Čo citlivetemy.sk aktuálne ponúkajú v praxi?

11.11.2022

Milí čitatelia a priaznivci Citlivých tém,

možno ste si na stránke Kto som a čo ponúkam? všimli podrobnejší zoznam toho, čo ponúkam. Tu je však výber toho najaktuálnejšieho: 

Individuálne prezenčné alebo on-line sprevádzanie pri osobných a vzťahových problémoch vrátane sexuality a závislostí, pri zvažovaní duchovného alebo lekárskeho povolania. Záujemca o vedenie sa prihlasuje cez kontaktný formulár webu alebo na jan@citlivetemy.sk.

Skupinové stretnutia mužov v Košiciach (osobnostný rast a podpora v mužskosti). Prihlásiť sa je potrebné na skupinamuzov@gmail.com.

Besedy na stredných školách v Košiciach a v blízkosti Košíc so študentmi alebo pedagógmi o sexualite a najčastejších psychiatrických diagnózach vrátane závislostí.

On-line prvopiatkové večery (cez Google Meet, prihlásenie dva týždne pred konaním stretnutia na jan@citlivetemy.sk alebo napísaním krstného mena, osobnej/profesionálnej roly, veku a Gmailu do tabuľky Google Dokumentu po prihlásení sa do svojho účtu na Gmaile alebo cez mobilnú aplikáciu Dokumenty Google) pre vychovávateľov, rodičov, budúcich rodičov z celého Slovenska v rámci poradenstva a prevencie. Stretnutie sa realizuje raz mesačne (prvý piatok od 20:00 do 21:30), je obmedzené počtom záujemcov na jedno stretnutie (10), témy sú aktuálne dve a pravidelne sa striedajú:

  • Párny mesiac: Poruchy psychiky a správania dospievajúcich zapríčinené užívaním návykových látok, vykonávaním návykových činností.
  • Nepárny mesiac: Sexualita a sexuálna výchova násťročných.

Stretnutie prebieha formou diskusie. Prihlásení záujemcovia minimálne týždeň pred konaním stretnutia obdržia e-mailom prezentačný materiál. Finančný príspevok za účasť je dobrovoľný.