NOT BORN THIS WAY: Homosexualita není genetického původu

14.07.2017

Často slyšíme od liberálů a dalších aktivistů něco ve stylu: "Nepotřebujeme tvojí morálku, musíš přestat strkat nos tam, kam nepatří.." Ale problémem je, že politika se v tom rýpe už dlouho.

Problém je, že homosexuálové jsou jednoduše politiky využíváni pro jejich vlastní zájmy.

Rodíme sa ako homosexuálni?

Spory o vrozenosti

Debata o tom, zda je homosexualita vrozená, pokračuje i dnes. Data od Dimy Hamera z Národního institutu zdraví ve Spojených státech jsou využívána jako typický "argument" ve prospěch vrozenosti. V roce 1993 Dima uvedl, že genetický marker Xq28 je zodpovědný za homosexualitu.

Nicméně tato teorie nemohla obstát: lidé, kteří měli úplně stejný marker vytvořili zdravé rodiny, rodili děti a obecně byli šťastní. Ale to je fakt, o kterém v mnoha médiích a vědeckých zdrojích není dovoleno diskutovat.

V podstatě všechny pokusy vědecky dokázat, že anální styk je biologickou normou, byly spojeny s pozorováním identických dvojčat, kteří sdílejí totožné geny. Logicky by tak orientace měla být, za podobných životních podmínek, stejná u obou dvojčat.

Tento experiment také selhal. Americký vědec Neil Whitehead poznamenal, že šance, že "druhé z dvojčat bude vykazovat stejné touhy je pouze 11% u mužů a 14% u žen." Jeho závěr byl: "Nikdo se nenarodí jako gay."

Další experimenty pokoušející se dokázat vrozený původ homosexuality jsou přímo směšné. Například některé závěry jsou vyvozovány na základě měření velikosti hemisfér nebo intelektuálních indikátorů. Nicméně, pokud chcete použít vědu k ospravedlnění jakékoliv slabosti: vemte si příklad z jednoho britského vědce, co nedávno prohlásil, že touha po tučných potravinách je zakotvena v genech.

Nejzajímavější na tom je, že představitelé LGBT přiznali, že "se takto nenarodili". Výzkum v Americké psychologické asociaci se stal senzací. Dr. Lisa Diamond, která je lesba, prohlásila, že sexuální orientace je proměnlivá, ne trvalá.

A nedávno vědci z Kalifornské univerzity na konferenci Americké společnosti pro lidskou genetiku potvrdili, že homosexualita vzniká díky vlivu vnějších faktorů.

Zde je další experiment, který provedli vědci z Johns Hopkins University. Lawrence Mayer a Paul McHugh si připoměli výsledky studie, která se zabývala dětmi mezi 7-12 lety. Studie byla provedena v roce 1995 a poté v roce 2008, kdy všechny děti již vyrostly. 80% chlapců, kteří potvrdili, že již měli pohlavní styk, se stali heterosexuály.

Argument, že lidé se jako homosexuálové rodí, je čistě politický, ne vědecky podložený.

Někdy stojí za to si přečíst něco z fóra LGBT, aby jste pochopili, co se jim honí hlavou. Zde je jedna z typických zpráv ze zpovědnice, cituji: "Ve věku 19 let mi přišla na mysl myšlenka "možná jsem gay" a tato myšlenka zničila celý můj život. Začal jsem se kontrolovat jestli se mi líbí muži, nebo ne."

Je nám říkáno - vyzkoušej si různé věci, najdi sám sebe. Lidé s tímto "experimentováním" riskují tak moc, že to může vést k jejich utrpení.

Existuje mnoho experimentů provedených na návrh psychologů. Zvláště děti je snadné ovlivnit: pamatujte, že když chcete, můžete člověka přesvědčit, že jí slanou a ne sladkou kaši. Pokud vám bude někdo od dětství neustále vykládat, že anální sex je něco přirozeného, tak o tom každopádně začnete přemýšlet.

Kromě toho je mnoho homosexuálním párům dovoleno adoptovat a vychovávat děti. A my všichni víme, jak rádi děti opakují po svých rodičích.

Jak poznamenala Americká akademie pediatrů: dítě potřebuje normálního otce a matku, kteří "kvůli svým biologickým rozdílům jedinečně přispívají k vývoji dítěte". "Obecně platí, že tradice i věda se shodují, že normální biologické chování a rodičoství, kde vládne souhra muže a ženy, chrání mentalitu dítěte. Rodinná atmosféra, ve které dítě vyrůstá, hraje zásadní roli ve formování sexuální identity, emoční pohody a procesu učení." říká článek univerzity.

Proto je homosexualita podmíněna určitými vnějšími okolnostmi, ne genetikou.

Proč je homosexualita tak agresivně vnucována a ochraňována? To je důležitá otázka, na kterou můžeme získat různé odpovědi. Jednou z nich je globální umělé snižování počtu obyvatel. Druhou možnou odpovědí je to, že je to extrémně výhodný politický nástroj. A třetí je zbavení lidi principu ženství a mužství - tradičního posvátného modelu.

Autor: Anastasiia Zhukova (https://katehon.com/article/not-born-way-homosexuality-not-genetic)

Preklad: RAJA (https://tadesco.cz/not-born-this-way-homosexualita-neni-genetickeho-puvodu/)


Dnes už zápasíme s tým, že mladí ľudia zažívajú zmätok pohlavnej identity  aj kvôli normalizovaniu a verejnej propagácii neprirodzeného, ktoré je rafinovanými spôsobmi vydávané za prirodzené. Takto z ľudí tvoríme bisexuálne sa správajúcich a nešťastných jedincov, nie však skutočných homosexuálov. Totálne uvoľňovanie opratov morálke neveští nič dobré; nie je to sloboda, ale nová forma otroctva. Musíme si však uvedomiť, že toto nie je príčina vzniku pravej a trvalej homosexuality. Často sa stretávam s tým, že ak niekto prijme fakt získania javu homosexuality, vysvetľuje to tým, že sa dieťa homosexualite naučí a to sa dá zmeniť. Rozvoju sexuality predchádza rodový fíling, pocit naplnenia alebo nenaplnenia v danom pohlaví, ktoré prichádza cez vzťahy s osobami rovnakého pohlavia a vďaka pohlaviu opačnému, ktoré vytvorí priestor pre rozvoj tejto identity. Do toho ešte musíme pripočítať vplyv vlastnej osobnostnej jedinečnosti, vďaka ktorej vnímame seba, veci okolo seba tak, ako vnímame a prežívame (pripúšťame si, filtrujeme) to, čo na nás pôsobí zvonku. Je to tak ťažké zmeniť, ako je ťažké zmeniť seba, to čím som bol živený a čo ma formovalo 20 rokov, vyvrátiť to všetko a nanovo sa vybudovať od základov. Podľa toho, koľko dnes máme skutočných osobností, aké kvalitné sú partnerské vzťahy a manželstvá, ako fungujú rodiny, súdim, že pre väčšinu ľudí je to nemožné dosiahnuť, tak prečo by sa homosexualita niekoho, pohľad na ňu a jej žitie v praxi mali meniť šmahom čarovného prútika?