CHARAKTERISTIKA

Nachádzate sa na webe s témami, pri ktorých sa často mlčí alebo sa nehovorí pravda, pretože evokujú strach, obavy, hanbu, odpor, príliš veľa otáznikov a možno i bolesti. Sú hlboko intímne, často prehliadané či zľahčované (niektoré, naopak, preceňované). Sú opradené mýtmi, ktoré je ťažké prekonať. Ak niekto musí mlčať o veciach, ktoré ho ťažia, znamená to problém. Všetko tu je vytvorené kvôli tomu, aby každý vedel, že tieto problémy sú a je normálne o nich hovoriť.

PONUKA A POSLANIE WEBU

Ak sa zaujímate o otázky sexuality, závislostí, výchovy, rodiny, vzťahov, psychického vývinu človeka (vrátane vybraných kapitol sociálno-psychologického výcviku); duševna i duchovna, ste tu správne. Web obsahuje úvahy, príbehy, odborné články, návrhy, projekty. Okrem ponuky doplňujúceho čítania v súboroch na stiahnutie, dotazníkov a prezentácií myslí napríklad aj na nadšencov a študentov sociálnej práce, psychológie, sexuológie. Poslaním webu je napĺňať potrebu objektívne charakterizovať citlivé problematiky, reálne zhodnocovať ich biologickú, psychologickú a duchovnú stránku. Tieto stránky je potrebné si nezamieňať, aby nedochádzalo k nedorozumeniam s nedozernými následkami. Hlavným cieľom webu je robiť spoločnosť pri poznávaní seba alebo konkrétneho problému nielen článkami, ale aj reálnou osobou.

AKTUÁLNE PROJEKTY

Osloviť vás môžu: dcérsky web Chlapom.sk, svojpomocná skupina OrareM, ponuka diskrétneho on-line kontaktu v rámci priestoru pre neheterosexuálne osoby, ich blízkych, priateľov, sprevádzajúcich, partnerky/manželky alebo on-line rozhovory s mladými ľuďmi po dohode s dobrovoľníkom. Ak ste v seminárnej formácii alebo slúžite v kňazstve a hľadáte podporu, vypočutie v bezpečnom priestore, prípadne máte návrhy, čo by bolo dobré urobiť pre vás alebo pre iných ľudí, neváhajte kontaktovať Citlivé témy. Každý, kto na to má predpoklady sa môže stať autorom nových článkov alebo inak podporiť rozvoj webu. Dobrých článkov či projektov nie je nikdy dosť. Najmä mladým ľuďom je venovaný projekt Jeden rok, dvanásť citlivých tém, vaše otázky, moje/naše odpovede. Umožňuje im klásť otázky, vyžiadať si praktické odpovede a iným čitateľom dáva priestor na ich reakcie a rady; vyjadriť, ako k danému problému, ku konkrétnej otázke pristupujú oni, ako (by) sa zachovali v takejto či podobnej situácii, ako (by) to riešili a pod.

PRIPRAVOVANÉ PROJEKTY

O pripravovaných projektoch sa môžete dozvedieť viac na FB stránke webu a v kategórii Užitočné, kde nájdete aj rôzne oznamy či odkazy.

O ČO SA USILUJEME V PRAXI?

Mladí (deviataci - vysokoškoláci):
 • individuálne stretnutia pri osobných problémoch (iba s osobami nad 18 rokov)
 • diskusie v rámci skupiny (triedy, spoločenstvá) o citlivých témach, etických problémoch a sexualite
 • možnosť dobrovoľníctva (vysokoškoláci a starší)
Dospelí muži:
 • osobnostný, duchovný rast a fyzický tréning
 • individuálne i skupinové stretnutia
 • podpora pri vyrovnávaní sa s neplodnosťou alebo trvalým poškodením pohlavných orgánov
Manželia:
 • zdieľanie manželských problémov a spoločné hľadanie riešení (odporúčame prítomnosť oboch partnerov/manželov)
Rodičia:
 • konzultovanie výchovných problémov a naštrbeného vzťahu rodič - dieťa s rodičmi dospievajúceho dieťaťa, prípadne rozhovory o tom, ako tomu predchádzať
Homosexualita so zameraním na:
 • homosexuálne osoby žijúce z rôznych dôvodov bez partnerského vzťahu - Spájanie a pomoc pri budovaní kvalitných a dlhodobých priateľských a rodinných väzieb s plným rešpektovaním názorovej slobody, individuality s možnosťou autentického vyjadrovania emócií napĺňania duševných, duchovných i materiálnych potrieb (napr. spoločné bývanie, zdieľanie nákladov na spoločnú domácnosť, akákoľvek výpomoc v domácnosti či okolo domu, doprevádzanie a pomoc najmä v chorobe) konkrétneho človeka. Zabezpečiť dostupné a kvalitné terapeutické riešenie osobných problémov vrátane nezdravých utkvelých predstáv a závislostí.
 • mladého človeka s homosexuálnymi sklonmi, posilnenie jeho identity, morálnej integrity, aby si skutočne vážil samého seba, aby mal silu rozhodovať skutočne sám za seba, aby prehodnotil vyjadrovanie svojej pohlavnosti či žiadostivosti, spôsob, akým interaguje s inými ľuďmi, prehodnotil to, na čom buduje svoje vzťahy, aby dokázal zavčasu a správne rozlíšiť, identifikovať škodlivosť niektorých prvkov gay kultúry, prostredia dostupných zoznamiek pre homosexuálov, aby ich dokázal odmietnuť, resp., aby túto škodlivosť dokázal ľahšie a vlastným rozumom odhaliť a filtrovať. Poskytovať vhodnejšie alternatívy pre budovanie priateľstiev a dialógy homosexuálnej komunity.
 • homosexuálne osoby v manželstve s opačným pohlavím - poradenstvo, rozhovory s oboma partnermi
 • odborníkov na dušu - diskusie s psychológmi a terapeutmi, nakoľko zo skúseností vieme, že o homosexualite majú odborníci minimálne alebo nepravdivé informácie
 • rodinu s homosexuálnym dieťaťom a jeho kolektív - Poďme sa spolu rozprávať o homosexualite (mediátorstvo v rodine, diskusie o homosexualite v školách, spoločenstvách a pri hromadných podujatiach, napr. na stretnutiach kresťanskej mládeže).
 • mladých manželov/partnerov, mladé rodiny (kríza otcovstva, pôsobenie matky na synov, šikanovanie - ako mu predísť a ako podporiť šikanované dieťa)

Jeden rok, dvanásť citlivých tém, vaše otázky, moje/naše odpovede

Viac o projekte