Aký je postoj nedospelých a mladých dospelých k sexualite a aký je ich vzťah k sexu?

Aký postoj si vytvárajú a aký vzťah si dnes pestujú mladí ľudia od 12. roku života (a zrejme aj skôr) k sexualite a sexu? Čo tomuto vzťahu predchádza a čo by mu malo predchádzať?

Poslednú dobu nad týmito otázkami veľmi intenzívne uvažujem a prichádzam na to, že zdravý vzťah tvorí asi najmenšiu množinu medzi dvoma extrémami.

Jeden extrém zjavne prevažuje, a to protiklad bigotného antisexuálneho výchovného prístupu, nakoľko tento by sa zrejme v presexualizovanej dobe už nemal šancu uchytiť.

Chyba nie je v deťoch, ale problém je v tom, že tieto informácie deťom odovzdávajú starší pubescenti, mladí adolescenti, ktorých takisto v tejto oblasti nik neviedol alebo boli vedení internetom.

Možno sa to nedeje priamo, ale cez deficit atmosféry v mladých kolektívoch, v ktorej by sa kládol dôraz na sexuálnu kultúru, zdravý prístup k intimite a sexuálnu výchovu spojenú s morálkou a vývinovou psychológiou - aby triezvosť, trpezlivosť a zásady boli v sexuálnom správaní normálne.

Ak toto nemáme, do popredia sa nám dostáva norma vo forme prezentácie sexu ako služby, lacnej zábavy, uvoľnenia sa, pôdy pre vekovo, vzťahovo, objektovo a časovo neobmedzené experimenty, sexu, ktorý je možné úplne oddeliť od lásky.

Nejde tu len o zvedavosť a o skúmanie vlastného tela či tela toho druhého. Ide v prvom rade o vzťah, konkrétnejšie o výsledok vzťahu. A to vzťahu k sebe a vzťahov s inými i výsledok pozorovania vzťahov iných, či už v rodine alebo mimo nej. To všetko formuje aj osobný vzťah k sexualite. Aká je kvalita týchto vzťahov, taký je výsledok vo vnímaní a žití sexuality v teoretickej i praktickej rovine dieťaťa už od začiatkov puberty. Čím menej istôt, pozornosti, príkladov, dostupných vzorov a odpovedí dieťa zažíva doma, tým viac je ovplyvniteľné okolím aj v sexualite a pripútavané ku komunitnému až davovému pohľadu na vec s osvojovaním si odporúčaných či odpozorovaných pravidiel a návykov.

Dieťa nepolemizuje o tom, čo je pre neho samozrejmé a čo sa stalo vžitou realitou, ale aj k tej samozrejmosti a k spájaniu si súvislostí je potrebné dieťa viesť tak, aby sa nebálo pýtať, objavovať.

Okrem počítačových hier, internetu a mobilov je nezdravý vzťah k sexualite ďalšou vecou, ktorá dokáže dieťa mimoriadne spútavať a ovplyvňovať jeho správanie i budúcnosť.

Je nesmierne dôležité od puberty postupne dieťaťu dávkovať slobodu a umožňovať mu znášať istú mieru zodpovednosti za svoje skutky, a zároveň mu prílišnou slobodou nevziať možnosť rozhodnúť sa tak, aby to v krátkej budúcnosti nemuselo ľutovať (spolu s jeho rodičmi).

Dnes sa mladí ľudia starší ako 15 rokov hanbia za to, že ešte nemali sex alebo sa nehanbia za to, na čo všetko sa dívajú alebo čo všetko už vyskúšali.

Ide o konzumný spôsob žitia sexuality už od puberty s heslom: "Treba skúsiť, nenechať sa obmedzovať." A už keď je sex vo vzťahu, hoci aj v 15-tich, je to samozrejmosť s upokojovaním sa tým, že vo vzťahu je to predsa správne. Pretože tejto generácii nemá kto vysvetliť, že láska, ako ju vníma, prežíva a kreuje dnes, je niečo celkom iné, ako jej budúce vnímanie, prežívanie, stelesňovanie, rozvíjanie tou istou generáciou, ale už pri plnej vážnosti a perspektivite vzťahu, snáď i s dostatkom času, priestoru a vnútornej zrelosti - základných predpokladov - na jeho budovanie.

Zrelšia osobnosť predpokladá účinnú sebareflexiu a kvalitnejšie vzťahy, zrelšia kvalita vzťahu produkuje zrelšiu lásku a láska na vyššej úrovni vytvára podmienky pre kvalitnejší sex.

