Predvolebná téma: LGBTI – vyjadrenie

10.09.2023

Redaktorka týždenníka Katolícke noviny Miroslava Gromanová ma poprosila o krátke vyjadrenie v čísle 37 k téme LGBTI pred voľbami. Pre lepšie pochopenie publikovaného posielam celé znenie môjho vyjadrenia:

"Ak sa chceme zaoberať sexualitou človeka vo verejnom priestore, najprv o nej potrebujeme vedieť čo najviac. Ona je súčasťou komplexného psychického obrazu jedinca a sexuálne správanie ľudí je multifaktoriálne (bio-psycho-sociokultúrne-spirituálne) podmienené. Podľa vedeckých výskumov sa heritabilita homosexuálneho správania človeka pohybuje od 8 % do 25 % (pri štatisticky významných jednonukleotidových polymorfizmoch dokonca menej ako 1 %). Pri ostatných cicavcoch sa jedná iba o ľudskej homosexualite podobné sexuálne správanie (s veľmi nízkou heritabilitou; 6,4 % pri makakoch rhesus), ktoré napríklad pomáha vytvárať koaličné partnerstvá na zlepšenie reprodukčného úspechu. 

Sexuálna preferencia nie je voľbou, má svoj vývin, svoje zákonitosti, svoje premenné. Voľbou je prístup k nej a vedomé vyjadrovanie sexuálneho správania (forma sebavyjadrenia, rozhodnutie sa pre také či onaké správanie, pestovanie takého či onakého životného a sexuálneho štýlu, takej či onakej filozofie, smerovanie, prípadne nesmerovanie k zrelosti ducha...). 

Ku každej sexualite, súčasti identity človeka s jeho konkrétnymi potrebami, máme pristupovať individuálne. Niektorí muži verbalizujú komfort v potlačenej mužskej identite, iní by zasa prijali terapeutické sprevádzanie na posilnenie tej svojej a pri práci na tendencii sebadeštruktívne "konzumovať" maskulinitu iných mužov v "nekonečnom hlade," ktorý dostatočne neuspokojí ani homosexuálne partnerstvo. Niekto potrebuje svoje sexuálne fantázie a správanie "učesať," iný zasa odtabuizovať. 

Nemôžeme verejne hovoriť za všetky neheterosexuálne osoby. LGBTI by bola komunitou vtedy, keby sa jej jednotliví členovia vzájomne poznali, podporovali, mali spoločné ciele, zhodovali sa v predstavách o vyjadrovaní sexuality. Ide však o nesmierne heterogénnu skupinu (nie komunitu) ľudí. Konzervatívnejší tábor nie je spiatočnícky a ten liberálnejší, hoci je potrebným obohacujúcim korením, vyvádzajúcim z obsesií, nemá patent na pravdu. 

Keby verejne činná osoba mala ochotu detailnejšie poznať biografické anamnézy neheterosexuálnych osôb, vyjadrovala by sa k neheterosexualite s veľkou pokorou a v žiadnom prípade by túto tému nepolitizovala. Pomáhame už len rešpektovaním poznania jednotlivca o jeho vlastnej sexualite a formy jej vyjadrenia, ktorá nespôsobuje problémy jemu alebo niekomu inému a nie je nezákonným správaním. Mám tu na mysli aj parafílie (rozlišujme parafíliu a parafilnú poruchu). Mnohé požiadavky na také či onaké práva sú umelo vytvorené ako súčasť lobizmu. Základné práva a slobody sú garantované Ústavou SR i medzinárodnými dohodami. Iné požiadavky si môže jedinec právne ošetriť už dnes s rovnakým či podobným výsledkom."

Kresťanský kandidát vie, že v Písme nemáme oporu pre rovnakopohlavné sexuálne partnerstvo. Písmo však ponúka obraz priateľstva medzi rovnakým pohlavím v najintímnejšej intimite; najhlbšej láske. Hovorí sa v ňom aj to, že nie každý je schopný manželstva. O to viac láskyplnejšie, prijímajúcejšie, otvorenejšie, viac prajúce, podporujúcejšie a stabilnejšie vzťahy potrebuje. 


Zdroje:

https://www.bbc.com/news/health-49484490

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37429903/

Katolícke noviny 37, týždenník vydavateľstva SSV, 17. september 2023, s. 7