Zachráň si život!

14.03.2018

Jn 12, 20-33

Začalo to túžbou niekoľkých Grékov: "Pane, chceli by sme vidieť Ježiša..." A Ježiš nenechal túto túžbu nevyplnenú. Ba dáva oveľa viac, pretože sa Grékom nielen ukáže, ale začne rozprávať o svojom poslaní a o ceste k večnému životu.

Ježišov návod je zvláštny a nie je ľahké stotožniť sa s ním. Hovorí o odumieraní a dokonca o tom, že ten si zachráni večný život, kto nenávidí svoj život na tomto svete. Takúto predstavu o živote je ťažké prijať.

V poslednej dobe často počúvame priania ako - Uži si to, uži si dovolenku, víkend, výlet atď. Myslím si, že používanie tohto priania prezrádza niečo o našej túžbe po autentickom živote, po živote v plnosti. Avšak návod na to, ako takýto život dosiahnuť, je nám neraz málo jasný. Práve preto by sme sa mali obrátiť na Ježiša aj my.

Návod nám poskytuje aj v aktuálnom úryvku z Písma. Hoci v tejto svojej reči nespomenul slovo láska, predsa hovorí o láske, pretože spomína svoje rozhodnutie pritiahnuť nás k sebe. Láska k nám ho viedla k tomu, aby slúžil ľuďom, uzdravoval ich, rozprával sa s nimi, trávil s nimi čas, a aby nakoniec pretrpel mučenie a bolestnú smrť. A touto láskou nás priťahuje k sebe, pretože všetci túžime byť milovaní.

Cesta lásky je cesta k plnosti života. Už lepšie rozumiem tomu, čo môže znamenať to, že mám nenávidieť "svoj život na tomto svete" - pod slovom život si predstavujem nie moje bytie, ale môj doterajší, možno egoistický štýl života. Milovať znamená dať niečo zo seba, zrieknuť sa seba v prospech druhého - tak ako zrno odumrie v prospech novej rastlinky, ako sa Ježiš obetoval v náš prospech, ako sa obetoval môj priateľ, aby mi urobil radosť...

Bez lásky, akej nás učí Ježiš, si neužijeme ani víkend, ani dovolenku, ani terajší a ani večný život. Aj keď sa mi Ježišom daný návod zdá stále nejasný, akoby som sa naň díval cez hustú hmlu, nádej mi dodáva skutočnosť, že na začiatku bola iba vyjadrená túžba: "Pane chceli by sme vidieť Ježiša" - a Ježiš nenechal na seba čakať.

Autor: Michal R.