Svedčiť o láske

07.02.2018

Mk 1, 40-45

V tomto evanjeliu je Ježiš zobrazený ako ten, ktorému záleží na človekovi. Prichádza za ním istý malomocný, človek vylúčený zo spoločnosti pre svoju chorobu. Zúfalý a opustený vyjadruje svoju vieru slovami: "Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť." A Ježiš mu s láskou odpovedá: "Chcem."

Žiadame aj my Boha o pomoc v našich problémoch? Nie je pre nás Boh skôr až poslednou možnosťou, keď všetky naše pokusy prekonať ťažkosti zlyhajú? A len čo problémy pominú, Boha často znova odsunieme na vedľajšiu koľaj a naháňame sa za úspechom. V časoch, keď sa nám všetko darí, zabúdame na Boha, ktorý nás drží a (niekedy ako jediný) neopúšťa práve v najťažších časoch.

Ježiš si nežiadal oslavu za prejavenie lásky malomocnému. Dokonca mu povedal, aby to nikomu nehovoril. No malomocný nemohol mlčať, keď zažil Božiu lásku a prijatie. Musel o tom hovoriť. A za Ježišom prichádzali ľudia zovšadiaľ. Koľkokrát Boh prejavil takéto prijatie nám? A kde sú ľudia idúci za Ježišom pre naše svedectvo? Hanbíme sa hovoriť o Bohu pred ľuďmi? Bojíme sa o svoje "dobré meno"? Záleží nám viac na tom - byť prijatý týmto svetom, ako Bohom?

Skúsme sa častejšie odovzdať do Božieho náručia vo viere, že On sa postará. Neobracajme sa naňho, iba ak naozaj nevieme, čo ďalej. A buďme za Jeho starostlivosť vďační, veď z nás urobil svoje deti a to je niečo, o čom sa nedá nehovoriť.

Autor: Pavol Z.