Príde Duch pravdy a zvestuje vám všetko!

15.05.2018

Jn 15, 26-27; 16, 12-15

V nedeľu oslavujeme nádherný sviatok - Zoslanie Ducha Svätého. Hoci tento sviatok má rôzne názvy - Turíce, Päťdesiatnica, Zelené sviatky, ide stále o to isté; o naplnenie Ježišovho prisľúbenia, že príde Duch pravdy, čiže Duch Svätý.

Evanjelista Ján bližšie prezentuje Ježišove slová, ktorými sa lúčil s apoštolmi. On ako druhá božská osoba už po nanebovstúpení nebude fyzicky prítomný, ale sľúbil, že nám pošle iného Tešiteľa. Veď práve Duch Svätý je hybnou silou apoštolov, svätcov, kňazov, veriacich - a teda aj nás.

Zamysleli sme sa niekedy nad tým, čo robí Duch Svätý v našich životoch? Možno prežívame ťažké chvíle, tak vzývajme Ducha Svätého! Možno zažívame pekné a radostné chvíle, tak ďakujme Duchu Svätému! Nech už prežívame čokoľvek, radujme sa v Duchu Svätom, lebo aj cez neho máme nádej a môžeme byť požehnávaní.

Autor: Patrik P.