Ostaňme s Ježišom

27.09.2018

Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Apoštol Ján mal starosť, keď videl, že niekto, kto nebol z kruhu učeníkov, koná skutky v Ježišovom mene. Ježiš ho však upokojil slovami: "Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás!" (Mk 9, 39-40)

Mal som kolegyňu, ktorá verila v moc rôznych energií a podobným veciam. Niekoľkokrát mi aj chcela pomôcť uzdraviť nejakú moju bolesť alebo chorobu. Raz, keď mi tiež chcela pomôcť a ja som sa zatváril neveriaco, povedala mi niečo v zmysle "veď aj Ježiš uzdravoval". Povedal som jej, že ak by ma teda chcela uzdravovať v Ježišovom mene, tak v tom prípade súhlasím. Uzdravovanie však nepokračovalo...

Zdá sa mi, že v dnešných časoch neraz mnoho relativizujeme, akoby neexistovala pravda. Vedú sa rozsiahle debaty o tom, kto si čo myslí o diskutovanej téme. A keď si vypočujem piaty odlišný názor, tak sa môžem pýtať: "Ktorý je ten správny? Čoho alebo koho sa držať pri hľadaní pravdy a dobra?"

Niekedy aj my kresťania akoby zabúdame, že v Ježišovej náuke - v Biblii a v učení Cirkvi máme zdroj životodarných odpovedí.

Z odpovede, ktorú dal Ježiš Jánovi, môžeme vidieť, že podstatné je byť v jednote s Ježišom. Kto nie je proti Nemu, je s Ním. Ale dá sa to povedať aj naopak - Kto nie je s Ním, je proti Nemu.

Ak máme v niečom chaos a túžime po pravde, nezabudnime hľadať odpoveď v prvom rade v Ježišovej náuke.

Autor: Michal R.