Príprava na Pánov príchod

09.12.2018

Lk 3, 10-18

Evanjelium z 3. adventnej nedele stručne opisuje pôsobenie Jána Krstiteľa. Ján bol jednou z najväčších biblických postáv. Okrem jeho nekompromisnej úprimnosti a asketického životného štýlu stojí za povšimnutie skutočnosť, že pozornosť zástupov neupriamoval na seba, ale na Ježiša. Pripravoval ich na Jeho príchod. Vyzýval ľudí na pokánie - teda na zmenu myslenia a ohlasoval radostnú zvesť. Slovné spojenie "radostná zvesť" nám dnes možno už znie ako otrepaná fráza, ale zamyslime sa, čo je jeho obsahom. Prichádza Ježiš, aby nám priniesol spásu a svetlo do našich životov. V pasáži z evanjelia sa Jána Krstiteľa rôzne skupiny ľudí pýtajú, čo majú robiť. Každému odpovedá niečo iné. Určite je to vhodná príležitosť spýtať sa: "Čo by povedal mne osobne? Na čom by som mal popracovať?" 

Situácia každého z nás je iná. Niekto možno potrebuje zvoľniť pracovné tempo, iný zas prekonať svoju lenivosť a svedomitejšie si plniť povinnosti. Možno sme príliš naviazaní na materiálne veci a svojmu duchovnu venujeme len malú pozornosť. Každý má svoje cnosti a neresti. Do veľkej miery ich poznáme, no mnohé z nich sú nám často skryté. Pre každého z nás je preto namieste prosiť Ducha Svätého, aby nám zjavoval pravdu o nás samých. Občas máme tendenciu používať Písmo ako zrkadlo pre našich blížnych. Usmernenia a napomenutia, ktoré čítame v jednotlivých veršoch, sa nám veľmi ľahko aplikujú na životy iných. Radi kritizujeme našich nadriadených, učiteľov, kňazov, kolegov alebo členov našej rodiny či farnosti. Ak aj nie priamo pred nimi, aspoň pred inými (alebo len v duchu) ich neraz kritizujeme za neúprimnosť, namyslenosť, lenivosť, lakomstvo, alebo ich prirovnávame k farizejom. Napriek tomu, že ich situáciu a okolnosti, ktoré ich vedú k danému správaniu, dokonale nepoznáme, je možné, že občas trafíme a pravdivo pomenujeme ich neresti. Aký úžitok však z toho máme? Meniť môžeme len seba. Snažme sa preto vnímať Písmo ako zrkadlo pre svoj osobný život. Pýtajme sa, čo by Ján Krstiteľ v čase očakávania príchodu Pána Ježiša odporučil nám osobne a snažme sa podľa toho aj konať.

Autor: Ján M.