Si milovaný syn milujúceho Otca

02.01.2018

Mk 1, 7-11

V zástupe kajúcnikov, ktorí prichádzajú za Jánom, aby vyznávali svoje hriechy a dali sa pokrstiť, prichádza i muž menom Ježiš, pochádzajúci z galilejského Nazareta. Meno a bydlisko - informácie na základe ktorých identifikuje Písmo tohto muža; takto ho poznajú jeho priatelia, rodina, susedia - Ježiš z Nazareta.

Tento Ježiš zostupuje do vody a necháva sa pokrstiť. Vtom, ako vystupuje z vody, vidí otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupuje na neho, a zároveň počuje hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie." - Aké nádherné vyznanie lásky Otca k Synovi. V tomto okamihu Syn poznáva svoju pravú identitu. Tento muž už vie, že nie je len jedným z obyvateľov Nazareta, ale je Synom milujúceho Otca.

I naše meno a bydlisko patria medzi základné identifikačné údaje. Máme ich zapísané v rodnom liste či občianskom preukaze. Nimi sa identifikujeme na úradoch a podľa nich nás zvyčajne poznajú aj ľudia z nášho okolia. S naším menom si ľudia často spájajú kladné alebo záporné vlastnosti, náš výzor, naše správanie. Takto nás identifikujú ľudia, a neraz sa aj mýlia.

Ježiš Kristus nám však zjavuje našu pravú identitu, ktorá nezávisí od toho, ako nás poznajú ľudia. Ježiš nám zjavuje svojho Otca, ktorý je i naším Otcom. Tento Otec hovorí aj každému z nás: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie." Takto nás vníma Otec bez ohľadu na to, akých nás poznajú ľudia.

Ako začuť Otcove vyznanie lásky k nám? Ako objaviť identitu Božieho dieťaťa? Ježiš nás to učí celým svojím životom, aj udalosťou svojho krstu. Ježiš je pokorný - zaraďuje sa medzi kajúcnikov, hoci je bez hriechu. A symbolické je aj miesto Ježišovho krstu - púšť, ktorá môže symbolizovať miesto ticha a skromnosti.

Aj nad tebou dnes Boh Otec vyslovuje: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."

Autor: Michal R.