Cesta k lepšiemu pochopeniu toho druhého

16.02.2023

Muž nevie, že pod ním je had.

Žena nevie, že muža drví veľký kameň.

Žena si hovorí: "Spadnem! Nemôžem liezť, pretože ma uhryzne had! Prečo nemôže použiť trochu viac sily a vytiahnuť ma hore?!"

Muž si hovorí: "Veľmi ma to bolí! Napriek tomu ju stále ťahám, ako len vládzem! Prečo sa aspoň trochu nesnaží liezť?!"

Ponaučenie: Nevidíš, pod akým tlakom je ten druhý, prečo koná tak, ako koná... A ten druhý nevidí bolesť, ktorou si aktuálne prechádzaš.

Taký je život, či už ide o prácu, rodinu, pocity alebo priateľov, mali by sme sa snažiť vykročiť na cestu k pochopeniu toho druhého. A to nejde bez komunikácie.

Naučme sa myslieť inak, jasnejšie a lepšie komunikovať. Trocha premýšľania a trpezlivosti prinesie ovocie.

Buďme láskaví, zhovievaví k ľuďom. Osvojme si spôsoby efektívnej komunikácie vedúcej k vzájomného porozumeniu. Každý človek, nech je nám akokoľvek blízky či vzdialený, bojuje svoj vlastný boj.