymi ľuďmi a naplno, musia sa prekonávať hranice, musí sa podrobovať (seba)kritike, aby bol kvalitnejší, aby sme neumierali ešte prázdnejší, ako sme sa narodili. Nenechajme sa oklamať. Nič krásne sa nebude rodiť ľahko ani samo od seba. Hoci svoj život meníme len my sami, potrebujeme iných ľudí na to, aby sme mali silu ho meniť.