Pokiaľ my dospelí deťom ukazujeme obraz človeka, ktorý prestáva veriť, chcieť rozvíjať a vážiť si lásku, hovoriť o nej a žiť ju, nemôžeme od detí čakať radosť v očiach, nadšenie ani trpezlivosť pri hľadaní a budovaní takejto lásky. Dokonca ani nerozoznajú, kedy ide o skutočnú lásku, často ju tak nechajú odísť, a sústreďujú sa na pud, ktorý je relatívne silný a rovnaký pri každom príťažlivom človeku... a toto nazývajú láskou.

Navyše spoločnosť našepkáva, že treba myslieť na seba, užívať si mladosť plnými dúškami aj v erotike, nenechať si ujsť možnosť skončiť v posteli a potom popremýšľať nad tým, či tento vzťah má nejakú perspektívu.

Nehovoriac o porne a masturbácii bez hraníc - toto je už úplná samozrejmosť.

Mladí ľudia už akoby prestali polemizovať, pýtať sa: "Naozaj nie každý pekný vzťah musí končiť v posteli? Je potom plnohodnotný? Naozaj je všetko dovolené bez následkov?" A rovno si ako príliš sugestibilní odpovedajú cez životy iných mladých ľudí.

"Čo sa máme sexu báť? Čo tu strašíš a prirovnávaš sex k výstupu na Mount Everest? Nie je to pesnička starých mám a otcov a pritom aj oni si potajme v mladosti užívali?"

Nuž, v tomto bode argumentačne končím, pretože ako vysvetliť niekomu, že aj ten sex bude vnímať o pár rokov inak, no už dnes ho nie je možné realizovať bez citu? A pokiaľ sa o to snaží, neubližuje sebe aj tomu druhému? Ako vysvetliť to, že toto ešte nie je zrelý partnerský vzťah a že sex do partnerstva, ktoré v skutočnosti nemá kapacitu, priestor ani možnosti na to, aby nebolo viac než kamarátstvom, nepatrí? Ako vysvetliť to, že kamarátstvo s výhodami je hlúposť? Ako niekomu vysvetliť to, že láska nebude mať kvalitu ani podobu tej z dneška a preto je pochopiteľné, že sa dopustí prešľapov, ktoré v zraniteľnom veku zrania oveľa viac a na oveľa dlhšie? Akú úctu k vlastnému telu, ale i telu a duši toho druhého a dobré zásady rozšafným sexuálnym správaním prezentujeme? Je nám jedno, aká je láska, akú lásku začneme ukazovať svetu, tomu druhému, lebo sa nám na tú pripravenosť, zrelosť v láske a jej kvalitu nechce čakať? A nielen od toho druhého, ale aj zo svojho vnútra. A dá sa to vôbec bez zranení, sklamaní a kradnutí snov? Určite potom bude zrelá? Sama od seba sa stane zrelou?

Čo z toho, že mi dáš imitáciu niečoho, no aj tú mi vezmeš, lebo ešte nedozrel čas? Kam nás to v živote posunie a aké skúsenosti nám to dá?

Nemusí ísť len o experimenty a túžbu byť čím skôr ako "dospeláci." Niekedy je hlavnou motiváciou predčasného sexu či partnerstiev osamelosť. Osamelosť napriek priateľom a milujúcej rodine. Napovedá to o realite nenapĺňajúcich vzťahov, ktorú dnes žijeme..., o množstve "neodolateľných" ponúk a "vzorov."


Sú ľudia, ktorí nechcú mať sex, hoci fyzicky sú nie raz vzrušení. Ale ovládajú sa v rámci tréningu duše. Potom máme takých, ktorí sex mať nechcú, ale ani nemôžu pre fyzické, duševné alebo iné dôvody. A napokon takých, ktorí chcú, avšak nemôžu ho mať či nedarí sa im ho mať.

Sú však všetci títo ľudia schopní uvedomiť si, že sex nie je základná potreba?

Že existuje závislosť na sexe?

Že sex nemá mať prioritu?

Že to, ako sa sexuálne správame napovedá o tom, aké sme osobnosti?

Dnes sa mladí ľudia v sexuálnom živote akoby delia na dve skupiny. Prvá skupina sex nemá, druhá žije sexuálnu revolúciu a večnú pubertu. Dôvodov oboch prístupov k sexu môže byť viac:

Som single a nemám sex:

