Náboženská formalita

My kresťania sme príliš často presvedčení o svojej dokonalosti, neomylnosti, pravovernosti, ktorú musíme všetkým nevercom vykričať do očí. Musíme predsa tomuto svetu dennodenne dokazovať, že sa mýli, keď žije v nevere, nemravnosti, nemorálnosti. Vyčítame svetu jeho nespravodlivosť, ľahostajnosť. Sami však máme zatvrdlivé srdcia. Nedokážeme milovať, nedokážeme odpúšťať. Vo svojom farizejskom postoji žijeme dvojitým životom. Takýto život bez lásky zaslepuje až tak, že sa bijeme do pŕs a dožadujeme sa spravodlivosti bez toho, aby sme chceli poznať pravdu. Bez lásky, ktorú hlásal Ježiš počas svojho verejného účinkovania a ktorú nakoniec dokázal vyjadriť aj svojou smrťou na kríži.

Bez lásky už nie je viera, ktorú nám dal Boh. Ostáva iba tá naša, upravená forma viery i lásky. Ak sa pýtame, prečo dnes toľko ľudí odpadlo od svojej viery, prečo tak málo ľudí viera oslovuje, je to preto, že my sami už nedokážeme byť vzorom pre nikoho, pretože žijeme bez lásky. Naše životy sú plné posudzovania, odsudzovania, pretvárky, náboženskej formality. Striktne sa držíme zákona ako zákonníci a zabúdame na to, že najdôležitejšie je milovať; neotráviť fanatickým zmýšľaním svoje okolie a neudusiť vieru a nádej, klíčiace v srdci blížneho. Láska mení pesimistický a egoistický pohľad na seba a svet v niečo, čo oslobodzuje, čo dáva nekonečný pokoj. Láska napĺňa život vierou. Bez lásky niet odpustenia ani šťastia. Láska v úsmeve a milom slove je najsilnejšia zbraň proti každej chmáre neistoty a zúfalstva. Iba tá môže zakryť slabosť iného a všetky jeho nedostatky, vyzdvihujúc všetko to, čo je na ňom a v ňom najkrajšie.

Krajší opis kresťanskej lásky, ako nám poskytol svätý apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom, už asi nikto nedokáže podať. Týmito slovami sa môžeme dennodenne inšpirovať, úprimne o nich uvažovať a aplikovať ich do bežného života. Aby raz mohol prísť deň, keď zistíme, že máme dostatok lásky pre všetkých.

"Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska (1 Kor 13)."

Myšlienka:

"Vždy sa cítim lepšie, ak mi bezdôvodne vynadá ateista, ako keď mi v takom istom prípade vynadá katolík."