Tvrdá je to reč!

22.08.2018

Jn 6, 60-69

Témou nedeľného evanjelia je tvrdá Ježišova reč. Dokonca ho mnohí učeníci po týchto slovách opustili, no zostala malá hŕstka Dvanástich. Peter jasne a odvážne vyznáva: ,,Ty si Boží Svätý."

Aká je však pravda v našom živote? Niekedy aj my sami povieme, že toto alebo tamto z úst kresťana, kňaza, ba dokonca aj biskupa či pápeža je už príliš. Ale veď kto iný by mal vravieť pravdu, ak nie Cirkev sama?

Už túto sobotu v Košiciach bude prebiehať blahorečenie Božej služobnice Anny Kolesárovej. Ona sa nenechala odradiť a hrdo prejavila pravdu - radšej zomrieť, ako zhrešiť. Preto nech je príklad Dvanástich i tejto mladej dievčiny príkladom pre nás počúvať tvrdú reč, podľa nej aj žiť a nehľadať žiadne výnimky.

Božia služobnica Anna Kolesárová, pomáhaj nám!

Autor: Patrik P.