 • Osobné presvedčenie - sex až z lásky.
 • Negatívny vzťah k sexu zo žiadnej alebo nesprávne vedenej sexuálnej výchovy.
 • Nedostatok voľného času.
 • Sklamanie z reálnych vzťahov.
 • Sklamanie vo virtualite.
 • Veľa úsilia a času, ktorý zaberie virtuálne hľadanie sexu mimo privátnych služieb.
 • Prílišné nároky na vzhľad iného pri narušení schopnosti objektívneho seba(z)hodnotenia.
 • Tlačenie rodičmi do prvenstiev, najlepších a čo najskoršie dosiahnutých životných výsledkov, do karierizmu, individualizmu.
 • Zvyk vzrušovať sa vo virtualite, žiadať erotické fotky, videá, čo uberá na vzrušení pri osobnom kontakte.
 • Je veľmi náročné niekoho nájsť, potom ho musím dobývať a kým sa dostaneme k sexu, trvá to. A zakaždým vychádzať z komfortnej zóny? To veru nie!
 • Predĺžené bývanie s rodičmi, bez súkromia, bez samostatnosti, úplnej finančnej nezávislosti.
 • Mám nízke sebavedomie a strach obnažiť sa.
 • Mám strach zo zlyhania či neuspokojenia sexuálneho partnera.
 • Nedarí sa mi uspokojiť sa pri reálnej osobe.
 • Mám strach z pohlavných chorôb.
 • Nedôverujem nikomu.
 • Hendikep či psychické ochorenie vrátanie depresie.
 • Nevnímam sex ako základnú potrebu.
 • Asexualita alebo znížené libido.

Som zadaný a nemám sex (iba) s partnerom:

 • Osobné presvedčenie - sex až po svadbe.
 • Nemám na sex čas.
 • Nemám na sex chuť.
 • Závislosť na porne alebo zvyk striedať partnerov - sex si radšej užívam s niekým iným ako s partnerom alebo sám so sebou.
 • Ochota oddeľovať sex od lásky, milovať jedného a sex mať s iným.
 • Rýchlo životné tempo, stres a množstvo povinností aj na úkor spánku - neschopnosť aktívne relaxovať, dopriať si dostatok času na oddych.
 • Uprednostňujem kvalitu osobnosti, duševnú pohodu, pocit bezpečia, istoty a prijatia pred možnosťou si sexuálne užiť.
 • Sex neposkytuje očakávanú radosť alebo dokonca prináša bolesť.
 • Najviac ma vzrušuje to, čo mi ten druhý nechce dať alebo to od neho nechcem žiadať, ale v porne sa mi to strašne páči/skúšal som to už s niekým iným.
 • Mám veľmi veľké nároky na sexuálne uspokojenie.
 • Tá istá osoba ma vzrušuje iba krátko, vzrušuje ma najviac nová tvár, nový kontakt, flirt so zatiaľ nepoznanou osobou alebo osobou, ktorej stačí iba sex.
 • Myslím v prvom rade na seba, svoj prospech a pohodlie.
 • Asexualita alebo znížené libido.

Som single a mám sex:

 • Nikdy som sa nad tým nezamýšľal. Robili tak všetci okolo mňa, ja som sa iba nechal (z)viesť.
 • Sex je základná potreba.
 • Sex je väčšia zábava, ako rozhovor či počúvanie jeden druhého. A načo, keď ani spolu nežijeme a nebudeme?! Svojimi problémami nech zaťažuje iného/inú.
 • Sklamal/a som sa a už/zatiaľ sa nechcem viazať.
 • Nemám čas ani priestor na to, aby som sa viazal, ale chýba mi dobrý parťák. Bez sexuálnych výhod to dnes neudržím.
 • Musím si dokázať, aký som samec.
 • Musím si dokázať, že som pekná a že za to stojím.
 • Som osamelý/á a možno z toho bude niečo viac.
 • Nudím sa a nemám veľa ľudí okolo seba, ktorí by mi rozumeli.
 • Je normálne robiť všetko, čo dvaja ľudia chcú.
 • Masturbácia a porno ma príliš neuspokojujú, a tak hľadám dovtedy, kým niekoho "neukecám." Naučil/a som sa, ako klamať telom a predstierať skutočný záujem.
 • Treba sa hľadať. A ako sa inak nájsť než experimentmi?

Som zadaný a mám sex s partnerom/partnerkou:

 • Čakať do manželstva na prvý sex je dosť trápne a staromódne. Treba si to užívať plnými dúškami.
 • Takto sa viac spoznávame a utužujeme vzťah.
 • Sme spolu krátku, proste to iskrí. Ak už nebudú lietať iskry a budeme musieť byť spolu, milenka to istí.
 • Treba pravidelne skúšať, či sme aj tam kompatibilní.
 • Nech žije antikoncepcia, hoci kondóm nemusím! Nech žijú tabletky!
 • Veď inak by ma nechal/a.
 • My sa vezmeme, tak čo riešite?
 • Radšej mám masturbovať a pozerať porno?
 • Láska bez sexu je ako chipsy bez soli.
 • Ešte neviem, či ho/ju milujem, ale vyhovuje mi to takto a kým ma uspokojuje, som spokojný/á.
 • Veď spolu bývame a žijeme ako manželia, ale deti ešte nie, zatiaľ si užívame.