Oci, existuje Boh?

04.03.2019

Stretli sme sa ako dvaja chlapi pri kofole v parku, nakoľko obaja dokážeme prežiť aj sa zabaviť bez alkoholu, a prešli sme od ľahkých tém a humorných situácií k náročnejšej téme. Ako inak - Boh a Cirkev. Priateľ je síce oficiálne katolíkom a aj manželstvo uzatváral v kostole, no Cirkev ho nejako neoslovila, jednak v širšom zábere - postojmi, rôznymi kauzami, ale nezaujala ho ani miestna kresťanská komunita. Aj tie malé skúsenosti, ktoré s kňazmi mal, neboli pozitívne. O existencii Boha stále pochybuje. Základná otázka ale znela, ako sa má už ako otec postaviť pred synom k téme Boh a Cirkev, pretože vie, že raz z úst syna zazneje takáto otázka a on bude musieť nejako zareagovať. Záležalo mu na tom, aby zareagoval správne, aby mu odpovedal pravdivo. Vedel, že ideálne by bolo pred synom zaujať jasný postoj. Jeho syn sa totiž bude pýtať čo nevidieť, ba dokonca už čosi naznačil. Nemôže čakať, kým bude dospelý, aby mu mohol povedal len toľko, nech to skúma a rozhodne sa sám, bez ohľadu na to, čomu veria jeho rodičia. Potom nasledovala otázka: "Čo by si svojmu synovi povedal ty?"

Boh je tvoj Otec. Iný, ťažko si ho predstaviť, ale je. Predstav si však niečo iné. Napríklad to, že by som nemal žiadnu chybu a miloval by som ťa ešte viac, ako ťa milujem teraz. Tak taký je tvoj Otec na nebesiach. Aj pre mňa bolo ťažké nájsť ho a vytvoriť si k nemu vzťah, ale chcem sa k tebe vždy správať tak, aby si mal istotu v tom, že som ho už našiel a nechávam sa viesť tým istým Otcom, o akom ti teraz rozprávam. Ja s tebou nebudem môcť byť stále, ale On bdie nad každým tvojím krokom, počuje každý tvoj dych. Vidí do tvojho srdca, pozná tvoje túžby i boľačky, a napriek tomu chce, aby si mu o nich hovoril. Nie, nie je to vymyslená bytosť, nebo nie je iba v rozprávkach. Nevidíš ho, iba si ho sprítomňuješ vo všetkom krásnom okolo, v každom dobre v srdciach ľudí. To, na čo sa dívaš v chráme na oltári, nie je iba kúsok chleba, ale zhmotnenie jeho lásky. Viera je dar, ktorý ti môžem odovzdať, viesť ťa k tomu, aby si sa ho nevzdal len tak, ale konečné rozhodnutie spoznať svojho druhého a večného Otca, bude len a len na tebe. Bude tiež na tebe, aký vzťah si s ním vytvoríš, ak vyrastieš. Nebude to jednoduché. Možno budeš len takýto maličký krôčik od straty viery, ale neprestaň chcieť objavovať Boha, ktorý je vo svojich dielach prítomný viac, ako si myslíš a dokážeš pochopiť. A keď už ani to nepomôže, spomeň si na mňa, na svojho otca. Boh ma nikdy neopustil, kým som ho neprestal hľadať. Nedal mi všetko, čo som chcel, ba dal mi i veci, ktoré som nechcel, a ktoré boleli, no všetko urobil iba preto, aby mi ukázal, že mi dáva oveľa viac a že sa mi odkrýva vo veciach, ktoré pre mňa pripravil on sám, nie v tom, za čím som tvrdohlavo šiel. Takisto sa mi nemohol a nemôže odkrývať vo veciach, ktoré som spupne odmietal alebo stále odmietam prijať. Ak Boh dopustí to, aby si trpel, dá ti poznať aj zmysel tvojho utrpenia. Ver mu a on ťa povedie. Predstav si, že je to Otec, akým pre teba ja nikdy nemôžem byť. S ním budeš mať takú silu a múdrosť, akú si nevieš predstaviť. Iba On dokáže naplniť všetky tvoje potreby, naplniť ťa aj ako muža. Staneš sa bojovníkom jeho armády. Tvoja láska, pokora a schopnosť odpúšťať prekročia hranice ľudského chápania i obyčajných ľudských síl. V iných ľuďoch budeš vidieť jeho obraz a budeš sa k nim aj tak správať. Ako tvoj otec ti môžem sľúbiť, že s ním ťa čaká to najväčšie dobrodružstvo na ceste poznávania samého seba a prijímania iných ľudí. Zaujme ťa a budeš chcieť prísť do neba, aby si ho mohol spoznať ešte viac. Mňa poznáš so všetkými mojimi chybami. Tvoj skutočný Otec je tajomstvom zahalená dokonalá, živá a pravá láska. Predstav si najkrajšiu vec na svete, najkrajší sen, ktorý sa ti sníval. A On je ďaleko viac. Mnohí ľudia ho takto nepoznajú, ale ty prídeš na to, aký je naozaj. A to nie pre to, že si môj syn, ale preto, že si tak úžasný a tak nezávislý, že si potrebuješ každé tvrdenie overiť sám, aby si mohol vydať svedectvo o pravde tak, ako ho s istotou zjavujem ja tebe.

A čím je pre mňa Cirkev? Je mojou matkou. Iste, nie takou matkou, ako je ňou Mária, ktorú poznám ako Matku Ustavičnej Pomoci. To ľudské v Cirkvi je plné krivdy, ľahostajnosti, závisti, bolesti... Nečakaj v nej, že ťa ľudia budú nosiť na rukách a ľahko príjmu tvoje srdce. Nečakaj ani podporu či nadšenie pre tvoje dobré diela. Ba nečakaj ani lásku za svoju lásku. Ale nezabudni, že hoci s veľkou námahou, v Cirkvi nájdeš ľudí, ktorí sú skrytým pokladom. Takmer pri prvom stretnutí s nimi budeš vedieť, že Boh do ich sŕdc vložil niečo podobné, ako tebe. Uvidíš, že to, čo hovoria, nie je divadlom, ale vychádza to z hĺbky ich duše a nadprirodzeného poznania. Budeš cítiť, že ich poslal rovnaký Boh, a že vydávajú svedectvo o jeho láske, pretože ju okúsili na vlastnej koži. Pochopíš, že opisujú Boha tak, ako to cítiš ty sám, hoci ľudská zloba sa nie raz pokúsila v tebe tento obraz rozbiť. Poklad v Cirkvi nenájdeš vo vitrínach, nebudú o ňom vytrubovať médiá, nenatrafíš na neho často, no vedz, že Boh svojich skrytých bojovníkov rozmiestňuje po svete tak, aby každý, kto chce, mal možnosť zažiť aspoň odraz jeho lásky a prijatia. Ľudia môžu rozbiť tvoje srdce ako hlinený džbán na milión kúskov, no iba s Bohom sa tie isté kúsky spoja do krištáľovej vázy, ktorá objíme toľko smädných odrezaných kvetov, koľko len bude môcť. Syn môj, nezabudni, že pre svoju spásu potrebuješ iných ľudí. Boh túži po tom, aby si do neba neprišiel iba ty sám, ale aby si aj iným ľuďom ukázal, že s Bohom sa nebo začína už na zemi.