Veľkonočné ráno

29.03.2018

Jn 20, 1-9

Veľkonočné ráno. Pre mnohých to bolo obyčajné pracovné ráno po sabate. Avšak bolo to iné ráno. V Jeruzaleme a okolí stále rezonovali piatkové udalosti. "Dnes je tretí deň od jeho smrti, stane sa niečo?"

Mária Magdaléna utekala ráno k hrobu a zistila, že hrob prázdny. So zármutkom beží za apoštolmi, ktorí sa ukrývali pred Židmi. Ako to? Čo sa deje? Kto ukradol jeho telo? Peter a Ján sa chceli presvedčiť, či je hrob naozaj prázdny. A bol.

Ježiš Kristus už nie je smrteľné telo, ale zmŕtvychvstanie. Premohol smrť.

Radujme sa, kresťania, z víťazstva preslávneho, z podivného zmŕtvychvstania, Krista, Syna Božieho!

Radosťou nech sa naplní naše srdce. Nech veľkonočné ráno je novým vykročením aj v našich životoch, postojoch či trápeniach. Radujme sa! Opakujem: "Radujme sa!" 

Autor textu a ilustrácie: Patrik P.