Vedieť prijať ťažké veci

24.07.2018

Jn 6, 1-15

Hovorí sa, že na dobré sa ľahko zvyká. Ľudí a situácie, ktoré sú nám príjemné, prijímame veľmi ochotne a jednoducho. Evanjelium z nedele nám opisuje zaujímavú udalosť. Za Ježišom išlo veľa ľudí, "lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých." Keď ich nadprirodzeným spôsobom nasýtil, priali si, aby bol ich kráľom. Nebolo vtedy pre nich náročné prijať Ježiša, hoci vieme, že neskôr Ho zavrhli.

Ako je to s nami? Sme ochotní prijímať vo svojom živote len príjemné veci, a keď príde niečo náročné, tak utečieme? "Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré..." (Rim 8, 28). V akokoľvek náročnej situácii sa práve nachádzame, ak milujeme Boha, On dokáže premeniť toto utrpenie na dobro pre nás. Nemusíme mať odpoveď hneď, možno ju nebudeme mať nikdy, no dôležité je dôverovať Bohu a prijímať vo svojom živote všetko, čo nedokážeme zmeniť. Prijímať to s vedomím, že v konečnom dôsledku to pre nás bude dobré.

Autor: Ján M.