"Sexuológia" generácie Z (narodených okolo roku 2000) alebo Chlapci v praxi

17.10.2020

Dospievajúci a dospelí chlapci nevedia, čo je polúcia v praxi, takmer ju nezažili (pretože masturbujú každý deň od svojich prvých erekcií).

Disponovanie minimom pravdivých informácií o biologických, psychologických a duchovných kvalitách, súvislostiach a prepojeniach ľudského tela a duše, zákonitostiach sexuality a sexu.

Predstava, že homosexuálne predstavy v 15-tich sú už definitívnou homosexualitou, ktorú treba potvrdiť v praxi.

Cítiť čokoľvek v sexualite znamená to aj vyskúšať, lebo spoločnosť normalizuje kvantá v minulosti nie vhodných až amorálnych aktivít.

Zamilovanosť sa pletie s láskou a striedanie či používanie partnerov nejako významne neatakuje dušu ani neslúži na poučenie pre budúcnosť, nenúti k zmene prístupu k svojej integrite i integrite toho druhého.

Konzervatívnejšie - striedmejšie prístupy k sexualite a sexu sú považované za zlo, obmedzovanie slobody, pretože aj odborníci sa rozchádzajú v názoroch alebo mlčia.

Neschopnosť odhadnúť závislosť a objektívne posúdiť nevhodné konanie.

Masturbácia trikrát denne alebo až do vyčerpania je považovaná za niečo úplne normálne.

Pornografia je považovaná za službu ľudstvu až umenie.

Poznámky so sexuálnym obsahom sú v kolektíve najčastejšie, najočakávanejšie a najvtipnejšie.

Experimentovanie v sexe (zámerné vyhľadávanie straty zábran nárazovým nadužívaním alkoholu kvôli rôznym excesom a sexuálnym úletom skrytým za opitosť) je považované za prejav slobody, hravého sebavyjadrenia, nadobúdania skúseností alebo zábavu.

Mať partnerku alebo partnera v 15-tich a žiť s ňou/ním aj pohlavne je uznávaný štandard dnešnej doby s nutnosťou využívať rôzne druhy antikoncepcie.

Holenie celého tela vrátane pohlavných orgánov dohladka aj za cenu diskomfortu a rôznych kožných eflorescencií či zápalu je "utrpenie pre krásu."

Celonočné erotické četovanie, posielanie erotických fotiek aj za cenu poškodenia zraku, ohrozenia sexuálneho a duševného zdravia, nespavosti a zníženej produktivity počas dňa... je bežné a považované za normálne.

Mýtus: "Žiadna dĺžka penisu nie je dostatočná," je považovaný za pravdu.

Mýtus: "Ak nemáš vyšportované telo, si menejcenný a ostatným môžeš len závidieť," je považovaný za pravdu.

...

Možné dôvody:

Deti/Mladí sa viac nudia?

Sú na nich kladené nižšie nároky v morálke, zato vyššie nároky v každej inej oblasti života?

Majú dnes menšiu zodpovednosť a viac slobody?

Sú prehnane ochraňované?

Sú rodičmi vzťahovo zanedbávané a vychováva ich internet a ulica?

Pasívne nasávajú spoločnosťou predkladané vzory správania a modely krásy?

...

Je to možné.

Prečo je ale dnes toľko chlapcov chybujúcich, tápajúcich, vnútorne smädných, hladných, neveriacich si či večne sa porovnávajúcich s inými?

Akí sú muži, otcovia týchto detí? Pokiaľ si otec so synom dlhodobo budujú láskyplný hlboký vzťah, bude možné, aby syn realizoval vyššie uvedené? Je to nepravdepodobné pri otcovi, ktorý nielen miluje, ale aj vyžaduje, je fyzicky aj emocionálne prítomný a aspoň laicky sa zaujíma o psychológiu, o formovanie osobnosti svojho syna a jeho fyzické, psychické i sexuálne zdravie. Pozor ale na hranicu medzi prísnosťou a krutosťou či terorom.

Vnútorná sila muža sa nesmie koncentrovať iba do sexuálnej energie, ktorú, navyše, dospievajúci chlapci ešte absolútne nedokážu ovládať, zvlášť pri absencii rozhovorov s dospelými o vlastnom vnútornom svete a jeho búrkach, pri vysokej miere dešpektu, malej schopnosti motivovať a pri nízkych morálnych nárokoch autorít.