Sloboda v jednom „Áno“

17.01.2018

Mk 1, 14-20

Ježiš si nevyberal za svojich nasledovníkov dokonalých ľudí. Vybral si Petra, ktorý mal často strach, pochyboval a máločo riešil s chladnou hlavou. Jakub a Ján boli ctižiadostiví, alebo mali spočiatku len iné predstavy o nebeskom kráľovstve? I ďalší apoštoli boli obyčajní ľudia s mnohými chybami. Mali však niečo, čo dnešnému svetu chýba - odvahu pustiť sa istoty a vykročiť do neznáma - k Bohu, ktorý je tak blízko, a predsa tak ďaleko. Až ten človek, ktorý okúsi istotu Božej lásky a Božieho milosrdenstva na vlastnej koži, pochopí, že iné doterajšie istoty neboli také veľké, silné ani obohacujúce.

Obyčajní rybári nevideli Ježiša prvýkrát, keď ich povolával. No v čase jasného oslovenia Ježišom už nadobudli istotu v tom, že s ním im bude dobre. A Ježiš rovnako poznal, že ich srdce je pripravené vydať sa na dlhú cestu sebapoznania a poznania Boha. I my máme ten svoj čas, kedy nadobudneme istotu v tom, že s Bohom nám bude najlepšie. Tú istotu nedostaneme krstom a niekedy nám ju ťažko odovzdávajú i tí, ktorí nás kedysi dali pokrstiť. Chceme objavovať svet a vyskúšať na vlastnej koži účinky jeho ponúk. Mnohé sú opojné, ale nakoniec pominuteľné so zanechaním veľkej prázdnoty v srdci. Každý z nás hľadá istoty a životné šťastie v niečom inom. Nie jedno z našich rozhodnutí je nezlučiteľné s Božou vôľou. Pred Bohom ani bolesť, strach, zúfalstvo, pochybnosť, samota... nie sú ospravedlnením pre slobodné rozhodnutie ísť proti jeho slovu a prísľubu, že s ním budeme šťastní. Ale... Pravda sa rodí ťažko, a keby sme nezažili to, čo chceme zažiť, nezrodila by sa nikdy.

Vieme, že Ježiš začal tam, kde Ján skončil. Mohol by dnes Ježiš pokračovať v tom, čo robíme my? Jána uväznili na začiatku Ježišovho verejného účinkovania. Ján a neskôr i Ježiš položili svoj život za to, aby sa čo najviac ľudí nestalo väzňami svojich vlastných žiadostivostí a sebaklamu. Pre Jána nebolo väzenie také strašné, ako stratiť istotu v Bohu či vymeniť nasledovanie Božej vôle za niečo, čo skôr či neskôr zhorí a neprinesie žiadne ovocie. 

S Bohom nedokonalosť, slabosť, okovy, žiadostivosť, strach, hriech, smrť... už viac nedokážu človeka spútať.