Objednať knihu


Kniha s názvom

Homosexualita bez farieb dúhy 

(Od kresťanov s homosexuálnymi sklonmi pre iných kresťanov s homosexuálnymi sklonmi s odporúčaniami pre ich blízkych a sprevádzajúcich) 


začala vznikať v roku 2018. Jej písanie bolo úspešne ukončené 16. 9. 2019. 

E-KNIHA PRE KAŽDÉHO, PAPIEROVÁ KNIHA LIMITOVANÁ

Tlačená verzia knihy nie je z rôznych dôvodov dostupná pre každého. Hlavným dôvodom je, že tlač je financovaná z vlastných zdrojov autorov (žiadne vydavateľstvo ani sponzor). Je problém s distribúciou fyzickej knihy, nakoľko nie sú ľudia, ktorí by robili s tým spojenú agendu vo voľnom čase a takisto sa predpokladá, že kniha s citlivou problematikou sa nemusí prijímať klasickou poštou či používať v zdieľaných priestoroch (v rodine, na internáte...) bez komplikácií. Uprednostnila sa preto diskrétnejšia forma.

Pre vyššie uvedené dôvody je pár desiatok tlačených kusov určených predovšetkým osobám v pastorácii, ktoré sa môžu dovzdelať v problematike a potom knihu podľa svojho uváženia posunúť konkrétnemu človeku s homosexuálnymi sklonmi alebo rodičovi homosexuálneho dieťaťa. Kňazi sú totiž najčastejším prvým kontaktom osoby, ktorej sa problematika týka priamo alebo nepriamo. Ich poznanie problematiky sa zdá byť kľúčové.

O KNIHE

Kniha je veľkosťou formát A5 s počtom strán 498. Je rozdelená na dve časti - otázky a odpovede a text venovaný rodičom, duchovným sprevádzajúcim a laikom. Úvodnú časť knihy tvorí šesť skutočných príbehov a na konci knihy nájdete ešte prílohy (okrem iného aj rozsiahlu prílohu katolíckeho kňaza). Kniha je takmer celá o mužskej homosexualite.

AKO ZÍSKAŤ TLAČENÚ KNIHU?

Papierovú verziu knihy si môže objednať osoba v pastorácii alebo rodič. Záujem o takúto formu knihy je potrebné spomenúť v e-maile a zaplatiť vopred kvôli poštovnému a poplatku za balík. Nezabudnite napísať presnú adresu doručenia! Jednu alebo viac kníh je možné vyzdvihnúť si po vzájomnej dohode (telefónne číslo sa poskytne cez e-mail) aj osobne, a to v Bratislave, Žiline, Ružomberku alebo v Košiciach. Keby chcel napríklad kňaz tlačenú knihu ponúknuť aj farníkom, je možné si vziať viac kusov, kým ešte knihy sú a iba osobne (prípadne cez niekoho vo vyššie uvedených mestách). Vtedy sa neplatí vopred, lebo pôjde o osobný odber, napr. 10 kusov. Vyzbierané peniaze sa potom pošlú naraz, prípadne nevyužité kusy sa môžu vrátiť. 

AKO ZÍSKAŤ E-KNIHU?

Každý záujemca si môže objednať elektronickú verziu knihy. E-kniha je PDF verziou tlačenej formy s interaktívnym obsahom v ľavej časti (ukáže sa po kliknutí na záložku).

Napíšte e-mail na:

kniha@citlivetemy.sk

z vlastnej e-mailovej schránky, na ktorú bude každému spätne zaslaná príloha elektronickej verzie knihy. Pred týmto krokom si však skontrolujte kapacitu a prípadnú zaplnenosť Vašej schránky a pár dní si takisto kontrolujte spam, keby náhodou prišiel spätný e-mail s prílohou do Vášho spamu. E-mail, z ktorého si objednávate knihu nemusí obsahovať Vaše identifikačné údaje (meno a priezvisko), ale musí byť Váš!

Kniha Vám bude zaslaná do niekoľkých pracovných dní od doručenia e-mailu. Ak sa rozhodnete poslať dobrovoľný príspevok, zašlite ho až po tom, čo si nájdete e-knihu vo svojej e-mailovej schránke, nikdy nie skôr.

AKO POSTUPOVAŤ? KOĽKO ZAPLATIŤ A KAM ZASLAŤ PENIAZE?

Autori knihy nemajú záujem zarábať, nie sú to podnikatelia, ale obyčajní pracujúci alebo študujúci ľudia. Budú však radi, ak sa ocení ich práca dobrovoľným finančným príspevkom a aspoň čiastočne sa vrátia náklady. Náklady spojené s prípravou e-knihy a jej printovej verzie činili spolu viac ako 1000 eur (nehovoriac o čase, ktorý musel každý autor obetovať). Ochotu prispieť a výšku daru treba uviesť v texte e-mailu, v ktorom si knihu záväzne objednávate. Príspevok posielajte na:

IBAN: SK9009000000000109212138

BIC: GIBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

Do poznámky pre príjemcu napíšte: KNIHA (medzera) e-mail, z ktorého ste si knihu záväzne objednali (môže to vyzerať napr. takto: KNIHA nick@azet.sk).

Zároveň sa objednaním si knihy zaväzujete, že toto dielo ani jeho časť nebudete bez súhlasu autorov zverejňovať na internete ani ho posúvať ďalším osobám. Pokiaľ by mal o knihu záujem niekto ďalší z Vášho okolia, nasmerujte ho na túto stránku. Pristupujte k nej ako k niečomu, čo si kúpite v obchode a neposúvate to iným ľuďom. V prípade, že si niekto e-knihu nemôže dovoliť, dostane ju zadarmo, ale autori aspoň majú prehľad o záujme, ak si e-knihu neposúvate medzi sebou. Myslite na autorské práva, ako aj na to, že to nie je Vaše duševné vlastníctvo. Okrem toho sa v knihe nachádzajú citlivé informácie, ku ktorým je potrebné pristupovať s úctou a rešpektom a chrániť tých, ktorí boli ochotní odhaliť svoju dušu.

BUDE DOTLAČ PAPIEROVEJ VERZIE KNIHY?

Táto otázka zostáva otvorená. S danou možnosťou sa nepočítalo. Nechávame to na okolnosti. Keby sa tak stalo, šlo by o upravené vydanie s doplnením príbehov koncom roka 2021. Do budúcna však skôr treba počítať s prepracovanou e-verziou knihy.

Budeme však vďační, ak nám už teraz zašlete zoznam chýb a nedostatkov, na ktoré ste v knihe narazili. A takisto aj za vaše nápady či návrhy.

KAM SA V PRÍPADE ĎALŠÍCH OTÁZOK OBRÁTIŤ?

Pre viac informácií alebo pri akejkoľvek nejasnosti odošlite svoje otázky cez kontaktný formulár webu alebo pošlite správu cez fanpage webu na FB:

https://www.facebook.com/citlivetemy/ 

Posledná aktualizácia textu: 22. 11. 2019