O mne

meno: Ján

vek: 33

vzdelanie/profesia: sociálno-výchovný pracovník, biológ, medik

rodinný stav: slobodný

koníčky a záľuby: šport, hra na gitare, kutilstvo, modelárstvo, písanie úvah, esejí, poézie, odborných článkov, štúdium odbornej literatúry (psychológia, biológia, medicína), tanec, hudba, pobyty v prírode, rozhovory s priateľmi...

ja som (charakteristika seba, čo je pre mňa veľmi dôležité, čoho sa nechcem vzdať, čo som už dosiahol, po čom túžim, čo plánujem): Vždy som chcel byť blízko ľudí, ktorí majú svetu čo odovzdať, konajú v malom a v tichu, a predsa sú srdcom veľkí. Pri dialógoch čerpám z vlastného života a zo života iných. Je to zaujímavá škola života, škola pokory, na ktorej nie je raritou vidieť smiech cez slzy. Dôležité sú pre mňa láska i pravda. Túžim doštudovať, čo som začal a mojím veľkým snom je, aby sa moja záľuba raz stala mojou prácou, popri povinnostiach mať čas a možnosť objavovať nové veci, venovať sa zaujímavým aktivitám a spoznávať nových ľudí.

kvôli čomu som sa rozhodol založiť túto webovú stránku a jej projekty (moja motivácia): Pre návrat k hodnotám a zdôraznenie ich nenahraditeľnosti. Pre všestrannosť, praktickosť a jednoduchosť. Pre srdcia ochotné odovzdávať a prijímať. Pre tých, ktorí sa trápia kvôli osobným citlivým témam a (ne)dokážu v tejto oblasti zdieľať, aby sa trápili menej. Pre všetkých, ale najmä tých, ktorí sa cítia nepríjemne, nepochopene, sklamane alebo sú smutní. Mnohí sú úplne vyčerpaní životom, pritom sú ešte mladí. Všetci máme svoje problémy, ale nemyslím si, že sa s nimi musíme všetci pasovať sami. Vypočuť veľa nestojí, nie je to trestné a ani tým nikomu neberiem jeho prácu. Na všetkých úrovniach vzťahov medzi ľuďmi je najhoršia ľahostajnosť. Viem, čo urobila v mojom živote a čo robí v životoch iných. Ja nechcem byť ľahostajný a usilujem sa pre to niečo robiť.

kontakt: citlivetemy@citlivetemy.sk

poznámka: Som zodpovedný za obsah a ciele webovej stránky a jej projektov. Som tiež autorom článkov, na konci ktorých nie je uvedené žiadne meno alebo odkaz. Na vyššie uvedený e-mail môžete posielať aj svoje pripomienky k obsahu, dizajnu, službám či k projektom webu. Ďakujem.