„Poznaj sám seba“ (Sokrates)

22.02.2018

Mk 9, 2-10

Spomínam si, ako som sa pred pár rokmi v jeden septembrový deň nadchýnal pohľadom z Gerlachovského štítu. Bol to úžasný pocit. V tej chvíli sa mi nebo zdalo bližšie k zemi a všetky starosti každodenných dní sa akoby rozplynuli. Počas tejto celodennej túry sme stretli len niekoľko ľudí, a tak sme si mohli naplno vychutnávať krásu, ale i náročnosť vysokohorskej prírody.

Ten, kto obľubuje podobné zážitky, sa pravdepodobne nebude čudovať tomu, prečo Ježiš vzal troch učeníkov do samoty. Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Podľa toho, čo nasledovalo, vidíme, že tu nešlo o podanie športového výkonu, ale na tomto vrchu zažili niečo oveľa viac. Ježiš sa pred nimi premenil - spoznali ho v novom svetle. Počuli hlas milujúceho Otca.

Hoci nie všetci rovnako obľubujeme výlety do prírody, všetci potrebujeme pravidelne vystúpiť na "vysoký vrch" do samoty. Uniknúť z ruchu sveta a mať čas len pre seba samého, pre svoju dušu, pre Boha, ktorý sa nám prihovára. Počúvať hlas milujúceho Otca, nášho Stvoriteľa, znamená nadobúdať nový pohľad na seba i svet okolo nás.

Autor textu a ilustrácie: Michal R.