Objednať knihu


Kniha s názvom

Homosexualita bez farieb dúhy 

(Od kresťanov s homosexuálnymi sklonmi pre iných kresťanov s homosexuálnymi sklonmi s odporúčaniami pre ich blízkych a sprevádzajúcich) 


začala vznikať v roku 2018. Koncom roka 2019 pôjde do tlače. Žiaľ, tlačená verzia nebude z rôznych dôvodov dostupná pre každého. Za knihou nestojí žiaden vydavateľ ani sponzor, knihu nenájdete v kníhkupectvách, ani tých kresťanských. Je financovaná z vlastných zdrojov autorov a nakoľko sa dopredu nepočíta s návratom vkladu, tých pár desiatok kusov je určených predovšetkým kňazom, ktorí ich podľa svojho uváženia môžu posúvať homosexuálnym osobám alebo rodičom homosexuálneho dieťaťa. Kňazi sú totiž najčastejším prvým kontaktom osoby, ktorej sa problematika týka priamo alebo nepriamo.

Začiatkom roka 2020 (február/marec) však bude dostupná elektronická verzia knihy, ktorú si bude môcť objednať každý záujemca.

Kniha je veľkosťou formát A5 s počtom strán viac ako 300. Je rozdelená na tri časti - príbehy, otázky a odpovede a nakoniec spoločný text venovaný rodičom, duchovným sprevádzajúcim a laikom. E-kniha by mala byť zabezpečenou PDF verziou tlačenej formy s obsahom na bočnej lište. (nakoľko na knihe sa intenzívne pracuje, informácie sa pravidelne upresňujú a aktualizujú). 

AKO ZÍSKAŤ E-KNIHU A KEDY SI JU OBJEDNAŤ?

Bude potrebné napísať na e-mail:

kniha@citlivetemy.sk

z vlastnej e-mailovej schránky, na ktorú bude každému spätne zaslaná príloha elektronickej verzie knihy. Pred tým si však skontrolujte kapacitu a prípadnú zaplnenosť Vašej schránky a pár dní si takisto kontrolujte spam, keby náhodou prišiel spätný e-mail s prílohou do Vášho spamu.

Objednať si ju môžete kedykoľvek, ale e-kniha Vám bude zaslaná najskôr vo februári alebo v marci 2020. Ak sa rozhodnete pre dobrovoľný príspevok, zašlite ho až po tom, čo dostanete e-knihu na Váš e-mail, nikdy nie skôr.

AKO POSTUPOVAŤ? KOĽKO ZAPLATIŤ A KAM ZASLAŤ PENIAZE?

Predajom knihy autori nemajú záujem zarábať, nie sú to podnikatelia, ale obyčajní pracujúci alebo študujúci ľudia. Budú však radi, ak sa ocení ich práca dobrovoľným finančným príspevkom a aspoň čiastočne sa vrátia náklady. Ochotu prispieť a výšku daru treba uviesť v texte e-mailu, v ktorom si knihu záväzne objednávate. Príspevok posielajte na:

IBAN: SK9009000000000109212138

BIC: GIBASKBX (pri platbe zo zahraničia)

Do poznámky pre príjemcu napíšte: KNIHA (medzera) e-mail, z ktorého ste si knihu záväzne objednali (môže to vyzerať napr. takto: KNIHA danron@azet.sk).

Zároveň sa objednaním si knihy zaväzujete, že toto dielo ani jeho časť nebudete bez súhlasu autorov zverejňovať na internete ani ho posúvať ďalším osobám. Pokiaľ by niekto mal o knihu záujem, nasmerujte ho na túto stránku. Pristupujte k nej ako k niečomu, čo si kúpite v obchode a neposúvate to iným ľuďom. Myslite na vlastnícke práva, ako aj na to, že to nie je Vaše duševné vlastníctvo. Okrem toho sa v knihe nachádzajú citlivé informácie, ku ktorým je potrebné pristupovať s úctou a rešpektom a chrániť tých, ktorí boli ochotní odhaliť svoju dušu.

Pre viac informácií alebo pri akejkoľvek nejasnosti napíšte správu cez fanpage webu na FB:

https://www.facebook.com/citlivetemy/ 

Posledná aktualizácia textu: 19. 6. 2019