O VZŤAHOCH, VNÚTORNOM RASTE, VÝCHOVE, ZÁVISLOSTIACH, SEXUALITE...