Rodí se člověk jako homosexuál, nebo se jím stává?

21.04.2018

To je základní otázka a tím také jádro diskuze o gender teorii.

Homosexuální aktivisté zastávají tezi, že člověk je "od přírody" homosexuál a popírají, že by se jím stal teprve během života. Pokud se homosexuální sklony vynoří teprve během života, musí zde být příčina, která způsobila tuto změnu chování.

Před několika lety informovala média o údajném homo-genu, který měl potvrzovat panující názor. Objevení "genu" bylo oznámeno s velkým ohlasem. Ale dotyčný gen nebyl k nalezení ani při nejintenzivnějším výzkumu. Kampaň tedy utichla, ale teze, kolem které bylo tolik řeči, mnoha lidem utkvěla v hlavě.

Kampaň kolem genu se ukázala jako pseudovědecká. Existence takového genu je totiž v rozporu s vědou. Homosexuální sdružení mezitím o tuto diskuzi ztratila zájem.

Ale americké sdružení bývalých homosexuálů PFOX se k diskuzi znovu vrátilo. V Richmondu, hlavním městě Virginie, začala široká informační kampaň, která měla za cíl seznámit veřejnost s aktuálními výsledky výzkumů o homosexualitě.

Mezinárodní výzkumy jednovaječných dvojčat

Studie se týkají jednovaječných dvojčat, která jsou dokonale identická, a přesto se liší ve svém sexuálním chování. K tomuto tématu existuje nejméně osm vědeckých výzkumů provedených v minulých dvaceti letech na dvojčatech v Austrálii, USA a ve Skandinávii. Všechny bez výjimky dokazují, že homosexuálové se nerodí jako homosexuálové. Neil Whitehead pracoval 24 let pro novozélandskou vládu, pro OSN a pro Mezinárodní atomový úřad a dnes působí jako poradce několika japonských univerzit. Tento vědec zdůrazňuje, že genetika je pro sexuální orientaci naprosto irelevantní. "V nejlepším případě hraje genetika sekundární roli." Jednovaječná dvojčata pocházejí z jediné oplodněné buňky. To znamená, že jejich genetické dědictví je identické stejně jako jejich prenatální vývoj.

Homosexualita nemá s geny nic společného

Z toho vyplývá, že pokud by sklon k homosexualitě byl určován geneticky, musel by se u obou dvojčat projevovat shodně. Jelikož mají identické DNA, musela by být stoprocentně identická. Realita to však popírá. "Pokud jedno dvojče pociťuje přitažlivost ke stejnému pohlaví, projevuje se totéž u druhého z nich maximálně v 11% případů u mužů a 14% případů u žen. To vyplývá ze všech provedených výzkumů. Z toho je nutno vyvodit, říká Whitehead, že "homosexualita kategoricky nezávisí na genetických faktorech, tedy nikdo se nerodí jako homosexuál. Rozhodující faktory, které u jednotlivých dvojčat vyvolávají homosexualitu, musí být postnatálního charakteru, tedy musí přistupovat teprve po narození."

Homosexualitu způsobují postnatální vnější vlivy

Přitažlivost ke stejnému pohlaví (SSA) "není určena stejnými faktory." Jde o různé vnější faktory, které se přihodí jednomu z jednovaječných dvojčat, nikoliv však druhému. Anebo jde o rozdílné reakce na situace vnějších vlivů, které se přihodí po narození jednomu i druhému. Jsou to nejčastěji některé aspekty rodinného chování, dynamiky, dneska taky lehce dostupná pornografie, příliš časná sexualizace, sexuální zneužívání, zvláště v rodinných a školních situacích, které mohou u jednotlivých dvojčat probíhat odlišně. Jedno z dvojčat může být např. neschopné reagovat srovnatelným způsobem jako druhé dvojče na určité podněty. Z toho vyplývá pocit osamocenosti a dále potřeba být přijímán určitou skupinou. Takovou skupinou mohou být LGBT+ komunity. Tyto vnější faktory a idiosynkratické reakce na náhodné události jsou převládajícími činiteli. Roku 2002 zveřejnili američtí sociologové Peter Bearman a Hannah Bruecknet výzkum 5550 párů dvojčat z USA. Shodný homosexuální sklon konstatovali jen u 7,7% mužských dvojčat a 5,3% u ženských dvojčat.

Stejný výzkum sledoval také změnu sexuální orientace v průběhu života. Tři procenta heterosexuálního obyvatelstva měla v minulosti homosexuální nebo bisexuální chování. Změna se terapeuticky anebo bez pomoci terapeuta zdařila i některým homosexuálním jedincům. Taková korektura chování byla možná jen v případě, že homosexualita neodpovídala přirozenosti postiženého.

Fakta odporují ideologii

Skutečnost zcela jasně popírá ideologii. Tvrzení aktivistů LGBT, která měla doložit normalitu homosexuality, byla založena na vědecky neudržitelných tvrzeních. Homosexualita nemá nic společného s geny a není nic "přirozeného". Mládež se nerodí s homo-genem, ale je vystavena velkému riziku ideologické kontaminace, kterou diktuje veřejnosti gender ideologie: Pokusy homo-aktivistů na základě jejich ideologie změnit etiku jsou podporovány zcela nezodpovědně mnohabarevnými pomocníky z médií, kultury a politiky.

Zdroj: https://www.euportal.cz/Articles/18874-rodi-se-clovek-jako-homosexual-nebo-se-jim-stava-zde-jsou-vedecka-fakta.aspx