Politizácia sexuality

10.07.2017

Aktivisti pre tzv. práva a nároky homosexuálov žijú z politizácie sexuality. Ich loby presadzuje relativizáciu morálky spoločnosti ako nástroj na deštrukciu stáročia upevňovaných a katastrofami skúšaných kultúrnych a duchovných koreňov. Spoločnosť bez základov sa stáva ľahkou korisťou pre tvorcov rôznych "izmov." Stáva sa z nej poddajná masa, ktorá je neschopná odporu a ktorú je možné formovať ľubovoľným spôsobom.

Stupne politizácie sexuality

1. stupeň: dosiahnutie pozornosti a vynútenie si tolerancie

2. stupeň: opraty preberajú jednotlivci túžiaci po moci - využívajú maličké percento neuvedomelých, slabých, naivných jedincov s nízkym morálnym kreditom, manipulujú nimi na dosiahnutie svojich cieľov, pre upevnenie postavenia a moci..., ľstivosť, taktizovanie a rafinovanosť spôsobuje to, že prvoplánové až zvrátené požiadavky sa stávajú účelom, ktorý svätí prostriedok

3. stupeň: právo byť nedotknuteľný; homosexuálne manželstvo a výber pohlavia sa stáva ľudským právom

4. stupeň: propagácia politiky a hodnôt loby skupín ako najväčšieho dobra, vnucovanie gay a gender kultúry cez emocionálny nátlak a šírenie nenávisti voči skupinám, ktoré kedysi poškodzovali minoritu

5. stupeň: presadzovanie trestu za prezentáciu iného názoru, naháňanie strachu, dehonestácia tradičného obrazu človeka v danom pohlaví a tradičných hodnôt a potupovanie tých, ktorí ich hodlajú zastávať

Pred 50 rokmi by nikto nepredpokladal, že sa to prirodzené raz pokloní ľudskej hlúposti, naivite a výsmechu základným životným princípom.

Zdroje:

https://pravyprostor.cz/neni-hrich-byt-gay-ale-vnucovat-to-svemu-okoli-za-cizi-penize/

https://www.na-septande.cz/vse/politika/povolte-incest-a-dalsi-odporne-uchylky

obrázok: https://www.gaytravel4u.com/wp-content/uploads/2014/11/prague-pride-1.jpg