O VZŤAHOCH, VNÚTORNOM RASTE, VÝCHOVE, ZÁVISLOSTIACH, SEXUALITE

Psychiatria/Psychoterapia nie je pre slabých, ale je pre hľadajúcich, hladných po sebapoznaní, odvážnych a zodpovedne pristupujúcich k vlastnej duši.

Aktuálny stav duše nie je zhoda náhod. Neexistuje duša, ktorej by sa nedotkli biologické, sociálne, psychologické a spirituálne faktory.

Neexistuje duša, ktorá by nepotrebovala sprievodcu.

Neexistuje psychofarmakoterapia bez psychoterapeutickej intervencie.

Dobrý psychiater najskôr sám pred sebou diagnostikuje seba, a potom sa dotýka duše niekoho iného.

V duši človeka, ktorý sa rozhodol odhaliť ju psychiatrovi, len zriedka nastanú pozitívne zmeny počas terapeutického procesu bez vybudovania si kvalitného bezpečného vzťahu (spojenectva) založenom na dôvere, empatii a prijatí (bez akejsi magickej súhry napriek odhaľovaniu nie vždy príjemných právd).

Dobrý psychiater s veľkým záujmom, pokorou a trpezlivosťou rozoberá dušu pacienta na najmenšie možné súčiastky, aby ich mohol ten istý pacient pri asistencii psychiatra znovu poskladať, tentoraz inak.

Kvalitné terapeutické prostredie vytvára dostatok priestoru pre katarziu, identifikáciu, vytváranie pocitov zvládania, korektívnu emocionálnu skúsenosť.

MUDr. RNDr. Ján Poľa, MBA