jan@citlivetemy.sk

O zakladateľovi webu

Mám rád písanie, rozhovory s ľuďmi, prírodu. Nejaké štúdiá už mám za sebou, no v podstate študujem celý život. Vystupujem tu ako dobrovoľník, teda mimo profesie a nároku na odmenu. Vždy som chcel byť blízko ľudí, ktorí majú svetu čo odovzdať, konajú v malom a v tichu, a predsa sú srdcom veľkí. Web som založil pre návrat k hodnotám a zdôraznenie ich nenahraditeľnosti. Pre nekĺzanie po povrchu. Pre všestrannosť, praktickosť a jednoduchosť. Pre srdcia ochotné odovzdávať a prijímať. Pre tých, ktorí sa trápia kvôli osobným citlivým témam a (ne)dokážu v tejto oblasti zdieľať, aby sa trápili menej. Pre všetkých, ale najmä tých, ktorí sa cítia nepríjemne, nepochopene, sklamane alebo sú smutní. Mnohí sú úplne vyčerpaní životom, pritom sú ešte mladí. Všetci máme svoje problémy, ale nemyslím si, že sa s nimi musíme pasovať sami.