Uzdravenie

29.01.2018

V nedeľnej liturgii si všímame mnohé postavy - Petrovu svokru, Ježiša, apoštolov, učeníkov, chorých ľudí i zlých duchov. Všetkých spája jedna vec a tou je uzdravenie. Ľuďom pomáha, zlých zaháňa. Avšak dokážeme byť duchovne zdraví? Samým je to náročné, ale v prítomnosti Ježiša je túžba po uzdravení silnejšia než akékoľvek prekážky.

Začiatok evanjelia vraví, že prišli zo synagógy. Každé jedno uzdravenie sa rodí z modlitby. Peter vedel, že jeho svokra leží v horúčke, a preto dúfal, že mu Ježiš pomôže. A stačil nežný dotyk, aby rýchlo vstala a okamžite ich obsluhovala. O zázračnom uzdravení sa rýchlo dozvedeli zástupy, ktoré vyhľadali Ježiša a on až do neskorého večera uzdravoval.

Dalo by sa povedať, že svoju prácu si splnil na sto percent. Môže oddychovať, načerpať nové sily. Koľkokrát aj my potrebujeme odísť na pusté miesto, aby sme pochopili všetko to, čo práve teraz prežívame. Naša izba, prechádzka, hobby, čítanie knihy, cyklistika, cvičenie - toto všetko môže byť naším miestom na uvažovanie, ba aj modlitbu.

"Všetci ťa hľadajú," vyčítavo hovoria Ježišovi učeníci. "Poďme k iným, aby som aj im zvestoval Božie kráľovstvo." Áno, vykročme k tým, ktorí nás potrebujú.

Autor: Patrik P.