Novodobí apoštoli

06.04.2018

Jn 20, 19-31

Možno nie som sám, ktorý si niekedy povedal: "Apoštoli to mali ľahké, keď bol Ježiš fyzicky s nimi." Ale ako zrelší človek som si musel uvedomiť, že ani apoštoli to nemali jednoduché, pretože možno až do konca dní s Ježišom ako bohočlovekom s ľudským výzorom a prejavmi nevedeli, čo očakávať, čomu veriť a ako zladiť svoje myslenie s jeho diametrálne odlišným myslením. Mali strach a pochybnosti rovnako ako my, a rovnako ako my mali na Ježiša milión otázok. Oni Ježiša nie vždy poznali, no mali s ním osobnú skúsenosť. My už Ježiša poznáme, ale sme na tom horšie, čo sa týka osobných zážitkov s ním. Ježiš všetkých ľudí, ktorí ho osobne nepoznali, povýšil na blahoslavených, pokiaľ nevideli a uverili. Dáva nám množstvo darov a milostí, ak ho chceme nasledovať a túžime ním byť premenení. Kráčame za ním už nie v reálnych šľapajách, ale po duchovných stopách milosrdnej činorodej lásky a odpustenia. Všímame si potreby iných skôr, ako sa ten iný zosype pod ťarchou strádania.

Dnes je zároveň nedeľa Božieho milosrdenstva. Stelesneným obrazom Božieho milosrdenstva by mal byť každý kňaz, ktorý "odpúšťa alebo zadržiava hriechy" iných. Kým je dnes kňaz pre okolie, v ktorom pôsobí? Vyčkáva svojho farníka, tak ako otec z evanjelia vyčkával svojho strateného syna? Kňaz, ktorému skutočne záleží na šťastí jeho zverencov, je takisto blahoslavený, ale dnes veľmi vzácny. Jeho kázne či prejavy v rámci spovedí majú byť ukážkou Božej lásky a milosrdenstva, nie vyjadrením jeho ega či zdanlivej duchovnej dokonalosti. Ak kňaz pozná problémy iných, zaujíma sa o nich dlhodobo. Byť kňazom neznamená mať moc a pred sebou nepreraziteľný štít. Kňaz sa stal kňazom preto, aby slúžil. Ale pokiaľ je jeho biskup pánom, prečo by on mal byť služobníkom? Niektorí chlapci si musia formáciu v kňazskom seminári odtrpieť (zdravý mladý človek dnes nechce mať klapky na očiach), iní sú akoby vo vytržení, no po niekoľkých rokoch v kňazskej praxi príde krutá realita, ktorú veľká časť kňazov nezvládne. Dovolím si tvrdiť, že aj kvôli tomu, že zlyhal vodca, ktorému mali byť poslušní, ktorý ich nedokázal skutočne formovať, ktorý sa tváril, že mnohé problémy neexistujú a ktorý ich nezvládol ďalej kotviť po opustení ochranných múrov svojím vzorom, láskou, záujmom, otcovským objatím, individuálnym prístupom a charizmou.